Praha 6 ztrácí tvář

Debata: Jaká bude podoba Bělohorské ulice?

9. října 2013, 17.30 (ZŠ Marjánka)
Další informace: Praha pro lidi, SPPZO

vloženo: 6. října 2013

Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6 navrhlo do iniciativy ÚRM HMP "Praha pro lidi" zařadit srdce Břevnova - Bělohorskou ulici. Přijďte podebatovat o budoucí podobě této tradiční obchodní třídy!

Podnětem pro další setkání v rámci PPL je lokalita Bělohorské ulice na Břevnově. Během tohoto setkání se diskuze zaměří na to, jaké úpravy je možno na Bělohorské realizovat tak, aby se stala plnohodnotným veřejným prostorem. Místní občané budou moci s politiky a zástupci odpovědných institucí diskutovat o problémech, které v této oblasti vnímají jako hlavní, a možných řešeních, jež by vedla ke zlepšení podoby a uživatelnosti tohoto prostoru.

Při přípravě tohoto setkání spolupracujeme s místními aktivními občany. Během komunitního festivalu „Zažít Břevnov jinak“ místní občané mohli definovat, co jim na Bělohorské ulici chybí, co zde vnímají jako problém a jakou by ji do budoucna rádi viděli. Z této krátké analýzy vyplynuly konkrétní podněty, které se týkaly především parteru, problémů spojených s dopravou, zeleně, služeb.

Tato témata budou také dále diskutována během plánovaného setkání. Podobně jako u předchozích budeme používat metody komunitního plánování. První část diskuze bude věnována definování a zpřesňování problémů v jednotlivých tématech. Druhá část diskuze pak bude věnována zodpovězení otázek a hledání řešení těch problémů, které se ukáží jako nejzávažnější.

Aby měla diskuze smysl, jsou na setkání zváni ti, kteří by měli být schopni na otázky občanů odpovědět, případně posoudit návrhy řešení těchto problémů. V druhé části večera tak budou během plenární diskuze odpovídat pozvaní hosté z řad politiků a odborníků. Do této chvíle svou účast potvrdili:


Přidat do fóra komentář ke článku