Praha 6 ztrácí tvář

Zeleným je vytýkáno, že je kritizuje opozice (!). Sdružení, spolky i občané jsou situací znepokojeni.zveřejněno: 3. listopadu 2015
značky: radnice | volby

Z nejrůznějších směrů se ozývá kritika vyloučení Strany zelených z radniční koalice. Důvody výpovědi jsou nekonkrétní a nepřesvědčivé a nad celým postupem se ozývají znepokojené hlasy.

Rozboření dosavadní koalice se nám nezdá býti dobrým krokem, proto jsme se připojili k otevřenému dopisu zastupitelům. Pod článkem jsou veškeré dokumenty i další reakce, též odkaz na petici, pod níž sbírají podpisy občané z Břevnova.

V Praze dne 1. 11. 2015

Vážení zastupitelé,

obracíme se na Vás jménem spolků a iniciativ Prahy 6 znepokojených výpovědí koaliční smlouvy dané Straně zelených ostatními koaličními partnery.

S ohledem na naše dlouholeté působení zejména v oblasti životního prostředí, výstavby a dopravy a s tím související dosavadní zkušenosti s aktivitami členů Strany zelených je pro nás Vaše rozhodnutí nepochopitelné, stejně jako důvody, které k němu měly vést, tedy "přístup k péči o životní prostředí a řešení dopravní situace, které se staly terčem kritiky občanů i opozice".

Kritika opozice je - podle našeho názoru - přirozenou součástí demokratického systému správy věcí veřejných a nelze z ní automaticky vyvozovat pochybení; tím spíše, že současná dopravní situace, která občany Prahy 6 trápí, je výsledkem postojů předchozích vedení Prahy 6, proti nimž Strana zelených společně s občany otevřeně vystupovala.

Pokud jde o zmiňovanou kritiku občanů, žádnou zásadní jsme, byť dění na území naší městské části aktivně sledujeme a v našich řadách jsou zastoupeni voliči všech stran současné koalice, na adresu radních i ostatních zastupitelů Strany zelených nezaznamenali.

Jsme přesvědčeni, že Strana zelených, jejíž členové se v minulých volebních obdobích ještě z řad opozice angažovali zejména ve prospěch zlepšení či alespoň zachování kvality životního prostředí, otevření radnice občanům a jejich zapojení do určování současné i budoucí podoby Prahy 6, má v dnešní koalici své pevné místo, což ostatně odpovídá i volebním výsledkům.

Nadto v této době, kdy je městská část Praha 6 nucena řešit důsledky zprovoznění tunelového komplexu Blanka a s ním související zhoršení životního prostředí v některých částech Prahy 6, bude ideové i programové zaměření Strany zelených, směřující k omezení automobilové dopravy, podpoře dopravy hromadné a k ochraně zeleně, pro občany Prahy 6 i pro koalici přínosem.

Jsme si vědomi toho, že tlak developerských zájmů, který určoval rozhodování rady i majority zastupitelstva Prahy 6 v minulých volebních obdobích, nepolevil. Ztráta zastoupení Strany zelených v radě by byla občany vnímána jako návrat na cestu ústupků a podřizování veřejného zájmu zájmům partikulárním.

Vyzýváme Vás proto, abyste svůj postoj v této věci přehodnotili a v zájmu občanů Prahy 6 se pokusili stávající podobu koalice zachovat.

Libocké občanské sdružení, Lenka Špičáková
Občanské sdružení Bubeneč, Elena Dobiášová
Občanské sdružení Dědina, Jana Vlachová
Občanské sdružení Tilia Thákurova, Marie Jelínková
Praha 6 ztrácí tvář, iniciativa, Jiří Škvor
Spolek Pod Bořislavkou, Ondřej Vilt
Spolek pro Červený Vrch, Patrik Vágner
Spolek Via Praha 6, Irena Vočková
Talichova, z.s., Eduard Metela
Životní prostředí Střešovice - Ořechovka,  z.s., Zdeněk BeránekKomentářů ve fóru: 3, přidat nový

Připojené dokumenty:

Koaliční smlouva politických stran v ZMČ Praha 6 pro období 2014-2018  (soubor PDF, 286 kB)
Zdroj: Praha 6
Výpověď Straně zelených: stali se terčem kritiky opozice.  (soubor PDF, 150 kB)
Tisková zpráva Prahy 6 k výpovědi koaliční smlouvy Straně zelených  (soubor PDF, 273 kB)
Zdroj: Praha 6
Stanovisko Strany zelených k vypovězení koaliční smlouvy  (soubor PDF, 25 kB)
Zdroj: Strana zelených
Výzva sdružení a spolků zastupitelům k výpovědi Straně zelených v Praze 6  (soubor PDF, 226 kB)
Stanovisko spolku Pro Břevnov k výpovědi Straně zelených v Praze 6  (soubor PDF, 136 kB)
Zdroj: FB Pro Břevnov
Názor Maxima Velčovského na výpověď Straně zelených v Praze 6  (soubor PDF, 150 kB)
Zdroj: FB Maxim Velčovský
Výzva za setrvání Strany zelených v koalici Prahy 6  (soubor PDF, 29 kB)
Podpisový arch k Výzvě - občané  (soubor PDF, 23 kB)
Podpisový arch k Výzvě - organizace  (soubor PDF, 19 kB)

Související odkazy:

Výzva za setrvání Strany zelených v koalici a ve výkonných orgánech MČ Praha 6
Elektronická petice k výzvě