Praha 6 ztrácí tvář

Poslanci zachovali práva lidí vyjadřovat se ke stavbám

Arnika, 15. června 2012

zveřejněno: 19. června 2012

O výrazný úspěch se zasloužila Arnika. S podporou mnoha sdružení, starostů i zastupitelů nedošlo k výraznému omezení práva lidí vyjadřovat se ke stavbám. Některá pravidla umožňující nezákonné stavby přesto zůstala v platnosti.

Poslankyně a poslanci – s výjimkou jednoho – dnes odmítli návrh svých kolegů z hospodářského výboru. Výbor předložil pozměňovací návrh vycházející vstříc průmyslové lobby a developerům, který by oslabil ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Petici s více než třemi tisíci podpisy převzal ráno předseda výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Stanislav Polčák. K respektování demokratických principů vyzvalo poslance na šest desítek starostů a zastupitelů a osmdesát občanských sdružení.

Pro omezení práv občanů dnes hlasoval jen poslanec Břetislav Petr z ČSSD. Proti bylo 148 jeho kolegyň a kolegů. „Pro občany je dobrou zprávou, že poslanci nepodlehli tlakům průmyslové lobby a developerů a zachovali právo lidí vyjadřovat se ke stavbám. Možnost občanů uplatňovat připomínky při povolování supermarketů, továren, dolů a dalších zařízení patří k demokratickým samozřejmostem,“ uvedl Martin Skalský ze sdružení Arnika. „Veřejná kontrola rozhodování úřadů omezuje korupci a vede k lepší ochraně lidského zdraví a životního prostředí,“ dodal Skalský.

Návrh na omezení práv lidí vzešel z ministerstva pro místní rozvoj. Ministr Kamil Jankovský a jeho lidé tvrdí, že připomínky občanů zdržují práci úřadů, komplikují podnikání a snižují konkurenceschopnost české ekonomiky. Nemají k tomu však žádnou analýzu nebo jiný důkaz. Konkrétní zásah do zákonů navrhli poslanci hospodářského výboru formou legislativního přílepku. Zřejmě se báli, že kdyby prosazovali omezení práv lidí otevřeně, spustili by vlnu kritiky. Právo lidí na účast ve stavebních řízeních tak i po dnešním hlasování poslanců zůstává ve stejném rozsahu, jako tomu bylo doposud.

„Ve srovnání s tím, jak vážné omezení demokratických principů hrozilo, jde o jasný úspěch. Poslanci nicméně promarnili příležitost k celkovému zlepšení stavebního zákona, který trpí řadou nedostatků,“ říká Martin Skalský z Arniky. „Evropská komise nás kritizuje za slabou ochranu práv lidí zejména v takzvaném procesu EIA, kde se hodnotí vliv staveb na životní prostředí. Za porušování evropských směrnic hrozí České republice vysoké sankce,“ dodal Skalský.

Jakých změn doznal stavební zákon po pátečním hlasování?

+
právo lidí vyjadřovat se ve stavebních řízeních zůstalo zachováno
(proti omezení práv hlasovalo 148 poslanců, proti 1)
+
poslanci zavedli kontrolu takzvaných autorizovaných inspektorů, kteří mohou povolovat stavby, ze strany úřadů i veřejnosti
(pro kontrolu inspektorů hlasovalo 148 poslanců, proti 1)
+
poslanci neschválili výjimku z placení za zábor zemědělské půdy pro průmyslové stavby
(proti výjimce hlasovalo 143 poslanců, pro 1)
+
poslanci neschválili výjimku pro územní plánování v Praze, díky níž by hlavní město nemuselo schvalovat takzvané zásady územního rozvoje a konzultovat je s obyvateli.
(pro návrh hlasovalo 13 poslanců, proti 131)
-
poslanci nepřijali pozměňovací návrh nevládních organizací, který by zvýšil ochranu veřejnosti před špatným rozhodováním úřadů. Nevládní organizace navrhovaly, aby v případě, že soud zruší územní rozhodnutí pro nějakou stavbu, nemohla být tato stavba zahájena, případně by výstavba musela být zastavena. To se dnes neděje, protože v důsledku pomalé práce soudů se investorovi často podaří získat stavební povolení dříve, než soud rozhodne o územním rozhodnutí. Vznikají tak nezákonně povolené stavby a nejde tomu zabránit.
(pro návrh hlasovalo 13 poslanců, proti 131)
-
poslanci zrušili pravomoc České inspekce životního prostředí zakázat nebo omezit činnosti, které mohou poškozovat přírodu a krajinu. Inspekce přišla o možnost zasáhnout, pokud například při výstavbě dojde k zabíjení zvláště chráněných druhů živočichů nebo k likvidaci stanovišť chráněných druhů rostlin. Jde o významný legislativní krok k omezení nástrojů ochrany přírody a krajiny.
(pro návrh hlasovalo 13 poslanců, proti 131)Přidat do fóra komentář ke článku