Praha 6 ztrácí tvář

Bezdomovci a narkomani? Pomůže kácení a revitalizace.zveřejněno: 17. ledna 2013
značky: Červený vrch | úřad MČ | veřejný prostor | zeleň | životní prostředí

Je to už skoro "evrgrín". Jakmile se někde něco staví či je zapotřebí revitalizovat, přichází jako argument na řadu obava radnice o bezpečnost občanů, je třeba je uchránit před narkomany a bezdomovci.

Obdrželi jsme zprávu paní Petříčkové z Červeňáku o zmizení zeleně mezi bloky paneláků v Syrské ulici. Zeleň byla důkladně probrána, bohužel probrat s místními radnice svůj záměr jaksi opomněla. Argumety radnice k radikálnímu zásahu jsou obvyklé - bezdomovci a narkomani, nekvalitní náletová a plevelná zeleň. Namísto rozumné pravidelné údržby zeleně nastupuje veleakce. Zdá se, že je potřeba začít utrácet z balíku zhruba 100.000.000 korun schválených v rozpočtu městské části na rok 2013 na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň (z toho 55 milionů na vlastní běžnou údržbu). Další peníze jistě bude stát projekt revitalizace.

Vážení správci životního prostředí,
 
vznáším stížnost proti bezhlavé a nepromyšlené likvidaci prakticky veškeré zeleně v ulici Syrská na Červeném Vrchu; tato zeleň (vzrostlé keře atd.) plnila vzhledem k přetíženému provozu na Evropské důležité ekologické funkce, nehledě na funkce estetické, jakož i funkce biologické, neboť se vám, tzv. správcům života, podařilo zničit nejen kvalitu života (nevalnou) lidských bytostí zde přebývajících, ale i samotný život drobných živočichů, zejména zpěvného ptactva, v těchto miniprostorách sídlících.
 
Žádám proto, aby škody, jež jste všemu živému způsobili, nahradili okamžitou výsadbou - nikoliv však sterilních rostlinných druhů, nýbrž rozličných druhů keřů a stromů. Za tímto účelem by bylo vhodné konzultovat s odborníky oboru! (Zatím jsem svědkem jen naprosto nekvalifikovaných smrtících likvidačních akcí.)

Daniela Petříčková
Praha 6


Odpověď z radnice dorazila poměrně brzy, přečtěte si ji.

rozbalit/sbalitOd: lbaumova@praha6.cz
Datum: 11. 1. 2013
Předmět: Stížnost - úprava zeleně Červený vrch

Vážená paní Petříčková,
z pověření vedoucí odboru dopravy a životního prostředí , ing. Dany Charvátové, si Vám dovoluji odpovědět na Vaši stížnost týkající se úprav zeleně na Červeném vrchu.

Z důvodů především bezpečnostních, tj. ukrývání bezdomovců, narkomanů a několika krádeží, jsme přistoupili k zmlazení vybraných keřů a postupné revitalizaci prostoru. Porost před domem 588 bylpředevším plevelného a náletového charakteru (černé bezy, výmladky javorů, opletka a planý plamének + odpadky, matrace a oblečení) z tohoto důvodu jsme zvolili radikální zmlazovací řez, některé z keřů budou odstraněny úplně a na jejich místě budou na jaře vysazeny nové okrasné keře, ukterých nebude docházet k zaplevelování okolí. Výsadba bude provedena na jaře - v zimních měsících je z pochopitelných důvodů výsadba nových dřevin vyloučena.

Na místě a v blízkém okolí byl ponechán dostatek vzrostlých stromů a keřů, které nadále mohou sloužit jako útočiště pro drobné živočichy.

Věříme, že po dokončení všech plánovaných prací budete s celkovou úpravou prostoru spokojena.

S pozdravem
Ing. Ludmila Baumová
vedoucí oddělení samosprávných činností
odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6

Přidáváme i obrázek z nedaleka - z Bořindy, kde byl doslova vyholen pruh keřů velmi "neladně". O další zeleň připraví lid červenovršký výstavba autobusové smyčky kolem budovy Uniqua, kde pod panelákem vznikne hluboký zářez v terénu. Na Evropské se v tomto místě přitíží - dopravní zátěž stoupne, např. chystané obchodní centrum na Bořindě přiláká dle prognóz do oblasti dalších 5.000 aut denně. Každý kousíček zeleně v okolí bude mít hodnotu zlata.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Kácení v Syrské ulici - dopis na radnici  (soubor PDF, 20 kB)
Odpověď radnice na kácení v Syrské ulici  (soubor PDF, 27 kB)