Praha 6 ztrácí tvář

Tunel proti Pražanům

Literární noviny, 1. dubna 2009

zveřejněno: 27. dubna 2009

Tunel Blanka Pražany přímo ohrozí na zdraví, a stavbu je proto nutné zastavit, varuje členka petičního výboru Chceme pravdu o tunelu, ekoložka Neela Winkelmann-Heyrovská. Článek z Literárních novin.

Tunel má zklidnit pražskou dopravu, a dokonce zlepšit životní prostředí. Proč z něj nemáme mít radost?

Viděla jste někde fakta, která by to potvrzovala? Viděla jste jiná čísla kromě toho, že je to investice za třicet miliard? Namísto faktů si přečtete prázdná hesla na ohradách kolem staveniště. Pražský magistrát nestaví tunel pro lidi, ale pro betonáře, tak proč bych měla být šťastná? Já nejsem betonářská firma, já jsem občan Prahy, jemuž vnucují neodůvodněnou investici, která navíc pravděpodobně porušuje právní normy České republiky a možná i Evropského společenství.

Je tunel chybou sám o sobě, nebo vám vadí jeho řešení?

Tunel Blanka je strašný urbanistický omyl. Přes jednu z posledních zelených částí Prahy si stavíme dálnici. Za situace, kdy stále chybí severozápadní část obchvatu Prahy, způsobí proražení nového průtahu přes město ze západu na sever to, že se tranzitní doprava potáhne přes rezidenční čtvrť Prahy ještě nedotčenou dálnicemi, s vysokou urbanistickou, architektonickou a ekologickou hodnotou. Dobrý hospodář by měl nejdřív dobudovat obchvat města a pak se podívat, jestli je nějaký tunel vůbec ještě potřeba. Města mají sloužit životu lidí, a nikoli průjezdu aut. Praha má už dnes kriticky znečistěné životní prostředí, zakládáme si všichni na rakovinu. Pražské děti se rodí s podprůměrnou porodní hmotností a je dokázáno, že znečištění ovzduší v Praze přímo souvisí s poškozením našeho genomu, vznikají nevratné změny na úrovni DNA. Ať magistrát spočítá jednoduchou kalkulací, kolik aut dnes projede touto částí Prahy a kolik vyprodukují škodlivin při průměrné rychlosti čtyřicet a osmdesát kilometrů v hodině, a totéž ať udělá u odhadovaného počtu aut v roce 2011 anebo v roce 2025. Ať řekne, jaká by byla kumulativní hladina karcinogenů, drobného prachu, oxidů dusíku a dalších zplodin v rezidenční části Prahy s tunelem a bez tunelu. To ale neudělají, protože si vůbec nejsou jisti výsledkem.

Byl to důvod, proč největší česká stavba nemá zpracovanou studii vlivu na životní prostředí EIA? Blanka ji obešla tím, že byla označena za místní komunikaci.

Vycházím z toho. Kdyby se neměli čeho bát, naopak by se se studií vytahovali. A asi málokdo ví, že je čistě administrativní otázkou, jestli tunelem nakonec nebudou jezdit kamiony, protože Blanka se staví na plnou kapacitu nákladní dopravy.

Kromě EIA chybí tunelu souhrnné posouzení vlivu stavby na památku UNESCO. Přes její území vede pětina stavby, celý tunel se nachází uvnitř jejího ochranného pásma.

Chceme nechat prověřit, jestli byly dodrženy všechny zákonné postupy při schvalování z hlediska ochrany památek v městské památkové rezervaci. Historické centrum Prahy je největší městskou památkovou rezervací UNESCO a my bychom je neměli protínat dálnicí, ale chránit. Magistrátní památkáři Jana Kněžínka se vůči stavbě chovali nesmírně povolně a podmínky, za nichž stavbu odsouhlasili, byly či jsou lehce splnitelné.

Podle oficiálních internetových stránek Blanky to také vypadá, že ze tří úseků stavby má jeden jediný vyřízeno stavební povolení. Nebo o ostatních aspoň z neznámého důvodu mlčí.

Podíváte-li se na web, na který vás odkazuje magistrát, zjistíte, že je povolen pouze nejdelší úsek Špejchar - Pelc Tyrolka. Stavební povolení není uvedeno ani u úseku Malovanka - Prašný most, ani Prašný most - Špejchar. Pokud jsou to skutečně oficiální stránky stavebníka, pak staví na Hradčanské černou stavbu. Komplikovaným hledáním na internetu zjistíte, že ostatní dvě stavební povolení byla vloni vydána, ale zase není jasné, jestli jsou pravomocná. Oficiální stránky o tunelu sice začínají úvodem primátora Béma, ovšem chybí jim signatura, takže nevíte, kdo je za ně zodpovědný.

(Pozn. T. Š.: Informaci, že je provozovatelem stránek, jsem nalezla na webových stránkách koordinátora projektu Satry. Podle telefonického vyjádření administrátora Jakuba Karlíčka se sice opravdu jedná o oficiální prezentaci stavby, ale informace o provozovateli není zmíněna záměrně. „Vzbudilo by to emoce. Ovzduší nepřeje tomu, abychom mohli podepisovat svou práci. Kdybychom na stránky dali loga a informace, otevřeli bychom dveře reklamě.")

Informuje magistrát veřejnost dostatečně?

Velmi mizerně. Na oficiálních internetových stránkách najdete různé technické parametry stavby, ale neuděláte si z nich představu, jak to celé bude vypadat. Vizualizace jsou naprosto nedostatečné, zkreslující a zavádějící. Jestli občany tunel Blanka opravdu dovede blíž k přírodě, blíž ke zdraví a blíž ke gorilám (jak hlásá ohrada letenského staveniště, pozn. T. Š.), ať nám to ukáží. Mě třeba teď velmi zajímá úsek mezi Hradčanskou a Prašným mostem, kde byla vykácena veliká plocha zeleně, určitě větší, než bylo potřeba ke stavbě. Všechno naznačuje, že vzniklo místo pro další developerské projekty, ale občan to neví, protože vizualizace povrchu neexistují, a neexistují možná proto, že by se občan zděsil. Magistrát tvrdí, že Letenská pláň zůstane nezměněná, ale už teď je vidět, že to tak kvůli podzemním garážím nebude. Zejména chybí informace k výduchům, což budou minimálně tři veliké komíny chrlící koncentrované nefiltrované zplodiny v rezidenčních čtvrtích. Po Ořechovce se teď nedávno začali bouřit občané bydlící za Spartou, kde má být výduch v ulici Nad Královskou oborou. Úplně jako za socialismu se rozhoduje o nás bez nás a potichu. Mimochodem primátor Bém se odstěhoval od Písecké brány do Vokovic zrovna v době, když začali kopat tunel. Z jeho předchozího bydliště to na staveniště Blanky bylo, co by kamenem dohodil.

Bude Blanka přínosem pražské hromadné dopravě?

Zcela naopak. Aby totiž město stavbu ufinancovalo, krátí, kde může, a to nejen městské hromadné dopravě. Proč myslíte, že loni stávkovali divadelníci? V Praze je na prvním místě tunel.

Investovat třicet miliard do hromadné dopravy, mohli jsme mít Prahu bez aut, s kvalitním systémem MHD a parkovišti na obvodu velké Prahy i městské památkové rezervace. Já nejsem proti autům, ale jsem pro jejich maximální omezení na místech, kde žijí děti. Tunel Blanka je zločin na budoucích generacích, protože nevratně zničí naše životní prostředí. Nám, co se jezdíme zotavovat do Himalájí jako primátor Bém, to vadit nebude, ale problémy budou mít ti citlivější: děti, staří lidé, těhotné ženy, nemocní. Tunel Blanka je projekt, který jde proti místním obyvatelům.

Praha ale horšící se dopravní situaci nějak řešit musí.

Praha potřebuje odvedení veškeré tranzitní dopravy mimo město, zavedení mýtného pro vjezd do centra, kvalitní příměstské vlaky. Na prvním místě ale obchvat! Ve třetím tisíciletí se nikde nestaví tranzitní dálnice přes město.

V oficiální brožuře i propagačním filmu se počítá s kritizovanou a předraženou jižní variantou pražského obchvatu. Tu se však Suchdolu podařilo aspoň načas zastavit.

Veliký úspěch Suchdola ukazuje, že nikdy není marné protestovat proti porušování zákonů a nikdy není marné bojovat proti korupci. Napojení Blanky na jižní variantu obchvatu měla zajistit takzvaná utajená radiála - ulice Jugoslávských partyzánů. Doprava se měla táhnout přes Prašný most, Vítězné náměstí a touto ulicí na Suchdol. Doufejme, že zůstane zachována i se svým stromořadím. Každopádně podle vizualizace se mají auta u výjezdu z Blanky na Prašném mostě valit dolů a nahoru šesti jízdními pruhy, takže o nějakém zklidnění dopravy nemůže být řeč.

Souvisí Blanka nějak s Chobotnicí Jana Kaplického?

Podle mě to byla zástěrka k odpoutání pozornosti, které bohužel uvěřili všichni, média i veřejnost. Ve stejné chvíli, kdy na Letnou vyjely první bagry, byla spuštěna aféra s Národní knihovnou. Měla co nejdéle odpoutávat pozornost od skutečnosti, že dochází k nevratnému zničení Letenské pláně. Na staveništi několik měsíců chyběla investorská tabule, což podporovalo domněnku mnoha lidí, že jde o výkopy ke knihovně. Podle nás se Národní knihovna do prostoru na Špejchaře u vjezdu do tunelu nemohla vejít, ani se nikdy neměla postavit. Pana Kaplického aféra jistě stála zdraví a možná nakonec i život. Domnívám se, že je první obětí tunelu Blanka a obětí na životech kvůli tunelu Blanka bude bohužel víc, protože v Praze umírá ročně pouze na důsledky znečištění ovzduší řada lidí.

Věříte tomu, že Blanku půjde ještě zastavit?

Nikdy není pozdě. Dokud není prostavěná polovina peněz, je jistě úspornější stavbu zastavit. V rakouském Zwentendorfu stojí hotová jaderná elektrárna, která nikdy nebyla zavezena jaderným palivem. Pokud bylo porušeno právo, měla by být možnost zastavit stavbu kdykoli.
Přidat do fóra komentář ke článku