Praha 6 ztrácí tvář

NERWY na Hanspaulce

17. března 2009

zveřejněno: 20. března 2009
značky: Hanspaulka | životní prostředí | letiště

Setkání a diskusi v souvislosti s projednáváním „Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR)“ uspořádalo 17.3.2009 Občanské sdružení přátel Hendlova dvora spolu s Občanským sdružením Hanspaulka

Cílem setkání bylo seznámit občany s hlavními připomínkami, které občanská sdružení pro toto projednávání připravila. Jedná se zejména o

Účast na setkání byla nad očekávání velká - jídelna ZŠ Sušická byla zcela zaplněná.

Na závěrech prvního bodu diskuse - paralelní dráha na letišti Ruzyně - se naprostá většina zúčastněných shodla. Podle mínění zástupců občanských sdružení i veřejnosti by nová dráha na letišti znamenala tolik nepříjemných dopadů pro obyvatele nejen v nejbližším okolí, ale na podstatném území Prahy, že je její výstavba zcela nepřijatelná.

V souvislosti s projektem nové dráhy se často používá pojem "ochranné hlukové pásmo". Jeho pozoruhodnost spočívá v tom, že navozuje představu jakéhosi území, jehož obyvatelé jsou nějakým způsobem chráněni proti hluku. Skutečný význam pojmu je však zcela opačný. "Ochrana" se netýká těch, kteří by hlukem mohli trpět, ale naopak těch, kteří jsou jeho strůjci. Jinak řečeno: ochranné hlukové pásmo umožňuje nedodržovat na daném území hygienické limity hluku, a to bez jakéhokoliv postihu. Ochranné hlukové pásmo tedy umožňuje letišti nedodržovat limity hluku nad velkou částí hustě obydleného území na severním okraji Prahy, která by se po zprovoznění nové dráhy ještě rozšířila.

Kromě už známých argumentů proti výstavbě nové dráhy a popisu argumentace ze strany letiště a magistrátu zazněly na setkání i informace, o kterých se v diskusích moc často nemluví, přesto nejsou nevýznamné. Jde například o fakt, že při případném používání nové dráhy by zhoustl letecký provoz nad pražskou ZOO a je velká otázka, jak by zvýšený hluk snášela zvířata, která v ní žijí.

K projektu nové dráhy na letišti tedy připravila občanská sdružení Věcně shodnou připomínku k návrhu Zásad územního rozvoje, kterou bude magistrátu předkládat zmocněný zástupce veřejnosti Martin Skalský.

Druhá věcně shodná připomínka se týká tzv. Pražského okruhu, který byl dalším bodem diskuse. O tomto tématu se debatovalo poměrně bouřlivě, protože ačkoliv takzvaná severní varianta okruhu má řadu zastánců, není málo ani těch, kteří souhlasí s tzv. jižní variantou, s jejíž výstavbou se již počítá. Podle těch, kteří prosazují tzv. severní variantu by okruh vedený severněji od okraje Prahy byl oproti tzv. jižní variantě nejen šetrnější k životnímu prostředí i obyvatelům řady částí města, ale jeho výstavba by byla navíc výrazně levnější. Realizací tzv. jižní varianty se naproti tomu může velmi zhoršit životní prostředí zejména pro obyvatele Suchdola, kde by v případě současné výstavby okruhu i nové letištní dráhy neúnosně vzrostla hluková zátěž. Zároveň je jižní trasa Pražského okruhu tak blízko městského okruhu, že zejména ulici Jugoslávských partyzánů hrozí několikanásobné zvýšení provozu, protože tato ulice by pravděpodobně začala být ve velké míře využívána jako spojnice mezi oběma okruhy.

I k této stavbě tedy podávají občanská sdružení prostřednictvím Martina Skalského Věcně shodnou připomínku k návrhu Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy. Text obou věcně shodných připomínek i podpisový arch pro zmocnění Martina Skalského k zastupování veřejnosti při projednávání ZÚR jsou k dispozici na webové stránce Občanské iniciativy NERWY.

Účastníci setkání dostali také k nahlédnutí dopis určený starostovi Prahy 6, v němž se občanská sdružení vyjadřují k připravovaným změnám územního plánu na Hanspaulce a v okolí. Cílem je ochránit doposud volné či zelené plochy před případnou zástavbou.

Podrobnější informace o tématech, o nichž se na setkání diskutovalo, lze najít například na stránkách:
bk

Přidat do fóra komentář ke článku