Praha 6 ztrácí tvář

Park Ve Struhách a japonská orientální zahradazveřejněno: 12. prosince 2009
značky: Bubeneč | Chalupa | parky | úřad MČ | zeleň | životní prostředí | park Ve Struhách

Poslední dobou se zvláště v Bubenči hodně mluví o plánované přeměně parku Ve Struhách na orientální japonskou zahradu. Přinášíme dostupná fakta k celé akci.

V listopadovém čísle časopisu Šestka vyšel článek, který veřejnosti představil záměr MČ zrekonstruovat park Ve Struhách na japonskou zahradu. Kolem akce je spousta dohadů, i názory na budoucí podobu parku jsou odlišné. Má vzniknout možná zajímavý orientální park nebo mají zůstat Struhy koutkem divočejší přírody?

Bohužel těch, kterých se věc bezprostředně týká - v okolí žijících občanů - se nikdo na názor neptal, navíc jediným zdrojem informací je uváděný článek v Šestce, další informace o podobě parku radnice nehodlá a nechce zvěřejnit.

Pokusíme se zde chronologicky shrnout známá fakta, obrázek nechť si udělá každý sám. Pokud máte nějaké další informace, rádi je zveřejníme - pište na info[zavinac]praha6ztracitvar·cz. Na konci článku je také odkaz k přidání vlastního komentáře.


[2006] Volební program ODS Praha 6

Co uděláme: Založíme tři nové parky: Ve struhách – japonská zahrada, mezi školou Dlouhý lán a tratí, mezi Kotlářkou a zámečkem Hanspaulka

[2006] Programové prohlášení RMČ Praha 6 pro období 2006-2010 - Životní prostředí

Výstavba a obnova parků
Zasadit se o vybudování nebo o obnovu parkových ploch zásadního významu pro městskou část:
Park Ve struhách Termín: I. etapa 2009, II. etapa 2010.
Park nazývaný „Ve struhách“ se rozkládá mezi ulicemi Rooseveltovou, Na Marně a Chittussiho. V současné době je tento park z hlediska sadovnického velmi zanedbaný, jedná se však o výjimečně zajímavou parkovou plochu, jejíž střed tvoří rokle s poměrně příkrými svahy. Dnem rokle protéká mělký potůček. Základní ideou obnovy tohoto parku je vytvoření meditativního prostoru s typickými prvky japonské zahrady.

[22. 11. 2006] Koaliční smlouva mezi ODS a SNK-ED o spolupráci v MČ P6 pro období 2006 – 2010

Zeleň, parky, květiny: Založíme tři nové parky: Ve struhách – japonská zahrada, mezi školou Dlouhý lán a tratí, mezi Kotlářkou a zámečkem Hanspaulka

[2008] Rekonstrukce parku Ve struhách na orientální zahradu na stránkách projektantů DHV

[19. 12. 2008] Plnění rozpočtu 2008

„Obnova parku Ve Struhách ve stylu orientální zahrady“ ve ve výši 337,96 tis. Kč (zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení a vypracování geodetického zaměření parku),

[19. 12. 2008] Plán rozpočtu na rok 2009

Rekonstrukce parku Ve Struhách“ ve výši 16.000 tis. Kč (jedná se o výdaje na první část akce realizovanou v roce 2009)

[3. 4. 2009] Usnesení Rady městské části  č. 2251/09

II. Schvaluje seznam prioritních akcí:- park Ve Struhách
III. Ukládá 2. radnímu MČ Praha 6 - Bc. Janu Zárubovi realizovat projekt "japonský park" Ve Struhách. Termín: 31.05.2010

[5. 4. 2009] Otázky a odpovědi na Praha6.cz

OTAZKA:... kaceni zdravych stromu ... Ve Struhach. Vsichni jsme privitali vycisteni parku. Nadseni preslo v udiv nad postupem zahradniku. Nektere stromy byly orezany horolezci a pokaceny. Nektere byly skutecne nemocne, jak ukazuji parezy, ale minimalne 3 stromy nemocne nebyly. ... oznaceny prakticky vsechny vzrostle a minimalne 100 let stare stromy v rokli. Obavame se dalsiho kaceni krasnych, urostlych a zdravych stromu, ktere navic v nepristupne rokli nikoho neohrozuji. ... Na strankach radnice ani v casopise 6 jsem nenalezla zadnou odpoved. Mezi znepokojenymi obcany se proslycha cosi o tvorbe japonske relaxacni zahrady ...


ODPOVED: ... byly provedeny upravy ... drevin ... zmlazovaci rez ... odstraneny suche vetve. Nyni se jeste dokacely vytypovane suche a vyhnile stromy, ktere byly nebezpecne ... okamzite odstraneni ... park cekaji v brzke dobe pomerne rozsahle zmeny. Do budoucna by se mel zcela zmenit charakter parku. Planovana je zde uprava japonske zahrady s veskerym zazemim, ktera bude pristupna verejnosti jako zajimavost. Zahrada bude zabirat cast rokle, bude oplocena a bude mit hlidace. Tyto upravy si prirozene vyzadaji dalsi kaceni drevin s tim, ze kvalitni vzrostle stromy by mely byt zachovany a odstraneny by mely byt dreviny naletoveho puvodu, zejmena akaty a slivone.
S uctou Bc. Jan Zaruba, radni MC Praha 6 [07.04.2009]

[15. 7. 2009] Usnesení Rady městské části č. 2543/09

Uzavření smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení pro akci "Rekonstrukce parku Ve struhách na orientální zahradu"
II.  S o u h l a s í
1. se zadáním zakázky na zpracování dokumentace pro stavební povolení pro akci "Rekonstrukce parku Ve struhách na orientální zahradu" firmě  DHV ČR s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8
2. se zněním smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení pro akci "Rekonstrukce parku Ve struhách na orientální zahradu"

Důvodová zpráva
Rekonstrukce ... zařazena v rozpočtu MČ P6 ... v celkové výši  16 mil. Kč ... připravována ... od roku 2007. ... Dokumentace (DÚR) je zpracována ... DHV ČR s.r.o. ... Aby byla zajištěna kontinuita této spolupráce bylo pro zadání dalšího stupně dokumentace (DSP) rovněž firmě DHV ČR s.ro. využita možnost  zažádání o výjimku z Příkazu k organizačnímu postupu při přípravě a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  ... DHV ČR s.r.o. předložila cenovou kalkulaci ... 1,923.000,- Kč bez DPH, jedná se tedy o zakázku malého rozsahu, kterou lze v souladu ... zadat přímo. (Pozn.red.: limitní čístka pro nutné výběrové řízení je 2 mil. Kč.)

[3. 8. 2009] Rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce parku Ve Struhách na orientální zahradu", Praha 6, Bubeneč

Rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce parku Ve Struhách na orientální zahradu"Praha 6, Bubeneč (62 kB)

[14. 8. 2009] Otázky a odpovědi

OTAZKA: ...že bylo rozhodnuto o vybudování orientální zahrady ... Snažil jsem se na webu Prahy 6 najít někde nějaké podrobnosti ... jsem nenašel nic, i v časopise Šestka ... Můžete, prosím, na webu Prahy 6 zajistit vystavení nějaké dokumentace (plánky, vizualizace)...

[22. 9. 2009] Otázky a odpovědi

OTAZKA: ... vyjádřit se k rekonstrukci parku Ve struhách ... má to být park oplocený a neprůchodný. Zrušeno bude také dětské hřiště a hřiště na fotbal ... nesouhlasím ... provozně náročný ... rekonstruovat tento park úsporněji


ODPOVED (téměř stejná na obě otázky): ... rekonstrukci stávajícího prostoru parku „Ve Struhách“ na orientální zahradu. Jedná se o vytvoření odpočinkového a relaxačního místa v duchu myšlenek japonské filozofie. Základní koncepce řešení parku vychází z představy o životní cestě jako neuzavřeného obdélníku. Tato akce je zařazena do rozpočtu MČ Praha 6 na letošní rok a na rok 2010. V současné době je vydáno územní rozhodnutí a probíhá zpracování Dokumentace pro stavební povolení. Obecné informace o budoucí tváři tohoto prostoru a předběžné časové údaje o vlastní realizaci budou zveřejněny na webu Prahy v nejbližší době, jakmile bude známa přesná podoba revitalizovaného území. S úctou Jan Záruba, radní [14.08.2009, 22.09.2009]

[listopad 2009] Park Ve Struhách prolne člověka s přírodou po japonsku článek v časopise Šestka

[13. 11.2009] Interpelace Tomáše Chalupy na zasedání zastupitelstva „Pomluvy – japonská zahrada – přátelé zelení"

... neuvěřitelné množství pomluv, ... dva architektonické týmy se mezi sebou nesnášejí ... co jsem tento týden slyšel ... že se vykácejí všechny stromy ... že se celá zabetonuje ... že stojí 36 milionů, ale ve skutečnosti stojí 15 a 20 milionů má fungovat na financování kampaně ODS ... že holandská firma, která to projektuje, už je dodavatelem stavby a začala v místě kácet ... že je to tunel na občany Prahy 6, že to je prosazováno betonovou lobby ... že se bude platit vstupné ... že bude obehnána ostnatým drátem ... Není schváleno financování této akce... Slyšel jsem, že je rozpočet 30, pak prý byl navýšen na 36 ... Zápis z interpelací na zastupitelstvu MČ Praha 6 - T. Chalupa, P. Kolínská (51 kB)

[13. 11.2009] Interpelace Petry Kolínské na zasedání zastupitelstva

... park si jistě nějakou revitalizaci a rekonstrukci zaslouží ... když se sahá do zeleně a do parků a nekonzultuje se ta věc s veřejností, s těmi, kdo v blízkosti té zeleně bydlí, a nekonzultuje se to s laiky z občanských iniciativ ... a s odborníky, tak to končí takovým malým povstáním na vsi ... necitlivost plánovaných stavebních zásahů ... poměrně masivní železobetonové konstrukce  ... samotný charakter rokle má téměř zaniknout ... kolik bude stát údržba toho parku, a nakolik je to jenom na koukání a nakolik je to na nějaké užívání a nějaké úplně normální pobývání v tom prostoru.Zápis z interpelací na zastupitelstvu MČ Praha 6 - T. Chalupa, P. Kolínská (51 kB)

[18. 11. 2009] Usnesení Rady městské části  č. 2917/09

Uzavření Smlouvy o zajištění přeložky zařízení distrubuční soustavy v rámci rekonstrukce parku Ve Struhách na orientální zahradu se společností PRE distribuce a.s.

Důvodová zpráva:
... V rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2009 je na realizaci akce Rekonstrukce parku Ve Struhách na orientální zahradu zařazena částka ve výši 16,000.000,- Kč, na rok 2010 je navržena částka ve výši  34,000.000,- Kč ...

[1. 12. 2009] Dopis p. Wiesnera panu starostovi

Dopis pana Václava Wiesnera (Bonsai-Zahrada) panu starostovi (34 kB)

[3.12.2009] Jednání komise pro životní prostředí Rady MČ Praha 6

Doporučení komise: oplocení – nižší, materiálově členitější, vstupy – vyšší počet, stavby v parku – na jednom místě; WC – mělo by sloužit i lidem z ulice, pavilon – menší nebo vůbec, více přírodních materiálů

Zápis ze zasedání komise (53 kB)

[prosinec 2009] Slovo starosty Tomáše Chalupy pro prosincovou Šestku

...jsme ale pěkní nešikové. Namísto toho, abychom obrátili v dobré, že existuje podle mé ho názoru dobrý nápad na zrekonstruování kusu dosti zanedbané části zeleně, tak namísto toho, nejspíš naší špatnou komunikací či spíše „nekomunikací“, vznikly fámy, nesmysly... není schváleno financování. Připravuje se projekt na rekonstrukci parku Ve Struhách s prvky japonské orientální zahrady, nikoliv na japonskou zahradu...

[prosinec 2009] Návrh rozpočtu MČ na rok 2010

Z kapitálových výdajů v celkové výši 68.335 tis. Kč připadá největší objem finančních prostředků na akci „Obnova parku Ve Struhách s orientálními prvky“ částka ve výši 29.000 tis. Kč.


-sq-
Komentářů ve fóru: 10, přidat nový

Připojené dokumenty:

Dopis pana Václava Wiesnera (Bonsai-Zahrada) panu starostovi  (soubor PDF, 33 kB)
Rozhodnutí o umístění stavby "Rekonstrukce parku Ve Struhách na orientální zahradu" Praha 6, Bubeneč  (soubor PDF, 62 kB)
Zápis ze zasedání komise pro ŽP  (soubor DOC, 53 kB)
Zápis z interpelací na zastupitelstvu MČ Praha 6 - T. Chalupa, P. Kolínská   (soubor PDF, 51 kB)