Praha 6 ztrácí tvář

Alej Thákurova: Odstranění zábran? Převzetí péče!zveřejněno: 22. února 2012
značky: Bubeneč | magistrát | parky | úřad MČ | zeleň | životní prostředí | alej Thákurova

Už téměř rok je pro veřejnost úředně uzavřen park pod čtyřřadou lipovou alejí v Thákurově ulici. Radní MČ Prahy 6 nás nyní naplňuje netrpělivostí: zábrany v parku budou v následujících dnech odstraněny!

V rubrice "Otázky a odpovědi" na webu Prahy 6 se objevila tato otázka:
 
Dobrý den,Ráda bych se Vás zeptala, jakým způsobem budete konečně řešit otázku stromů v Thakurově ulici. Chápu, že občany, kteří nebydlí v okolí tento stav nerozčiluje, ale není zde absolutně kde zaparkovat. Auta zde mají lidé z celého Kladenska, ale kam si je mají dávat lidé, kteří zde bydlí?
Děkuji za odpověd´.
S pozdravem, Klimešová Lenka [21.01.2012]
 
 
Otázka spadá do radniční gesce s komplikovaným názvem "péče o životní prostředí a vzhled, řešení problematiky dopravy s výjimkou nadřazeného dopravního systému, oblast bezpečnosti, úklidu a odpadového hospodařství, Městský kamerový systém, program Stop Graffiti a agenda obecně prospěšných prací".

Těsně před měsíční odpovědní lhůtou se vyjádřil pan radní Záruba:
 
Vážená paní Klimešová,otázka stromů v ulici Thákurova skutečně není jednoduchou záležitostí, nicméně její dílčí vyřešení se blíží ke svému konci tzn., že by v několika následujících dnech mělo dojít k odstranění těchto zábran. Problematiku parkování nerezidentů v této lokalitě by pak mělo definitivně vyřešit již tolik očekávané zavedení parkovacích zón.
S úctou Jan Záruba [20.02.2012]

Vyřčenou odpověď lze interpretovat dvěma způsoby: zmizí železné zábrany - mobilní ploty bránící vstupu do parku nebo zmízí téměř staleté lípy bránící pohodlnému parkování v Thákurově ulici? Kterou variantu si vyberete?

Při lekci černého humoru v předchozím odstavci si stručně zopakujme dění kolem aleje:

 
Stručně dění v posledním období:

Jak je vidět z přiloženého obrázku, radnice Prahy 6 už má alej v "merku" poněkud delší dobu. Věnovala skoro milion Kč na projekt Zeleného pásu Dejvic, v jehož rámci by došlo ke zničení unikátní čtyřřadé aleje. 

Na hraně je trošku konspirační úvaha, zda třeba prosazovaná požadovaná "rozkročená" varianta plánovaného obchvatu Kulaťáku (KES - Komunikace Evropská - Svatovítská) nemá býti - v případě nedostatku financí na uvažovaný tunel pod Hanspaulkou - předpokladem k pokračování vedení obchvatu Kulaťáku dále do Podbaby právě ulicí Thákurovou.

Události posledních dnů dostaly rychlý spád. Na jeho konci přijalo Občanské sdružení Tilia Thákurova nabídku náměstka primátora pana Noska k převzetí správy stromořadí v Thákurově ulici. Toto přijetí správy o.s. Tilia bylo notářsky ověřeno, jak si můžete přečíst v příloze.
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Připojené dokumenty:

(16. 1. 2012) Naše výzva výzva primátorovi hl. města Prahy - alej Thákurova  (soubor PDF, 116 kB)
(7. 2. 2012) Odpověď TSK naší iniciativě  (soubor PDF, 330 kB)
(16. 2. 2012) Odpověď náměstka primátora pro o.s. Tilia  (soubor PDF, 1427 kB)
(22. 2. 2012) Notářský zápis o příjetí nabídky převzetí správy stromořadí v Thákurově ulici  (soubor PDF, 2379 kB)