Praha 6 ztrácí tvář

Fórum - strukturovaně

5. října 2010 22.52 přidat komentář Pozemek 198/1, kde má vyrůst nový bytový... (obrázek)
Pozemek 198/1, kde má vyrůst nový bytový dům
Související články:
Památková zóna v Liboci?
Libočtí píší starostovi, ten je ale netechnik a nestavař
5. října 2010 22.51 odpovědětRE: Pozemek 198/1, kde má vyrůst nový bytový... (Vladimíra Tomanová)
A takto dopadá vydané Územní rozhodnutí z něhož citujeme bez komentáře. Opravdu to stojí za přečtení: ....Z hlediska pohledového bude dům vnímán z ulice Libocké pouze jako jednopodlažní s podkrovím a z dálkových pohledů na severní průčelí bude patrné jedno podzemní podlaží jako podnož stavby skrytá v zeleni a dvě nadzemní podlaží s podkrovím. Bytový dům bude tedy stavbou výškově odpovídající nově umisťovaným soliterním stavbám do svahu severně od obory Hvězda. Stavební úřad tedy neshledal, že by návrh porušil charakter území... Architektonické ani urbanistické hodnoty území nebudou navrženou stavbou poškozeny, neboť ani z dálkových pohledů nenaruší dostatečně horizontálně i vertikálně členěná stavba panorama Liboce, nebude bránit v pohledech na významné charakteristiky území, ani výrazně nezasáhne do struktury soliterní zástavby libocké stráně. Stavba nemá vliv na krajinný ráz.....Stavba v souladu s. čl. 4 odst. 3 respektuje kulturně historický význam a přírodní potenciál města; dotčené orgány státní správy na úseku péče o kulturní památky a péče o životní prostředí vyslovily se stavbou z hlediska jimi chráněných veřejných zájmů souhlas.....Stavba je v souladu s čl. 13 odst. 1 - architektonické ztvárnění a materiálové řešení stavby je v souladu s jejím významem a umístěním; stavba vhodně reaguje svým urbanistickým a architektonickým řešením na charakter a strukturu stávající zástavby....
Člověk se nestačí divit.