Praha 6 ztrácí tvář

Změna územního plánu - nová obytná čtvrť Sedleczveřejněno: 9. srpna 2011
značky: Sedlec | územní plán | výstavba | životní prostředí

Jednou z projednávaných změn ÚP je umožnění výstavby nové obytné čtvrti v areálu mrazíren v Sedlci. Čtvrť má mít nejvyšší míru využití území, bez infrastruktury.

V textové části změny Z1774 je uveden cíl změny "Zklidnění území, vybudování nové obytné zástavby". Zklidnění je velice diskutabilní, pro několik tisíc nových obyvatel bude znamenat znamenat jistě něco jiného.

Zásadním problémem je rovněž vysoká míra využití území "F" (to znamená až šesti a více podlažní domy), neřešení dopravy, infrastruktury, sportovišť, školských zařízení. V územním plánu se kromě ploch "nerušící výroby" maji změnit i velké plochy zeleně na obytné. Text změny potvrzuje, že "dojde k rozšíření zastavitelného území". Není řešeno parkování pro uživatele návazné železniční dopravy. V případě úzkosti a psychických problémů z nového sídliště mají ale stávající obyvatelé přímou linku - přívoz přes Vltavu do Bohnic.

Obyvatelé sousedních pozemků podali proti změně námitku, její podrobné znění si můžete přečíst. Současně organizují petici za přiměřené využití území Praha 6 - Sedlec, také přikládáme včetně podpisových archů. Kontakty jsou v dokumentech uvedeny.

Přinášíme též několik vizualizací ze studie na zástavbu území z ateliéru VHE - je součástí podkladů pro návrh změny územního plánu, možná existuje i nějaká další studie. Věříme, že se podaří developerský rozmach udržet na uzdě - i s pomocí vašich podpisů pod peticí! Díky.
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Připojené dokumenty:

Námitka proti změněn územního plánu Z1774  (soubor PDF, 259 kB)
Petice za přiměřené využití území Praha 6 - Sedlec  (soubor PDF, 80 kB)