Praha 6 ztrácí tvář

LDN se z areálu v Bubenči bude stěhovat (do Veleslavínského zámečku?)zveřejněno: 14. července 2018
značky: Bubeneč | Veleslavín | LDN | Veleslavínský zámeček

Začátkem června vyšla v metropolitní televizi PrahaTV reportáž o možném stěhování LDN z Chittussiho. Zveřejněna byla jen několik dní, potom z webu zmizela. Reportáž se z "těch všech internetů" podařilo vylovit.

V reportáži sice ukazují soukromou LDN Nebeského klidu, nicméně dále se vyjadřuje radní Polách ke stěhování naší pražskošestkové LDN. Jako novou možnou lokalitu uvádí areál Veleslavínského zámečku. Ten je v majetku státu, hlavní budovu má pronajatu společnost Canadian Medical. Té končí letos v listopadu nájemní smlouva a podle reportáže se Praha 6 snaží o převod areálu do majetku Prahy a následné svěření. Na důvod zmizení reportáže z internetu jsme se 3x dotazovali e-mailem redakce, dotazy zůstaly bez odpovědi. Videoreportáž si můžete stáhnout pod článkem.

Zajímavá je skutečnost, že se na několik dní po 20. červnu v katastru nemovitostí objevil u areálu zámečku záznam o založení řízení: Katastrálnímu úřadu byla doručena listina k záznamu právních vztahů nebo k zápisu jiných údajů do katastru nemovitostí nebo k zápisu poznámky. Vyznačena plomba u nemovitostí, které mají být dotčeny záznamem nebo zápisem poznámky. Typ předmětu řízení: Vlastnictví. I tento záznam o řízení z katastru zmizel.

Domníváme se, že by areál zámečku Praze a Praze 6 slušel, v oblasti by mohl vzniknout chybějící veřejný prostor s odpočinkovým, kulturním či sociálně zdravotním či školským využitím. Věříme, že areál nakonec nepůjde do dražby (čemuž by i zmizení reportáže z webu napovídalo) a proběhne jeho (nejlépe bezúplatný) převod do vlastnictví města, hodnota veřejného prostoru obyvatelům Prahy (6) je vyšší, než utržené miliony.

LDN se z areálu v Bubenči bude stěhovat

Dnes, 17:54, PRAHA, Kristýna Svobodová

Praha 6 chce prodat soukromému investorovi pozemky v Bubenči, na kterých se nachází i léčebna dlouhodobě nemocných. Vyrůst by tu mohly v budoucnu obytné domy. Město chce ale provoz LDN zachovat.

Prvorepublikovému areálu v pražské Bubenči, kde se nachází i zařízení pro dlouhodobě nemocné, a které má ve správě MČ Praha 6, hrozí vilová zástavba. Město ale se zrušením veřejné vybavenosti nesouhlasí.

"Podle mě je to v rozporu s veřejným zájmem, likvidovat si areál veřejné vybavenosti, zdravotnického zázemí bez toho, že by město mělo náhradu a bez toho, že by ty náklady částečně hradil ten soukromý investor," řekla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

Na stavbu nové budovy pro dlouhodobě nemocné MČ údajně nemá pozemky. Praha jí poskytla třeba pozemek v Ruzyni. Ten ale údajně není dostatečně velký.

"Bohužel ve studii, kterou jsme si nechali vypracovat, se ukázalo, že ten pozemek není dostatečně velký a ten objem, který potřebujeme, tzn. 102 lůžek, tak taková budova se tam dá umístit až po změně územního plánu," řekl Martin Polách, místostarosta MČ Praha 6.

Jiná varianta Prahy 6 navrhuje třeba přesunutí provozu LDN do prostor Veleslavínského zámečku.

"Jeho stávající nájemce ho opouští a je ve vlastnictví státu, neboli Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tento celý komplex, kde jsou zchátralé budovy, je tam i bývalá nemocnice, plicní sanatorium, vlastně nemá budoucí využití," řekl Martin Polách.

Ve stávajícím úředním plánu je navíc právě tento prostor veden jako funkční prostor veřejného vybavení.

"V ten moment, kdy jsme to zjistili, jsme požádali magistrát i Úřad pro zastupování státu o to, že máme zájem ty nemovitosti získat. To by byla také jedna z variant," řekl Martin Polách.

Náměstkyně primátorky Petra Kolínská navrhuje, aby MČ nejdříve předložila písemnou dohodu s investorem o způsobu podílení se na nákladech spojených se stěhováním nebo výstavbou nové budovy pro dlouhodobě nemocné. To současné by mělo fungovat ještě minimálně do roku 2031.


PrahaTV: Videoreportáž LDN se z areálu v Bubenči bude stěhovat (MP4, 67 MB)


Přidat do fóra komentář ke článku