Praha 6 ztrácí tvář

UNESCO plánuje inspekci kvůli Blance

UNESCO

zveřejněno: 8. prosince 2009
značky: individuální doprava | městský okruh | tunel Blanka

Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu - UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) se chystá vyslat do Prahy inspekci, která má přezkoumat stavbu tunelového komplexu Blanka a její dopad na historické centrum Prahy. Přečtěte si text dokumentu UNESCO, který se této plánované inspekce týká.

Text je český překlad přiloženého dokumentu, jehož originální anglickou verzi můžete nalézt na webu UNESCO."96. Historické centrum Prahy (Česká republika) (C 666)

Rozhodnutí: 33 COM 7B.96

Výbor pro světové dědictví

  1. Po prostudování dokumentu WHC-09/33.COM/7B,
  2. S odvoláním na rozhodnutí 32 COM 7B.86, přijaté na 32. zasedání (Quebec, 2008),
  3. Bere na vědomí smluvním státem poskytnuté informace a postup smluvního státu při přípravě nového územního plánu a management plánů;
  4. Vyjadřuje hluboké znepokojení nad možným dopadem tunelového komplexu Blanka na pozemky a objekty, nad nedostatečností doposud poskytnutých informací a nad zjevně chybějícím posouzením vlivu tohoto projektu na charakter a hodnotu pozemků a objektů, a žádá smluvní stát, aby neprodleně poskytl o projektu detailní informace;
  5. Žádá také, aby smluvní stát pozval společnou reaktivní monitorovací misi Centra pro světové dědictví a ICOMOS, která posoudí důsledky tunelového komplexu Blanka, znepokojení nad novými dopravními návrhy, změny Václavského náměstí, možnost vytvoření pražské „Muzejní míle“ a otázku historických nádraží;
  6. Dále žádá, aby smluvní stát poskytl Centru pro světové dědictví do 1. února 2010 podrobnou situační zprávu o výše uvedených otázkách, kterou Výbor pro světové dědictví projedná na svém 34. zasedání v roce 2010."Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Anglický originál výše přeložené stránky  (soubor PDF, 22 kB)