Praha 6 ztrácí tvář

Výzva Malovanka 2010


Další informace: Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6

vloženo: 28. listopadu 2010
značky: Břevnov | Malovanka | životní prostředí

Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6 se zaměřuje na okolí mimoúrovňové křižovatky Malovanka. Připravilo výzvu ke zmírnění negativnách dopadů křižovatky na obyvatele v okolí.

Ovzduší a životní prostředí v okolí Malovanky je v důsledku probíhající stavby tunelu Blanka a mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Malovanka v katastrofálním stavu. Měření ukazují dvojnásobné překračování zákonných imisních limitů NO2, občané trpí nadměrným hlukem, prachem a zplodinami. Po zprovoznění tunelového komplexu Blanka se odhaduje denní průjezd MÚK Malovanka 120 000 automobilů – pro srovnání Jižní spojkou projede v úseku Braník-Sulická 87 000 aut denně a magistrálou v ulici 5. května 99 000 aut denně. Pro okolí MÚK Malovanka tak bohužel neplatí proklamované výhody tunelového vedení dopravy – naopak křižovatka je vývodem hluku, emisí a prachu na povrch. Další emise přinese nedaleký výduch Octárna. Při výstavbě byly v Praze 6 pokáceny stovky vzrostlých stromů, k dalšímu rozsáhlému kácení dochází v rámci akce odstranění náletové zeleně na bývalém vojenském hřbitově. Dosavadní náhradní výsadba je v řádu jednotek.

Občanské Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6  proto vyzývá k urychlenému přijetí následujících kroků:

Všechny politické strany měly omezení dopravy a zazelenění okolí MÚK Malovanka ve svých programech, proto apelujeme na koalici ODS a ČSSD, aby zahrnula výše zmíněné body do programového prohlášení rady MČ Praha 6. Zároveň vyzýváme zastupitele všech stran v zastupitelstvu, aby svými návrhy a svým hlasováním podporovali naše požadavky. Sdružení pro podporu ovzduší a zeleně v Praze 6 nabízí spolupráci při realizaci výše uvedených bodů.

Místa, kde lze výzvu podepsat si přečtěte na webu sdružení, ke stažení jsou i podpisové archy.Přidat do fóra komentář ke článku