Praha 6 ztrácí tvář

Fórum - strukturovaně

4. července 2011 19.28 přidat komentář Vítězný projekt na Vítězném náměstí aneb co na Kulaťáku vyroste? (článek)
V tichosti proběhla architektonická soutěž na zástavbu pozemků na Kulaťáku mezi ulicemi Jug. Partyzánů a Verdunskou. Radnice již tradičně žádné informace nepřinesla.
4. července 2011 19.27 odpovědětRE: Vítězný projekt na Vítězném náměstí aneb co na Kulaťáku vyro (Moravec)
Jako v poslední době vždy, pomník, ale jestli se to hodí k okolí nikoho nezajímá. To co vyhrálo je jedním slovem hnusné :-(
4. října 2011 17.54 odpovědětRE: Vítězný projekt na Vítězném náměstí aneb co na Kulaťáku vyro (Budil)
Místo pomníku Lenina tam bude Pomník chalupy
1. srpna 2012 12.50 odpovědětRE: Vítězný projekt na Vítězném náměstí aneb co na Kulaťáku vyro (Jan Cháb)
1. Projekt představuje pouze dílčí řešení při vstupu do Třídy jugoslávských partyzánů.
2. Projekt nerespektuje pseudoklasicistní charakter zástavby ostatních stran náměstí s výjimkou nezastavěné plochy před Šolínovou. Porušuje tento ráz způsobem velmi necitlivým. Tvarově i materiálově. Nerespektuje ani hladinu střech této původní zástavby. Tu by snad bylo možné opustit jen tehdy, kdyby na protější straně vyrostl podobný objekt. Jan Cháb
17. listopadu 2012 23.07 odpovědětRE: Vítězný projekt na Vítězném náměstí aneb co na Kulaťáku vyro (občan Prahy 6)
Už celá soutěž byla zjevně nelegální, protože vypisovatel pominul podmínky Vyhlášky hl. m. Prahy č. 10/1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany (včetně Dejvic).
Předmětem ochrany v památkových zónách jsou zejména "historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotná skladba, "; +v části:"Podmínky pro stavební a další činnost" se jasně říká - "při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci musí být zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkových zón".Přečtěte si celé, právníci by měli být ve střehu..