Praha 6 ztrácí tvář

Listopadová výzva pražským zastupitelům

20. listopadu 2010 - 31. prosince 2010
Další informace: Listopadová výzva pražským zastupitelům

vloženo: 28. listopadu 2010
značky: magistrát

V předvečer výročí 17. listopadu vznikla petice proti velké koalici na pražském magistrátu a vyjadřuje nesouhlas s jeho dlouhodobým stylem vedení. Naše iniciativa vyjadřuje se zněním Listopadové výzvy pražským zastupitelům jednoznačný souhlas.

Vážení zastupitelé,

převážná část pražských voličů v komunálních volbách vyjádřila svou nespokojenost s dosavadním vedením Magistrátu hl. města Prahy a svou touhu po změně. Vytvoření velké koalice mezi ODS a ČSSD, které naznačuje pokračování dosavadních způsobů vládnutí, je v přímém rozporu s touto jednoznačně vyjádřenou vůlí voličů.

Veřejnost je dlouhodobě znepokojena zejména signály o podezřelých kauzách a korupci na pražském magistrátu za minulého vedení. Zachování kontinuity vedení magistrátu a osob na něj napojených vzbuzuje obavy, že korupční kauzy nebudou důsledně objasněny a vyšetřeny a že nedojde k potřebné nápravě stávajících poměrů a odstranění zavedených praktik.

Koalice ODS a ČSSD je také v příkrém rozporu s očekáváními, která tyto strany vyvolaly u svých voličů v předvolební kampani. Dohoda mezi dvěma ideově odlišnými stranami, k níž došlo tak snadno a rychle, vzbuzuje otázky, zda byl jejím skutečným motivem zájem na prosazování společných programových cílů ve prospěch občanů a města, nebo spíše snaha o udržení vlastního napojení na zdroje finančních příjmů.

Výsledek voleb do pražského zastupitelstva byl navíc poznamenán účelovou manipulací s volebními obvody. V jejím důsledku byly znevýhodněny menší strany a znehodnoceny volební hlasy desetitisíců Pražanů. Toto ohýbání volebního systému za účelem získání výhodnějších podmínek ve volební soutěži rovněž svědčí o neúctě k voličům a k demokratickým pravidlům hry.


Přidat do fóra komentář ke článku