Praha 6 ztrácí tvář

Závěr projednávání I. a II. vlny celoměstsky významných změn ÚP

3. srpna 2011, 9.00 (Magistrát, Mariánské nám. 2)
Další informace: Arnika

vloženo: 25. července 2011
značky: magistrát | územní plán

Magistrát zahájil poslední fázi projednání celoměstsky významných změn spojené vlny I + II. Ve středu 3. srpna od 9 hodin pak proběhne veřejné jednání ve velké zasedačce na Mariánském náměstí.

Na jednání nejprve proběhne výklad útvaru rozvoje (ÚRM) a následně bude prostor pro připomínky veřejnosti či tzv. zástupců veřejnosti.

Popis jednotlivých změn naleznete na webu magistrátu: text závazného výroku a text odůvodnění a mapky.

Zástupci veřejnosti a dotčení vlastníci (vlastníci nemovitostí v sousedství navrhovaných změn) mohou podávat námitky, další veřejnost připomínky, a to v termínu do 3. srpna včetně (do půlnoci nutno odeslat alespoň elektronicky).

Spolu s připomínkami k samotným změnám je možné se vyjádřit k posuzování vlivů na živ. prostředí a udržitelný rozvoj (SEA), přečtěte si dokumenty obecná část a zvláštní část k jednotlivým záměrům.

I v případě připomínkování aktuálních návrhů změn územního plánu je možné sestavit hromadné připomínky a zmocnění zástupce veřejnosti (platí nejen pro nový územní plán, ale obdobně i pro jeho změny).

K připomínkám ke změně Z2590, týkající se zástavby Strnadova zahradnictví, naleznete kontakty na samostatném webu. Další rady poskytne poradna sdružení Arnika, která se problematice ÚP dlouhodobě věnuje - pomůže se sestavením připomínek či námitek vlastníků, nabízí se též jako prostředník - Arnika je zástupcem veřejnosti pro podávání hromadných připomínek k vlně změn I a II.


Přidat do fóra komentář ke článku