Praha 6 ztrácí tvář

Společnost spojená se senátorem Bratským staví v Praze 6 sídlo hazardní firmy - vyjádření senátora Petra Bratského

Strana zelených, 11. ledna 2011

zveřejněno: 26. ledna 2011
značky: Vokovice | Chalupa | úřad MČ | výstavba | životní prostředí

Na podzim roku 2010 jsme přinesli informaci o chystané výstavbě nové admnistrativní budovy ve Vokovicích. Přebíráme vyjádření senátora Bratského - spojeného s firmou zastupující v řízení na radnici Prahy 6 developera.

VYJÁDŘENÍ Petra Bratského k tiskové zprávě Strany zelených v Praze 6 ze dne 11. 1. 2011

Společnost Západního města, a.s. (dále jen SZM) vznikla v roce 1994 za účelem řízené koordinace výstavy nové čtvrti na území MČ Praha 13. Zastupitelstvo městské části mě jako svého člena delegovalo do dozorčí rady společnosti z důvodu kontroly hospodaření. Tuto funkci jsem bezplatně vykonával do současnosti. Vzhledem k tomu, že od konce uplynulého roku již nejsem členem Zastupitelstva MČ Praha 13, skončí na nejbližší valné hromadě SZM i má funkce a do orgánů společnosti budou delegování jiní současní členové zastupitelstva.

Jako člen dozorčí rady SZM jsem sledoval celkové hospodaření společnosti a nikoliv jednotlivé dílčí projekty. Na mé dotazy k inženýrské činnosti SZM v záležitosti výstavby administrativního objektu v Praze 6 mi ředitel SZM Ing. Jan Jančar zaslal následující informaci:

     
 1. Společnost nestaví, vykonává pouze inženýrskou činnost v rámci přípravy stavby, momentálně jsme v UR, ústní jednání proběhlo 16. 12. 2010,
 2.    
 3. nevím s čím by měli politici pomáhat, když investor odkoupil pozemek od soukromého subjektu s vypracovanou  projektovou dokumentací, závěrem zjišťovacího řízení (posouzení vlivu na životní prostředí) a stavba je v souladu s platným územním plánem - pozemek není funkčně určen pro zeleň,
 4.    
 5. ano, nejsme příspěvková ani rozpočtová organizace a živíme se inženýrskou činností, finanční příjem je za odvedenou práci a služby poskytujeme i soukromým subjektům,
 6.    
 7. nevím, co mají tím tzv. "prosazováním" na mysli, když investor koupil pozemek i se závěrem zjišťovacího řízení a dříve vydanými stanovisky k investičnímu záměru (vydané prodejci) a pouze pokračuje v započatém procesu vedoucímu k umístění stavby,
 8.    
 9. paní poslankyně zastupitelů Strany zelených by se měla chovat korektně a znát základní vstupní údaje, jako např. platný územní plán, funkční využití pozemků, o kterých vede diskusi apod. Naopak musím konstatovat, že P6 byla velmi striktní a nepřipouštěla vůbec žádné změny  (v PD, využití a pod.) a trvala na  prostorové rezervě pro obchod (potraviny), nepřekročitelné výšce objektu, dopravní obslužnosti z pohledu na širší vztahy a pod.
 10.    
 11. posouzení vlivu na životní prostředí i krajinného rázu proběhlo v souladu s příslušnými předpisy, jinak by nemohl být vydán tzv. Závěr zjišťovacího řízení,
 12.    
 13. projednávání investičního záměru probíhá v souladu s příslušnými předpisy a zákony, včetně obdržených stanovisek dotčených orgánů a organizací, zpracovanými studiemi a pod. - jinak by nemohla být podána žádost na zahájení územního řízení ani by se neuskutečnilo ústní jednání,
 14.    
 15. jde o administrativní budovu (kanceláře, sídlo firmy) s obchodem (požadavek P6 - potraviny).

Z výše uvedeného je zřejmé, že jsem v žádném případě nezasahoval, ani nemohl zasahovat do průběhu příslušných řízení, mimo jiné proto, že proběhla již předtím, než byla SZM do projektu novým majitelem angažována. Spekulace o mém zapojení do územního či stavebního řízení důrazně odmítám. Kdyby mě autoři tiskové zprávy oslovili již před jejím vydáním, poskytl bych své vyjádření a ozřejmil všechna fakta a souvislosti bez problémů i jim.

Po svém zvolení senátorem jsem se těšil na spolupráci se všemi politickými stranami a organizacemi v Praze 6 a chci využít svých zkušeností pro zdravý rozvoj této krásné části metropole. Nabídka spolupráce i místní organizaci Strany zelených z mé strany stále trvá.

Petr Bratský
senátor PČRPřidat do fóra komentář ke článku