Praha 6 ztrácí tvář

Tříkrálová výzva primátorovi hl, města Prahy

6. ledna 2012
Další informace: Stavbaweb

vloženo: 7. ledna 2012

V pátek 6. 1. zaslali mluvčí iniciativy Za Novu Prahu otevřený dopis Bohuslavu Sobotovi, v němž znovu apelovali na zájem Magistrátu o rozvoj města a žádali o zahájení dlouhodobé spoluráce Magistrátu s odbornou veřejností.

OTEVŘENÝ DOPIS
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,
primátor hlavního města Prahy,
Mariánské náměstí 2,
Praha 1Vážený pane primátore,

před rokem se iniciativa Za novou Prahu obrátila na nové vedení hlavního města s výzvou ke koncepčnějšímu řízení rozvoje Prahy a s nabídkou odborné pomoci ze strany architektonické veřejnosti. Vyjádřili jsme tehdy naději, že čas po volbách je vždy příležitostí k obratu.  Bohužel musíme konstatovat, že uplynulý rok byl promarněn a že k žádné zásadní změně v řešení naléhavých problémů urbanistického a architektonického rozvoje Prahy nedošlo.

Přesto chceme věřit, že poslední změny ve vedení radnice znovu takovou možnost obratu nabízejí, a proto se na Vás ještě jednou obracíme se stejnou výzvou. Není jistě nutné její text opakovat. Chceme však alespoň zdůraznit tři konkrétní návrhy, které jsme tehdy předložili a které by – podle nás – mohly a stále mohou otevřít pozitivní změny:

  1. Zadat zpracování nezávislé analýzy urbanistického vývoje města za období 1990-2012, která se zaměří především na problematické stránky dosavadního vývoje a pojmenuje příčiny selhání.

  2. Uspořádat mezinárodní workshop o strategii rozvoje města s využitím zkušenosti úspěšných evropských měst, který nabídne pozitivní příklady městských politik.

  3. Vytvořit – pod Vaší záštitou – Poradní sbor primátora složený z respektovaných zástupců odborné veřejnosti, který by Vám i celému vedení města poskytoval příležitost konzultovat zásadní rozhodnutí o architektonickém a urbanistickém rozvoji Prahy.

Pane primátore, město, které řídíte, je mimořádné svou bohatou historií a zděděnými hodnotami. Praha má před sebou dvě možné cesty: Buď definitivně uvíznout v provinciálnosti, krátkozrakých rozhodnutích a klientelismu, které nejsou hodny její minulosti. Nebo začít s promyšlenou a kultivovanou politikou rozvoje, která i současné město zařadí mezi mezinárodně respektované, architektonicky zajímavé a pro své občany vstřícné a spravedlivé metropole. Vyzýváme Vás, abyste se zasadil o zahájení té cesty druhé, a jsme připraveni nabídnout svou pomoc. 
 
Za iniciativu „Za novou Prahu“
Jakub Fišer, Dan Merta, Josef Vomáčka (mluvčí iniciativy)
V Praze, 6. ledna 2012


Přidat do fóra komentář ke článku