Praha 6 ztrácí tvář

Budoucnost Kulaťáku - rozjezd s veřejnostízveřejněno: 5. března 2017
značky: Bubeneč | Dejvice | Kulaťák | úřad MČ | výstavba | životní prostředí

Ve čtvrtek 2. března se v Bajkalu/Kyjevě/DAPu uskutečnilo veřejné setkání k budoucnosti Vítězného náměstí. A lidem byl dán v diskuzi prostor, bohužel ne zas tak velký. Akce ale byla vcelku užitečná.

Setkání začalo s menším asi 15 minutovým zpožděním, večerem provázel Michal Křivohlávek z Arniky (má na triku kampaň „Město pro život“). Celé akci udělila punc důležitosti přítomnost dvou dam z magistrátu – primátorky Adriany Krnáčové a radní pro územní rozvoj (nedávné šesťačky) Petry Kolínské. Za předsednickým pultem se k jejich zdravicím přidali i další – novopečený šestkový územněrozvojový radní Martin Polách, nestor územář Prahy 6, nyní šéf koncepce strategie a územního rozvoje, Bohumil Beránek a novic – styčný důstojník radnice s veřejností Martin Pinc. Málem bychom zapomněli na starostu Ondřeje Koláře, který při svém projevu mj. sdělil, že za chvíli musí ze setkání odkvačit. Při uvítacích proslovech byli  všichni v zásadě rádi a děkovali, že veřejnost přišla v takovém počtu. Sál se zdál obstojně zaplněn (vešlo by se ale více). Pokud ale odečteme přítomné zastupitele, radní, doprovody, filmaře a fotografy, odhadujeme účast asi 70 občanů.

V prvním bloku programu pohovořil o historii Kulaťáku znalec šestkových reálií na slovo vzatý – Ing. arch. Bohumil Beránek. Jeho vědomosti by vystačily na celodenní kulaťáckou přednášku, ale i v omezeném čase jsme vyslechli řadu zajímavých (někdy zbytečně podrobných) informací od středověkých kupeckých stezek přes Engelův prvorepublikový zastavovací plán, přes zamýšlený budovatelský Čepičkův monument, přes dřívější řešení tramvajového provozu (jezdilo se kolem náměstí), přes úvahu o mrakodrapu v samém středu náměstí až po nejrůznější náměty na zástavbu „medvěďária“ a prostoru před VŠ z posledních let. A málem bychom zapomněli - samozřejmě nesměl chybět přelet vzducholodě Graf Zeppelin nad Kulaťákem v roce 1930.

Druhý blok patřil radnímu Martinu Poláchovi – ten využil řečnického pultíku. Popsal aktuální stav náměstí, ukázal komu který pozemek patří (většina VŠCHT, střední pruh s trhy potom Praze). Za limitující označil Engelovu regulaci - např. držet úroveň římsy nové zástavby. Doprava by se neměla křížit mimoúrovňově, velké obchodní centrum by nebyl dobrý nápad. Nové stavby napojit na vestibul metra a dopravně napojit ze Šolínovy. Přítomné seznámil také s časovým plánem celé veleakce  - ode dneška přes vyhlášení soutěže (posun na podzim 2018) až po zahájení obnovy – optimistický odhad zní 2020. Podotkl, že chystaná soutěž se nebude týkat architektonického ztvárnění (máme se těšit na další medvědy?). Na plátně se nemohl nerozzářit pojem „Tepající srdce Prahy 6“ neboli název radniční vize pro jednání pracovní skupiny MHP. Z  vystoupení radního Polácha bylo znát přání zbylé „proluky“ co nejefektivněji (rozuměj nejvíce) zastavět.

Domníváme se, že úvodní dva bloky (a také uvítací zdravice) by bylo bývalo dobré zkrátit, bylo by zbývalo více času na blok nejočekávanější – na diskuzi k jednotlivým tématům. Ještě před ní výzval Michal Křivohlávek přítomné, zda nemají nějaký zásadní dotaz. Přiležitosti využil Ing. arch. Jiří Gebert, který všem vyčetl lpění na prvorepublikových regulacích – dnes jsme o 80 let dále a to je třeba vzít v potaz a vyzval k nezastavování volné plochy. Musíme uznat, že na oné myšlence něco je.

Diskuze byla rozdělena do dvou skupin: ke třem stolům zasedli zájemci o řešení kultury a veřejného prostoru, u čtyřech se potom diskutovalo o dopravě a dostavbě kampusu. Na každý okruh zbylo zhruba 20 minut, což se ukázalo docela málo, aby se zúčastnění stačili o svých názorech dostatečně „zdravě pohádat“. Ale i tak tu a tam zavládla vzrušenější diskuze. Přesto facilitátor u každé skupiny stihl sepsat řadu podnětů. Každý stolovník potom mohl přidělit kladný bod třem z těchto námětů. Ve finále potom zástupci skupin přednesli svoje „nej“. Jejich vyhlašování se bohužel malinko rozpustilo v rozběhnuvších se téměř  kuloárních diskuzích, a také již řada přítomných odcházela.

Referent participace Martin Pinc s kolegy slíbil, že nyní všechny náměty sepíše a zpracuje. Vznikne z nich veřejná anketa na webu Prahy 6. Než se tak stane, zmiňme vyčnívající náměty či přání, která se na plachtách objevila: dopravu na náměstí je třeba omezit – odklonit tranzit, pěším patří povrch (jiní by zase pod celým náměstím rádi podcházeli), trhy nevytěsňovat mimo náměstí do Technické ulice (což je představa radnice), kultura se neslučuje s dopravou (chybí uzavřený společenský sál), veřejný prostor by měl být prostupný, zachovat maximální volnou plochu (i náměstí neuzavírat), rozšířit zeleň, doplnit vodní prvky. Většinu námětů si můžete prohlédnout na přiložených fotkách.

Zdá se, že se nakonec přeci jen naplňuje heslo „Ne nekoncepční zástavbě Vítězného náměstí. Ať rozhodnou experti s účastí veřejnosti“, jak předvolebně hřímal ze středu náměstí exstarosta Chalupa (ač nedlouho předtím úspěšně zatajil soutěž na Ledního medvěda, jejíž porotě předsedal). Veřejnost se tedy zúčastnila - a co bude dál? Podle programu uvedeném na webu Prahy 6 se bude veřejnost účastnit ankety, urbanisticky se po Kulaťáku projde, na Šesťáku zhlédne výstavu a tamtéž u infostánku bude moci vyzvídat, plnit pocitovou mapu nebo vyplňovat dotazník. Je to určitě krok správným směrem. Setkání v DAPu bylo užitečné, a radnice zasluhuje pochvalu, zdaleka vše se ale probrat nestačilo. Třeba jak vážně to myslí naše radnice se stavbou magistrátu, jaké jsou souvislosti s již uzavřenými smlouvami VŠCHT a Prahy s developerem Sekyrou, jaká jsou technická omezení a možnosti odklonu a regulace dopravy. Domníváme se, že by neškodily samostatné debaty zájemců z řad odborné veřejnosti na dnes v přílišné rychlosti diskutovaná témata, a to za přítomnosti příslušných činovníků ze Šestky, z města i z IPR – a v časovém rozsahu, jaký by si složitost problematiky zasluhovala.

 


Přidat do fóra komentář ke článku

Související odkazy:

Praha 6
Informace o budoucnosti Vítězného náměstí na webu radnice Prahy 6