Praha 6 ztrácí tvář

Cárdenas, Evropa: do parků zbytečné miliony nenatečouzveřejněno: 19. dubna 2015
značky: Bubeneč | Dejvice | Vokovice | parky | zeleň | životní prostředí | park Evropa | park Lázaro Cárdenase

Před časem jsme informovali o chystaných investicích v řádu desítek miliónů korun do nejrůznějších "rehabilitací" parků. Nabubřelé záměry vyvolaly vlnu nevole u místních. Nové vedení radnice definitivně zastavilo obě územní řízení.

V předešlých radničních hlavách uzrávaly představy, že parky přirozené přírodní povahy, jak je známe, jsou málo atraktivní a bylo by třeba jej v tomto smyslu "zušlechtit". Ve jménu vybudování japonské zahrady v rokli Ve Struhách měly zmizet vzrostlé stromy a z obecní pokladny mělo za tím účelem zmizet 50 miliónů korun. V hledáčku se dále objevily i další parky (s investicemi za další desítky miliónů korun), z těch námi sledovaných jde o park Lázaro Cárdenase ("Interbrigády") a pás mezi Evropskou a Velvarskou.

V několika předešlých článcích jsme referovali o záměru na velkobazény v parku před školou Antonína Čermáka (dříve Interbrigády), kvůli kterým mělo absurdně padnout několik stromů (celkem mělo zmizet 80 stromů - ač měly být další vysázeny). K bustě B. Juareze umístěné v parku z dob minulých (1972), přibyl později (a větší kus trávníku ukousl) S. Bolívar (1983). V dolní části parku mělo potom v rámci rehabilitace přibýt pět soch dalších, zřejmě zvčňujících v Bubenči exotické bojovníky za svobodu či jen významné osobnosti z oněch krajů. V druhé sledované lokalitě - v pásu zeleně za "peďákem" se měla vinout Družební cesta Evropy se zastaveními u družebních měst Prahy 6. Vévodit všemu měly stožáry jakési vlajkoslávy.

V okamžiku, kdy záměry postoupily do fáze provedení, tedy kdy byla vypsána územní řízení, vzedmula se proti záměrům vlna odporu. Jednoduše - místní si nepřáli v parcích zbytečné "atrakce". Na petiční archy střádali pilně podpisy, dokonce se jim podařilo do parku Cárdenase přilákat televizní redaktory na reportáž o kauze a z jednání na radnici. Správní řízení byla přerušena. Z prekérní situace ještě na sklonku minulého volebního období vycouvala radnice umírněním projektu revitalizace v parku Cárdenase. Nutno podotknout, že za všechny související projekty byly utraceny velké statisíce Kč, projektantům bylo zaplaceno hodně přes milion Kč.

Nakonec bylo letos v předjaří provedeno pouze nezbytné ošetření 45 stromů z důvodů zdravotních a bezpečnostních. Zárukou správnosti počínání je na Odboru dopravy a životního prostředí nově externí poradce p. Karel Kerouš, dlouholetý inspektor České inspekce životního prostředí. Bohužel nebyl části prací osobně přítomen a to se neblaze projevilo na některých zásazích. Zbytečně byly ořezány některé větve, zvláště zbytečné jsou ořezy všech větví nad cestami. Pro příští období vegetačního klidu je rozběhnuto řízení o kácení 11 zdravotně oslabených a nevyhovujících stromů.

Současně s uvedenými dvěma parky byla ve hře i další 11 miliónová revitalizace - parku ve Vokovicích, v jakémsi řekněme "vnitrobloku" mezi ulicemi Vokovickou a K Červenému vrchu. V březnu 2014 se revitalizaci ubránili místní peticí, jejich přáním bylo namísto toho rozšířit mateřskou školku, kde se nedostává kapacita potřebám. Nově zvolení radní nabídli místním veřejnou diskuzi, jak s prostorem naložit. Debata je jistě dobrý postup, ukázalo se však, že se všichni shodnou jen obtížně. Ve hře je kromě úpravy zeleně také rozšíření již nevyhovující školky a případně i výstavba komunitního centra.
 
Věříme, že v dalších letech bude probíhat údržba a případné úpravy zeleně střídmě bez zbytečných extravagancí. Je dobré, že do dění budou moci promluvit i místní - i když konečné rozhodnutí a řešení bude zřejmě o to složitější, jak se ukázalo ve Vokovicích.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Usnesení o zastavení územního řízení "Park Evropa"  (soubor PDF, 79 kB)
Zdroj: Praha 6
[16. 4. 2015] Usnesení o zastavení řízení "Rehabilitace parku generála Lázara Cárdenase"  (soubor PDF, 81 kB)
Zdroj: Praha 6
Oznámení o prořezech stromů v parku Cárdenase v březnu 215  (soubor PDF, 1012 kB)
Zdroj: Praha 6
Oznámení řízení o kácení 11 stromů v parku Cárdenase  (soubor PDF, 258 kB)
Zdroj: Praha 6
[srpen 2014] Umírněný projekt na revitalizaci parku Cárdenase po protestech veřejnosti  (soubor PDF, 7333 kB)