Praha 6 ztrácí tvář

20 milionů do Parku generála Cárdenase! Potřebujeme radniční megalomanii?zveřejněno: 21. března 2014
značky: Bubeneč | parky | úřad MČ | veřejný prostor | zeleň | životní prostředí | park Lázaro Cárdenase

Za starostování Tomáše Chalupy zamýšlela radnice protočit 50 miliónů korun za přetavení příjemné a sympatické rokle parku Ve Struhách na Japonskou zahradu. Struhy pod tlakem veřejnosti odolaly. Podobný záměr, i když za menší peníze, dnes čeká park Generála Lázaro Cárdenase.

Místní park důvěrně znají (až na inovovaný název, dosud stačilo vžité "Interbrigády"). Rozhlehlé trávníky poskytují živnou půdu mnoha stromům a keřům mnoha druhů. Protínají je široké asfaltové cesty kupodivu potřebným směrem chodců - z Terronské ke škole, k bubenečskému hřbitovu. Žádné stezky-zkratky pěšáci vyšlapovat nemuseli. Cesty ve svém průsečíku a v průhledu proti základní škole nabobtnaly v poměrně nepřiměřené asfaltové moře. Park navštěvují jak pejskaři, tak školáci ze sousedící základní školy; na lavičkách posedí důchodci.

Na radnici se prosazuje v poslední době zvláštní duch. Možná živený komunálně předvolební dobou a snahou se zavděčit voličům. Anebo také nějaké peníze z radniční kasy utratit. Zdá se totiž, že veškerá zeleň nevyžaduje ani tak údržbu, ale hlavně tzv. revitalizaci. Parky je třeba inovovat, rekonstruovat, modernizovat, stromy kácet a vzápětí sázet, likvidovat "bezdomovecká" křoviska. Nechat sebemenší travnatý plácek ležet jen tak ladem je podle současného konání radnice věčný hřích.

Rozlehlý park před základní školou se ocitl v hledáčku radnice již v roce 2006. Bližší obrysy dostal plán v roce 2009, kdy byly pod náměstím Interbrigády dokonce plánovány podzemní garáže (v rozpočtu bylo na akci pro rok vyhrazeno 8 miliónů Kč), koaličnická smlouva ODS+ČSSD pro období 2010 - 2014 slibovala na toto téma "diskuzi a dohodu s občany" a zamýšlela garáže vybudovat jako projekt PPP, "s důrazem na ochranu životního prostředí při jejich výstavbě" (dokážete si takovou ochranu při bagrování garáží představit?). Přesunout se měl i Koněv, vjezd a výjezd byl uvažován z Partyzánů. V jazyce radnice se tehdy také objevuje pro park i pěkné "české" označení - Park liberátorů. Název měl vystihnout ideu parku. K osvoboditelům Koněvovi, Bolívarovi a Chuarézovi měli přibýt další významní velikáni světové historie, zaslouživších se o svobodu národů.

Záměr po dlouhou dobu spal, až hemžení zeměměřičů v parku upozornilo, že se něco přeci jen chystá. Už však jen v části parku mimo Koněva, jen v části východně od Terronské. V lednovém čísle časopisu Šestka se o parku dokonce objevila informace! A to jediná řádka mezi vybranými investicemi v roce 2014: "Revitalizace parku osobností La-záro Cardénase del Rio". (Kvitujme ústup od "liberátorů" k "osobnostem"!). Otázku na základě toho k parku položenou zvedl radní Záruba: "... studie je k nahlédnutí na ... Úřadu MČ Praha 6 ... Předprojektová příprava je odvislá od dořešení dopravy (MHD – bus + parkování) ... Po dořešení těchto „vstupů“ bude záměr jako reálný prezentován veřejnosti." A končí obvyklým "Děkujeme Vám za Váš zájem o městskou část." Také děkujeme, rádo se stalo. Konkrétně jsme se ale pořádně nic nedozvěděli.

Příprava projektu - dokumentace k územnímu řízení - však již běží na plné obrátky, radnice již za projektování parku utrácí. Jakákoli informace, natož veřejná debata o budoucí podobě parku veškerá žádná. Proč radnice neuspořádá pro obyvatele nejbližšího okolí nějaké informativní setkání? Proč se nezeptá, jaký park si místní přejí? Proč neukáže již zpracované vizualizace? Stejně tomu tak bylo, resp. nebylo, v kauze japonské zahrady Ve Struhách. Občane, pokud tě to zajímá, hybaj nahlížet do studie na radnici! Proč nemůže radnice využít svůj web k prezentaci záměru? Proč neuvede alespoň odkaz na web projektanta?

Pojďme se přehledně podívat, co se tedy v parku chystá.

Technická poznámka k rozsáhlému kácení: podle dostupných informací ještě k němu nebylo vydáno povolení. Navíc - kácet se smí pouze v období vegetačního klidu (pokud samozřejmě nehrozí nebezpečí pádu stromu a ohrožení života, zdraví nebo majetku). Období běží obvykle  od listopadu do konce března. Vzhledem k razantnímu nástupu jara je však období vegetačního klidu považováno již za skončené, jak také praví prohlášení Ministerstva životního prostředí ČR. K velkému kácení je s oblibou využit právě nadcházející poslední březnový víkend, tentokrát by se již nikde kácet nemělo.

Park má tedy doznat řadu výrazných zásahů do současné kompozice. Připomeňme, že park je součástí tzv. Zeleného pásu Dejvic, založeného plodle plánů arch. Antonína Engela. Park  má dosud původní charakter, plocha je poměrně přírodně zachovalá. Jeho předností je právě střídmost a prosté pojetí a z toho pramenící přirozená přívětivost. Samozřejmě, současné asfaltové plochy (ač snadné k údržbě) jsou v prostředí parku nepřirozené a nevhodné, stejně tak v parku působí naposled instalovaná socha Simona Bolívara s poněkud pompézním předpolím.

Záměr rekonstrukce parku (za 20 miliónů Kč) není v souladu s původní Engelovou koncepcí Zeleného pásu Dejvic. Jako cíl se jeví spíše využití prostoru parku pro účely "zábavně propagační" či "osvobozenecky naučné".  Místo tvrzené rehabilitace přinese pouhé napodobení parků moderních center, které se v současnosti stavějí "na zelené louce" v příměstských aglomeracích. Tam se objevují obligátní bazény, fontány atd., vše zcela nepřírodní a sterilní, vše velmi náročné na údržbu, s velmi dočasným efektem přitažlivosti "novostí".
 
Naproti tomu přírodní park s jednoduchým mobiliářem s sebou nese minimum nákladů, nabízí přirozenou univerzalitu a prospěšnost po celý rok, přirozenou krásu a trvalou přitažlivost. Strom jako dokonalá klimatizace - v zimě ohřívá, v létě chladí, od jara do podzimu produkuje vonné látky, udivuje svými barevnými proměnami, tvarovou rozmanitostí, dokonalou ladností, občerstvuje svým stínem, udivuje svou vitalitou, okouzluje svou krásou, rozechvívá prostor pohyby větví, listí. Příroda není nudným dekorativním doplňkem parku nýbrž samou podstatou parku.

Park leží v území ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze. To bylo ustanoveno k "zabezpečení kulturně historických, urbanistických a architektonických hodnot ... před rušivými vlivy". Ochranné pásmo "zahrnuje ... i parkové soubory ..., jejichž zachování a uplatnění je společenským zájmem". To je citace z odůvodnění Rozhodnutí o určení ochranného pásma památkové rezervace HMP. Pojetí rekonstrukce parku tyto hodnoty nezachovává.

Z hlediska přírody - nové komunikace v parku, hřiště s živičným povrchem, soustava bazénů, vodotrysky v dlažbě aj. "vodní hrátky" jsou podmíněny nově uloženými inženýrskými sítěmi. Ty pak znamenají další škodlivé zásahy do kořenových systémů stromů při výstavbě a i následně škodlivé ořezy při vytváření a udržování podjezdních a podchozích profilů. Ochranná pásma sítí vedou k nemožnosti vhodné dosadby za případně kácené dřeviny a vedou tak celkově k další devitalizaci a snižování přírodních hodnot parku.

Přírodní park nepotřebuje sezónní nepřírodní atrakce, přehuštěnost soch, poutačů či infopanelů a jiné "zatraktivňování", potřebuje pouze minimální průběžnou zahradnickou péči. Nepotřebuje "pevnou hierarchii" cest, nepotřebuje násilnou "zonaci", která přísně určuje, kde a kdo si s čím smí či má hrát, čím se má zabývat. S ohledem na celkovou rozlohu parku (není to Stromovka) je taková zonace nejen uživatelsky násilná, ale i technicky nesmyslná.

Zatím nejsou ani známa jména "liberátorů" či významných "osobností", jejichž sochy či busty by se měly v parku objevit po boku již dříve instalovaných bojovníků. Z naší zkušenosti původní podoba parku byla čistě přírodní a nepočítala s instalací jakýchkoli pomníků a památníků, ani nepřiměřených vodních děl. Podstata nynějšího parku je střídmá, dokonale harmonická, s prostou parkovou zelení jako integrální součásti čistého a stoprocentně funkčního urbanismu v původním konceptu architekta zastavovacího plánu Dejvic Antonína Engela.
 
Článek vznikl s velkým přispěním občanského sdružení Tilia Thákurova
 
 
Proti radncí zamýšlené revitalizaci parku můžete podepsat petici.
Komentářů ve fóru: 3, přidat nový