Praha 6 ztrácí tvář

Prázdniny? Podle magistrátu ideální čas na projednání rozvoje Prahy

Arnika

zveřejněno: 2. srpna 2011
značky: magistrát | územní plán

Na dobu uprostřed prázdnin je naplánováno projednání čtyř desítek záměrů, mají převážně negativní dopady na životní prostředí. Záměry se týkají 256 hektarů rozlohy města (což odpovídá 40 Strahovským stadionům).

Pravděpodobně celý víkend by zabralo detailní prostudování všech změn územního plánu, ke kterým se obyvatelé Prahy mohou vyjádřit na magistrátu příští týden, ve středu 3. srpna. Na dobu vprostřed prázdnin je naplánováno projednání čtyř desítek záměrů, které se týkají 256 hektarů rozlohy města (což odpovídá 40 Strahovským stadionům). Téměř polovina záměrů přitom negativně zasahuje do životního prostředí Pražanů. Začátek projednání je navíc již v 9 hodin ráno, kdy většina lidí musí být v práci.

Naposledy před konečným rozhodování zastupitelstva se tak lidé budou moci vyjádřit k několika kontroverzním záměrům, například

"Pražský magistrát bohužel pokračuje v zajetých stereotypech a nijak se nesnaží být otevřenější a vést skutečnou diskusi s občany. Jsem zvědav, kolik politiků, radních či starostů přijde zásadní změny rozvoje Prahy obhajovat, nebo zda zůstane u prezentací řadových referentů, kteří neměli to štěstí odjet kamsi na jachtu," říká Mgr. Lukáš Matějka z Centra pro podporu občanů, který zpracoval připomínky k navrženým změnám.

Veřejné projednání se týká celoměstsky významných změn tzv. I. a II. vlny, pro něž nebyl zpracován koncept změn (tj. změn, které nebyly zpracovány va variantě řešení. Vždy záleží na zastupitelstvu, zda při zadání změn rozhodne o tom, zda se varianty, a tedy koncept, budou pořizovat).

Středa 3. srpna je zároveň posledním dnem, kdy je možné k uvedeným změnám podat na magistrátu své písemné připomínky. Arnika poskytuje občanům poradenství při zpracování připomínek a také zpracovává své vlastní připomínky k návrhům změn územního plánu.

Veřejné projednání, jehož se účastní zástupci odborů magistrátu, začíná v 9 hodin ve velkém sále Magistrátu hlavního města Prahy na Mariánském náměstí 2, Praha 1 a je otevřeno široké pražské veřejnosti.

Přidat do fóra komentář ke článku