Praha 6 ztrácí tvář

Petice Nenechme se vybagrovat!

8. června 2012
Další informace: Arnika

vloženo: 9. června 2012

V pátek 15. června bude parlament hlasovat o pozměňovacích návrzích k vládnímu návrhu novely stavebního zákona. Novela ztěžuje občanům možnost účastnit se rozhodování, omezuje tak míru demokracie a nahrává korupci na stavebních úřadech. Přebíráme aktuální informaci od Arniky.

Někteří politikové popřávají sluchu průmyslníkům a developerům a snaží se naši zemi, pokud jde o míru demokracie, posunout na Východ. Vyloučení občanů z rozhodovacích procesů nahrává korupci, kterou se tato vláda zavázala vymýtit. Je známo, že nejvyspělejší země Evropy se vedle silné ekonomiky vyznačují také silnými demokratickými principy. To by mělo být i cílem České republiky.

Podle pozměňovacích návrhů, které navrhli poslanci z hospodářského výboru (PN A31), by občané směli v buddoucnu vznášet připomínky pouze k vlivu staveb a dalších projektů na vzhled krajiny, chráněné druhy zvířat a rostlin či veřejnou zeleň, nesměli by se ale už vyjadřovat k vlivu staveb na zdraví a kvalitu života lidí.

V současné době stavební úřady běžně uznávají připomínky týkající se prašnosti či hluku. Lidé často nemají nic například proti stavbě nového supermarketu v sousedství, vadí jim ale, pokud je investor hodlá obtěžovat nočním provozem stavebních strojů a těžkou nákladní dopravou. Pozměňovací návrh by úřadům zabránil, aby tuto typickou připomínku řešily. Navíc směřuje k úpravě zákona o ochraně přírody a krajiny, který se stavebním zákonem nesouvisí. Jde tedy o takzvaný legislativní přílepek, o němž by podle Ústavního soudu poslanci vůbec neměli hlasovat.

Přečtěte si celý text na stránkách Arniky, tam se dozvíte, jak můžete pomoci - připojit se k internetové petici "Nenechme se vybagrovat!", navštívit svého poslance či mu zaslat dopis, na stránce Arniky najdete i inspirativní dopis.

Přidejte se, jde o prostředí, ve kterém žijeme.


K problematice pořádá asociace ekologických organizací Zelený kruh ve spolupráci s Arnikou - Centrem pro podporu občanů tiskovou konferenci s názvem "Proč neomezovat účast občanů při rozhodování o jejich okolí". Tisková konference se koná ve středu 13. června 2012 od 11 hodin v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Pozvánka pod článkem.


Přidat do fóra komentář ke článkuPřipojené dokumenty:

Proč neomezovat účast občanů při rozhodování o jejich okolí, pozvánka na tiskovou konferenci 13. 6. 2012  (soubor PDF, 59 kB)