Praha 6 ztrácí tvář

Samozvanci, ztroskotanci, diletanti, anebo teroristé?

Bulletin České komory architektů 2/2013

zveřejněno: 12. července 2013

Červencový Bulletin České komory architektů otevírá mj. otázku občanských sdružení a iniciativ ve vztahu k architektuře. Z tématu přebíráme jeden výrazný příspěvek do diskuze. Přečtěte si v bulletinu i další články k tomuto tématu.
O pohnutkách a nástrojích některých dnešních „občanských aktivistů“ z pohledu praktikujícího architekta.

Když jsem se dozvěděl, že tématem tohoto čísla Bulletinu bude činnost občanských sdružení, a představil si horu textů adorujících výsledky jejich působení, dospěl jsem k názoru, že pro vyvážení pohledu na věc je třeba pokusit se poodhalit též rubovou stranu téže mince.V dnešní době prý dosáhla aktivizace naší občanské společnosti vrcholu. Po dlouhých letech, kdy názory občanů nikdo nebral v potaz, se nám nyní na profesní scéně zjevují občanská sdružení jako nepřehlédnutelný a obávaný nepřítel. Po absolvovaném výcviku ostrým bojem občané pochopili, že jako osamocení jedinci mnoho nezmůžou. Je třeba se stmelit do větších, akceschopnějších jednotek, které budou lépe vyzbrojené a které budou vykazovat potřebné specializace a odbornosti. Od pěchotních jednotek „zelených baretů“, zajišťujících, aby nebylo ublíženo žádnému stromu, přes těžké divize, určené pro boj s developery, až po zpravodajce, schopné infiltrovat nejvyšší místa struktury „nepřítele“.

Pozice a opozice

Vrcholu dosáhla dnes v naší společnosti zejména hysterie, přítomná v jednání všech. A v podstatě se jedná o zacyklený kruh, ze kterého se skutečně těžko hledá cesta ven. Politická reprezentace na straně pozice a občanští aktivisté zformovaní do opozice. Někdy skutečně těžko pochopitelné a přijatelné jednání pozice, které vede opozici k tomu, aby se uchylovala ke krokům, které vyvolávají vyostření situace anebo její naprosté „zapatování“.

Z pozice projektanta se většinou logicky ocitáme na straně pozice a naší práce se samozřejmě nejvíce dotýká sféra probíhajícího boje občanů proti připravovaným projektům. Nemusí se vždy jednat o velké stavby, občané se zajímají o jakýkoliv plánovaný zásah do jejich města. Z praxe jsme pochopili, že skutečný obsah záměru je v podstatě nedůležitý, problém je měnit cokoliv. Každý záměr je od počátku implicitně vnímán jako problematický, kterému je třeba se včas a rázně postavit. Za poslední léta jsem já osobně nezažil jediné územní řízení, do kterého by nám nějaké to občanské sdružení „nevrazilo vidle“.

Diletanti

Pryč jsou dětská léta českého občanského aktivismu, kdy bylo relativně snadné se vyrovnat se vznášenými námitkami a bylo možné pokračovat v práci. Vůdčími aktivisty tehdy byli lidé, kteří to jistě mysleli dobře, ale jinak nedisponovali žádnými nadpřirozenými schopnostmi. Dávno je tomu, kdy jsme do územního řízení na stavbu rodinného domu v Mořině obdrželi odvolání místního občanského sdružení upozorňující na to, že naše dokumentace je „zjevně nedokreslená, neboť dům nemá ani komín“. Pro vyrovnání se s takovou námitkou tehdy stavebnímu úřadu postačilo naše připomenutí, že dům je vytápěn pomocí tepelného čerpadla země-voda a absence komínu v projektové dokumentaci je logickým vyústěním navrženého technického řešení.

Dnes je vše jinak, do čel občanských sdružení přišli noví a to jsou, slovy klasika, „sekáči, kteří se nezakecají“. Jsou to znalci svých oborů – právníci, advokáti, kteří přesně umí odhalovat slabá místa zákonů a správních řízení a vědí, jak do takové věci vstoupit a „rozstřelit ji“. A když ne úplně nadobro, tak ji alespoň nadlouho zdržet. Existují vyzkoušené (a pro postup občanů doporučené) postupy, které – aniž by se dotkly samotného předmětu návrhu – umožní zkomplikovat průběh správních řízení. Jedná se o víceméně ryze obstrukční aktivity, zneužívající obranné mechanismy obsažené v zákonech. Stačí například vznést námitku podjatosti stavebního úřadu a řízení se tím reálně na měsíc zastaví. Proti vydanému územnímu rozhodnutí stačí podat odvolání tzv. v celém rozsahu a spustí se tím přezkumné řízení, které si vezme měsíců šest. Něco bořit je vskutku jednoduché.

Samozvanci a ztroskotanci

Kdo však tito lidé jsou? A jaký mají ve skutečnosti vztah k těm, které údajně zastupují? Záměrně jsem zde zvolil zprofanované termíny spjaté s naší národní historií, neboť mi připadají velmi přiléhavé. Skutečně velké kauzy vedou skutečně velké osobnosti. Odborníci, kteří se stali specialisty na zastupování veřejnosti a udělali si z toho velmi slušnou živnost. Nejedná se už o občanskou aktivitu, ale o povolání. Na přání pro vás zkomplikují život komukoliv. V každém projektu lze nalézt nějaký rozpor nebo cokoliv, čeho se lze chytit – stačí jen chtít. Z praxe mohu říci, že proti tomu není obrany. I když se budete snažit sebevíc, něco se vždy najde. Reálně to například znamená, že od územního rozhodnutí už nelze v projektu nic změnit. Jakákoliv sebemenší změna v dalších fázích, spjatá s rozvojem projektu, totiž může být a bude použita proti vám.

Mezi aktivisty, brojícími proti projektům a způsobu jejich zpracování, se objevují i naši kolegové architekti. Abych se nedopustil nějakého nekorektního chování, ponechám na každém čtenáři, aby si sám zkusil představit, zda to jsou zrovna ti, kteří jsou na druhé straně schopni samostatné produkce tak, jak radí druhým.

Teroristé

Pro dokončení obrazu o občansko-aktivistickém průmyslu dnešní doby nutno ještě uvést, že jeho motor už dávno není hnán jen palivem vysokooktanového altruismu. I na tomto poli se již dokázali uchytit ti, kteří dokážou každou situaci obrátit ve svůj prospěch. Za to, že bude podané odvolání staženo zpět a průběhu věci nebude kladen další odpor, se dnes dá získat nemalá movitá i nemovitá odměna. A jak už dnes víme – ukáže-li se na konci filmu, že celou dobu nešlo o propuštění vězněných bratrů z frakce Rudého úsvitu, ale o prachsprosté peníze – nejedná se o politický boj, ale o bohapustý terorismus. Na světě jsou země, kde se s teroristy nevyjednává, ta naše si ale cestu mezi ně bude asi ještě dlouho hledat…
 
Ing. arch. Miroslav Holubec
Autor je praktikující architekt,toho času člen dozorčí rady ČKA
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Připojené dokumenty:

Bulletin České komory architektů 2/2013 - stránky věnované tématu "Občanské iniciativy"  (soubor PDF, 524 kB)
Zdroj: Česká komora architektů
Bulletin České komory architektů 2/2013  (soubor PDF, 3207 kB)
Zdroj: Česká komora architektů