Praha 6 ztrácí tvář

Policie vyšetřuje obchod Prahy 6 a PPF

Lidové noviny, 24. února 2014

zveřejněno: 25. února 2014
značky: úřad MČ | Line - Lední medvěd

Původně společný projekt na Vítězném náměstí se dostal plně pod kontrolu Kellnerovy finanční skupiny. Za jakých okolností? O tom píší Lidové noviny.

Atraktivní a doposud volný pozemek na Vítězném náměstí v Praze 6 hodlá zastavět skupina PPF. Původní plán však spočíval v tom, že se na projektu bude podílet také městská část. V roce 2009 založila Praha 6 s tímto záměrem dokonce společný podnik s PPF. Jenže o dva roky později z něj vycouvala a svůj akciový podíl skupině ovládané Petrem Kellnerem prodala. PPF se stala stoprocentním vlastníkem akcií a jediným developerem ambiciózního projektu. Tuto transakci nyní vyšetřuje policie, a to na základě trestního oznámení občanů, kteří pochybují o tom, nakolik výhodná byla pro pražskou městkou část.

Dvě trestní oznámení Trestní oznámení podalo na konci října loňského roku sdružení Občané za svá práva v Praze, a to kvůli podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku a podezření z podvodu. Pokyn k vyšetřování vydala státní zástupkyně Prahy 6 Pavla Píšová. Informaci potvrdila Lidovým novinám státní zástupkyně Blanka Kusáková. "Stále probíhá prošetřování skutečností," upřesnila Kusáková. Tiskový mluvčí Prahy 6 Adam Halmoši potvrdil, že policie již kontaktovala městskou část a žádala o dokumenty.

Trestní oznámení podané občanským sdružením je již druhé v pořadí. První policie odložila s tím, že podezření na spáchání trestného činu se nepotvrdilo. Ve druhém oznámení proto pisatelé ze sdružení Občané za svá práva v Praze poukazují na to, že jejich předchozí podání nebylo dostatečně prošetřeno: nebyli pozváni k podání vysvětlení, nebyl sepsán protokol a nebyla prošetřena pravost listinných důkazů. Státní zástupkyně Píšová reagovala konstatováním, že nic nenasvědčuje tomu, že byl spáchán trestný čin podvodu. Zahájila však úkony trestního řízení kvůli podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku. Poté, co Pavla Píšová odešla na mateřskou dovolenou, bude případ dozorovat státní zástupce Ladislav Malovec.

Jak vydělat na Vítězném náměstí?

Co je podstatou problému? Na konci roku 1997 Praha 6 zvažovala, jak využít pozemky o rozloze přibližně 4300 metrů čtverečních na Vítězném náměstí. Zastupitelstvo požadovalo, aby atraktivní parcely zajistily městské části dlouhodobý stabilní výnos. V úvahu připadalo několik možností: pronájem, vlastní developerský projekt, založení společného podniku s dalším partnerem, nebo vlastní investice uskutečněná prostřednictvím vybraného developera.

Zvítězila varianta společného podniku. Partnerem Prahy 6 se stala skupina PPF. Obě strany se shodly na tom, že postaví polyfunkční objekt, který pronajmou a budou provozovat. Vusnesení zastupitelstva z 21. prosince 2007 se konstatuje: "Společnost PPF stejně jako jiné společnosti v reakci na usnesení Zastupitelstva městské části Praha 6 aktivně oslovila městskou část Praha 6 se svou nabídkou, která byla z dále uvedených důvodů posouzena jako nepochybně výhodná." A tak se partneři PPF a Praha 6 stali akcionáři firmy Vítězné náměstí, jež byla do obchodního rejstříku zapsána v roce 2009. Majoritní podíl, 55 procent, držela PPF, zbytek městská část. Pozemky, na kterých se mělo stavět, si společnost od Prahy 6 pronajala. Náklady developerského projektu byly vyčísleny na 950 milionů korun, na 85 procent částky měl být čerpán úvěr. Praha 6 se v akcionářské smlouvě zavázala, že se bude na výstavbě podílet 65 miliony korun. Dle původních odhadů měl být komplex dokončen v roce 2012. Jenže velkolepé společné plány se nakonec neuskutečnily.

Argumenty pro ústup

Devítičlenná rada městské části, kterou tvoří zástupci ODS a ČSSD, na jednání v červnu 2011 konstatovala, že "aktuální situace na trhu ukazuje, že původně zamýšlené financování cizími zdroji ve výši 85 procent není v dnešní době reálně možné. Cizí zdroje by bylo nyní možné získat přibližně pouze ve výši 65 procent hodnoty projektu. Úrokové náklady od doby založení společnosti také vzrostly." Radní tvrdili, že by se městská část musela na výstavbě podílet místo 65 téměř 155 miliony korun.

Paradoxní je, že vedení Prahy 6 sice vzalo v úvahu změněné podmínky na finančním trhu, ale stranou naopak ponechalo další okolnosti, jako je výrazný pokles ceny stavebních prací. Radní odhadli hodnotu firmy Vítězné náměstí na základě vložených prostředků na 23,4 milionu korun. Cenu podílu Prahy 6 propočetli na 10,5 milionu korun. PPF za akcie zaplatila 13,5 milionu korun. Firma Vítězné náměstí si nadále pozemky od městské části nepronajímá, bylo však zřízeno věcné břemeno v její prospěch. Až do zkolaudování polyfunkčního komplexu za ně bude skupina PPF platit Praze 6 ročně 4,4 miliony korun, po kolaudaci devět milionů. Parcely bude moci PPF získat i do vlastnictví, protože jí je zaručeno předkupní právo.

Materiál o převodu akcií předložil zastupitelstvu místostarosta Štěpán Stupčuk (ČSSD). Obchod mimo jiné obhajoval tím, že převoditelnost akcií je zásadně omezena, protože je nutný souhlas druhého akcionáře. "Z tohoto důvodu nelze tedy předpokládat, že převod akcií městské části na jakýkoli jiný subjekt než PPF by byl reálně možný," konstatoval Stupčuk. Zastupitelstvo Prahy 6 návrh usnesení schválilo koncem června 2011. Ve 45členném sboru má koalice ODS a ČSSD vedená starostkou Marií Kousalíkovou (ODS) většinu, takže se schválení očekávalo i navzdory výhradám opozice. Ta poukazovala třeba na to, že záležitost nebyla důkladně projednána, že na takto důležité rozhodnutí nebyl dostatek času, ačkoli městská část nebyla v časové tísni.

Občané za svá práva v Praze v trestním oznámení mimo jiné napadají, že zastupitelům nikdy nebyl předložen znalecký posudek, pokud byl vůbec vypracován, který by stanovil cenu převáděných akcií. V oznámení je vyčíslena odhadovaná škoda - 16milionů korun. Kalkulace vychází z rozdílu mezi tím, co skupina PPF městské části zaplatila, tedy 13,5 milionu korun, a cenou, za kterou byly v roce 2010 akcie společnosti Vítězné náměstí převáděny v rámci skupiny PPF. Při dosažení stejné ceny za jednu akcii by měla Praha 6 od PPF inkasovat 29,5 milionu korun. Pokud by se vzala v úvahu škoda způsobená zmařenou investicí, autoři oznámení se domnívají, že by se škoda mohla vyšplhat až na 668 milionů korun.

V oznámení se dále konstatuje, že ke konci dubna 2012 měla městská část na kontech zhruba 1,2 miliardy korun, z toho 700 milionů využitelných na investice. Praha 6, pokud by společný projekt s PPF pokračoval, by se tedy nemusela spoléhat na úvěr. Autoři oznámení poukazují, že tato skutečnost byla zastupitelům při hlasování zamlčena. Stavba má začít letos PPF hodlá na pozemcích Prahy 6, jak vyplývá z internetových stránek, začít stavět letos v říjnu. Objekt označovaný jako Line, Lední medvěd či ironicky hromada palačinek, by měl být dokončen v dubnu 2016. Na většině ploch mají vzniknout kanceláře, menší část je vyčleněna pro obchody, kavárnu a knihovnu. Hovoří se též o umístění expozice moderní architektury. Budova, jež zahrne kolem 18 tisíc metrů čtverečních, ještě nestojí, její podoba již ale vyvolala řadu kritických ohlasů. Odhadované náklady developer zveřejnit nechce.
 
Kateřina Menzelová
Lidové noviny
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

[16. 2. 2007] Usnesení zastupitelstva MČ P6 - konec plánů radnice na Kulaťáku. Pozemky = budoucí výnosy.  (soubor DOC, 636 kB)
Zdroj: Praha 6
[25. 4. 2008] Usnesení zastupitelsvta MČ P6 o založení akciové společnosti Vítězné náměstí s účastí MČ P6  (soubor DOC, 18 kB)
Zdroj: Praha 6
[25. 4. 2008] Usnesení zastupitelsvta MČ P6 o založení akciové společnosti Vítězné náměstí s účastí MČ P6 - příloha 1  (soubor DOC, 237 kB)
Zdroj: Praha 6
[25. 4. 2008] Usnesení zastupitelsvta MČ P6 o založení akciové společnosti Vítězné náměstí s účastí MČ P6 - příloha 2  (soubor DOC, 621 kB)
Zdroj: Praha 6
[13. 7. 2011] Smlouva o převodu akcií MČ P6 na PPF reality.  (soubor PDF, 87 kB)
Zdroj: Bez korupce
[13. 7. 2011] Smlouva o zřízení věcného břemene a o zřízení předkupního práva mezi MČ Praha 6 a Vítězné náměstí, a.s. (PPF)  (soubor PDF, 129 kB)

Související odkazy:

Občané za svá práva, o.s.
Stránky o.s. Občané za svá práva
MČ Praha 6
Městská část Praha 6
Stránka projektu LINE
Oficiální web společnosti Vítězné náměstí, a.s., která se snaží prosadit výstavbu Ledního medvěda