Praha 6 ztrácí tvář

Šatovka pro seniory = bezprecentní zásah do zeleně Šárky

Spolek Šárecké údolí

zveřejněno: 5. března 2019
značky: Šárka | parky | úřad MČ | územní plán | zeleň

Radnice chystá na Šatovce seniorské centrum. Uskutečnění vítězného projektu ze soutěže bude znamenat velký zásah do přírodního parku Šárka.

V důsledku změny územního plánu, ke které došlo po letitých průtazích vloni na podzim, hrozí přírodnímu parku Šárka enormní zásah. Přes 6300 m2 pozemků v okolí usedlosti Šatovka nacházející se v ochranném pásmu přírodní památky Dolní Šárka vedené jako sady, zahrady a vinice (PS) byly změněny na veřejné vybavení s koeficientem zastavění C. Změnu územního plánu iniciovala radnice Prahy 6 už v roce 2011. Od počátku procesu podávaly spolky proti změně námitky, neboť považují veřejný zájem na ochraně přírody za nadřazený požadavkům místní samosprávy. Radnice připravuje projekt na výstavbu hned šesti dvou a třípatrových domů na místě hektarové zahrady přiléhající k bývalé viniční usedlosti Šatovka.

Spolek Šárecké údolí podává proti platné změně správní žalobu. Podle něj je změna v rozporu s obecnými zásadami ochrany přírody a magistrát se řádně nevypořádal s námitkami, které spolek podával už v roce 2012. Záměr zastavět zeleň v přírodním parku se nelíbí ani sousedům, kteří se obávají nadměrné zátěže, dalšího navyšování počtu automobilů v údolí, které již dnes v ranní špičce blokují výjezd do Dejvic a dochází ke zpoždění školního autobusu. Místní buňka Českého svazu ochránců přírody konzultuje záměr radnice s Agenturou pro ochranu přírody a krajiny, která má péči o přírodní parky ve své gesci. Karel Čapek ze Společnosti Šáreckého údolí se domnívá, že při změně územního plánu musel pochybit příslušný orgán státní správy, neboť ochranné pásmo je ze zákona nezastavitelné. K žalobě se připojuje i spolek Pro Hanspaulku, který své námitky podával i vloni při závěrečném schvalování změny na magistrátu.

Celé okolí přírodní památky Dolní Šárka je již od roku 1982 nezastavitelným územím. Od roku 1990 se ochrana ještě zpřísnila vyhlášením přírodního parku Šárka - Lysolaje. Usedlost Šatovka až do nedávna sloužila jako bytový dům, ale po vystěhování nájemníků chátrá a dvakrát ji obsadili squatteři. Radní místním občanům v minulosti představili hned několik projektů na využití usedlosti Šatovka - LDN, dům pro seniory, Alzheimerovo centrum. Vloni v létě vyhlásila kancelář architekta MČ architektonickou soutěž na Seniorské centrum, jejíž výsledky budou radní představovat veřejnosti na konci února v restauraci Břetislavka. Místní spolky i občané přivítají rekonstrukci Šatovky, ale v rozsahu úměrném území a při respektování ochranného pásma přírodní památky. Samospráva musí být při plánování svých projektů příkladem pro ostatní.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Už v roce 2012 podalo Občanské sdružení Šárecké údolí připomínky k zadání změny źemního plánu Z2778/00.  (soubor PDF, 155 kB)

Související odkazy:

Praha TV - YouTube
Diskuse nad projektem 27. 2. 2019 na Břetislavce, Praha TV
FB Praha 6
Diskuse nad projektem 27. 2. 2019 na Břetislavce, foto na FB Prahy 6