Praha 6 ztrácí tvář

Lidé řekli své o parku Lázaro Cárdenase

18. června 2015, 18.00 (Jídelna ZŠ Antonína Čermáka (Interbrigády))

zveřejněno: 19. června 2015
značky: Bubeneč | parky | úřad MČ | veřejný prostor | zeleň | park Lázaro Cárdenase

Na čtvrtek 18. června 2015 sezvala radnice občany k projednání budoucnosti parku Generála Lázaro Cárdenase. Akci považujeme za velmi zdařilou :-)

Už dříve jsme informovali, že podobně, jako dříve neprošel nápad velkopánů na přebudování (a prokácení) přírodní rokle Ve Struhách na orientální zahradu, neprošel ani plán na tzv. "revitalizaci" parku Lázaro Cárdenase před školou Antonína Čermáka. Dědictví po minulé radnici v podobě záměru velkolepého přebudování dosud přírodního parku na velepark s velebazénem a velegalerií zkamenělých cizokrajných osvoboditelů bylo smeteno letos na jaře. Mimoto se zdá, že konec je učiněn i dřívějším "univerzálním" setkáním radnice s občany na předem nedefinované téma, zato s nezbytným defilé příslušníků městské policie. Setkání radních a občanů jsou potřebná, a setkání spojená s konkrétními záměry či problémy jsou o to více užitečná. Projednání budoucnosti parku to dokazuje.

O úvodní slovo setkání se postaral radní pro životní prostředí MUDr. Antonín Nechvátal (SZ), parky a zeleň je jeho "parketa". Připomněl nedávné události v parku a také představil "pachatele" dřívějšího projektu Ing. arch. Luboše Patu. Pro něj asi trošku rozpačitá situace, nicméně poznamenejme, že do svého projektu v podstatě přetavil objednávku dřívějšího zadavatele. V moderaci celého setkání pokračoval Ing. arch. Petr Klápště. Jak lze vyčíst z jeho profilu např. na stránkách udržitelné architektury a urbanismu, je mu problematika parkových a krajinných úprav vlastní, a delší dobu se zajímá se i o "participaci veřejnosti", tedy honem řekněme to samé ještě hezky česky - věnuje se účasti lidí při rozhodování o podobě svého okolí.

A domníváme se, že se ujal své role dobře. Nedlouho po zahájení totiž několik přítomných vyskočilo jako čertíci z krabičky ;-) a nespokojeně a hlasitě se ozvalo. Co tu budeme vymýšlet, když už jsme řekli, že nic dalšího v parku nechceme? Chceme park, jak je! Všechno už jsme řekli podpisem petice! Pan architekt v klidu vysvětlil smysl setkání. Obecné formulace je třeba upřesnit, pečlivě pojmenovat, a potom se nad nimi zamyslet a podiskutovat. Za tím účelem se asi 50 přítomných rozdělilo ke stolům do 3 skupin. Každé se věnoval jeden moderátor a postupně zachytával myšlenky účastníků. Papírová plachta se začala pomalu plnit pojmy zaměřenými na hodnoty parku, přibývaly problémy i negativa tak, jak je místní vnímají. K tomu přibyly již provozované, ale i zamýšlené činnosti, které by v parku mohly probíhat. Uvážit je třeba také přístupové i prostupové cesty, řešit je třeba i divočejší parkování aut. Do budoucna je třeba myslet i na rizika s provozováním či dalším vývojem parku spojená.

Ve druhé fázi dostal každý určený počet barevných samolepek, aby jimi označil hlediska, která upřednostňuje. Tím se nejenom zviditelnila podstatná témata, ale každý si přitom mohl ověřit, jak ostatní hodnotí jeho názor. Vidět svoje hesla opentlená samolepkami je příjemné, a pokud u mých "favoritů" samolepky nejsou, nezbývá, než se s tím smířit a uznat názor ostatních. Přítomní si zřejmě nejvíce váží přírodní podobu parku, možnost klidu a odpočinku, celistvost trávníku a jeho univerzální použití. To oceňují i velmi častí návštěvníci - majitelé psů. Nejvíce asi vadí stav cest a laviček, problémem je parkování u školy a u hřbitova, moc v oblibě není ani Bolívar a ani další liberátoři nejsou v parku vítáni (bohužel v parku přibyde 1 busta nasmlouvaná minulým vedením radnice). Některé nastřádané atributy si můžete projít na přiložených fotografiích - moc se z mobilu nepovedly :-( Organizátoři přislíbili přehledné vyhodnocení názorů a jejich zveřejnění. Vše zpracují a po prázdninách uspořádá radnice druhé kolo veřejného projednání.

Čas v jídelně ZŠ utekl poměrně rychle, poslední skupinky diskutujících (a zdálo se, že s průběhem spokojených) odcházely až před půl devátou. Stínem v pozadí celé akce je nepochopitelně vydané územní rozhodnutí (pod článkem) na tzv. 2. etapu revitalizace parku, spočívající v připojení malého ostrůvku mezi Juárezovou a Chittussiho k parku. Po zrušení 1. etapy zůstala tato část z podivných důvodů "zakousnutá" v úřednickém soukolí. Z pohledu připojení zeleně tento záměr zas tolik nevadí, bohužel počítá s chodníky navazujícími na zrušenou 1. etapu a zbytečně dláždí 120 m2 uprostřed připojeného cípu. A tak účastníkům řízení nezbývá, než se proti rozhodnutí odvolat. Názory zúčastněných na budoucí podobu parku jsou však téměř jednoznačné. Proběhlému projednání budoucnosti parku dáváme jednoznačně palec nahoru!
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

[16. 4. 2015] Usnesení o zastavení řízení "Rehabilitace parku generála Lázara Cárdenase"  (soubor PDF, 81 kB)
Zdroj: Praha 6
[9. 6. 2015] Územní rozhodnutí na 2. etapu rehabilitace parku  (soubor PDF, 197 kB)
Zdroj: Praha 6