Praha 6 ztrácí tvář

Prohlášení Koalice občanských sdružení a iniciativ Prahy 6 k výstavbě budovy "Line" na Vítězném náměstí

27. května 2013 (Praha 6)

zveřejněno: 8. června 2013
značky: Bubeneč | Kulaťák | úřad MČ | Line - Lední medvěd

Začátkem června vydala Koalice občanských sdružení a iniciativ stručné prohlášení k problematice výstavby ledního medvěda.

PROHLÁŠENÍ KOALICE OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ A INICIATIV PRAHY 6K VÝSTAVBĚ BUDOVY “LINE” NA VÍTĚZNÉM NÁMĚSTÍ

Návrh budovy “Line” od architekta Radana Hubičky není v souladu s Engelovým městotvorným urbanistickým konceptem Dejvic. Centrální Vítězné náměstí není sice dokončené, je ale součástí významného a proto i památkově chráněného urbanistického celku - památkové zóny “Dejvice, Bubeneč a horní Holešovice”. Veřejným zájmem je, aby tento hodnotný celek byl uchován a rozvíjen a v tomto duchu má být řešena i jeho dostavba.

Asymetrický, amorfní, od pohledu předimenzovaný  a v principu solitérní návrh se však neodůvodněně z celkového konceptu vyčleňuje a tím narušuje i urbanistické pojetí Vítězného náměstí. Projekt je poplatný zadání soutěže, pro které nebylo vyžádáno závazné stanovisko památkové péče. Provozem a funkcí náměstí v širších souvislostech se soutěžní návrhy proto nezabývaly.

MČ Praha 6  se zcela nepochopitelně zbavila svého vlivu na konečnou podobu budovy uzavřením smlouvy s nájemcem pozemku, aniž by si dopředu ujasnila, jak má Vítězné náměstí vypadat jako celek, jakou má mít funkci a jak má být řešena dopravní infrastruktura především ve vztahu k pěším a MHD. Nevíme také, proč MČ žádá změnu územního plánu na úpravu využití území na úkor veřejné vybavenosti, když veřejná vybavenost v centru MČ je pro občany prioritou. 

Na rozdíl od radnice MČ Praha 6 jsme přesvědčeni, že dokud nebudou vyřešeny výše popsané funkční vztahy a určena přesná regulace zástavby Vítězného náměstí, je z pohledu veřejného zájmu stavba objektu "Line" neumístitelná a s vydáním územního rozhodnutí na tuto stavbu v této podobě nesouhlasíme.

Požadujeme, aby MČ svůj dosavadní přístup k zastavování takto hodnotných parcel v Praze 6 radikálně změnila. Požadujeme, aby na základě veřejné soutěže byl zpracován a přijat regulační plán pro Vítězné náměstí a jeho okolí. Teprve poté může investor vypsat novou otevřenou architektonickou soutěž na stavbu, která bude zcela respektovat koncepci a regulační plán na Vítězném náměstí.

Za  Koalici občanských sdružení a iniciativ Prahy 6 (abecedně):
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Prohlášení Koalice občanských sdružení a iniciativ Prahy 6 k výstavbě budovy "Line" na Vítězném náměstí  (soubor PDF, 187 kB)