Praha 6 ztrácí tvář

Bude se ve starém Bubenči zase bourat? Petice!zveřejněno: 20. dubna 2015
značky: Bubeneč | památky | výstavba

Svatý Gothard. Slamník. Schweigerovo náměstí. Jádro původního starého Bubenče. Kousek pod Slamníkem v Gotthardské a vedle ve Wolkerově se má opět bourat.

Jakoby nestačily poměrně brutální zásahy do historicky cenného seskupení budov v 70. letech 20. století, kdy původní zástavbu na Krupkově náměstí nahradila budova tehdy sovětské školy a domečky na Schweigerově náměstí nahradil panelákov pro zaměstnance sovětských úřadů. Ze starého Bubenče zůstalo jadérko kolem kostela sv. Gotharda a nedaleké rázovité hospody Na Slamníku. Území je součástí památkové zóny "Dejvice, Bubeneč a horní Holešovice". V současné době se v této lokalitě chystá demolice dvou domů.

Kancelářský dům v Gotthardské 4 má nahradit dům obytný se 7 velkometrážními byty. Stávající administrativní dům byl vystavěn na místě původního zchátralého památkově chráněného objektu zhruba před 20 lety v celkem kompromisním duchu vůči staré zástavbě. Nově navrhovaná novostavba kontext okolí nerespektuje, výrazně se odlišuje pojetím římsy, členěním i velikostí oken a barevností. Namísto domu ve Wolkerově 7 má vedle dvou dvoupodlažních památkově chráněných domů s podkrovím vyrůst novostavba dokonce šestipodlažní.
 
Místní obyvatelé sepsali petici a střádají pod ní podpisy. Ke stažení je pod článkem. Můžete ji podepsat na adresách:

„Za záchranu nejcennějších částí starého Bubenče!“

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Petiční výbor zastupuje Veronika Kuncová
 
Vážený pane starosto,
jsme přímo rodáci nebo dlouholetí obyvatelé Prahy 6 - Bubenče, kde jsme byli svědky a pamětníky různých období změn této zcela ojedinělé a v současné době i jedné z posledních autenticky zachovalých částí Prahy-starého Bubenče.
 
V období 70-80 let min.st. došlo k hrubému zásahu do tohoto území, kdy došlo k demolici památkově chráněných objektů na Schwaigerově náměstí, v ulici Ke Starému Bubenči, na Krupkově náměstí a Wolkerově ulici a výstavby tehdy nazývaného „Sovětského území- Ruské čtvrti“. Tyto zásahy hrubě poškodily toto území.
 
V následném období a zvláště v posledních letech je vidět snaha o zlepšení a zachování této lokality ze strany radnice Prahy 6, úprava Krupkova náměstí, kostel sv. Gotharda s nasvícením, revitalizace-obnova historického dláždění ulice Gotthardské s obnovou dlážděných chodníků v ulici Gotthardské, Krupkově náměstí a okolo Restaurace Na Slamníku. Na tomto území starého Bubenče je největší koncentrace památkově chráněných objektů v Praze 6.
 
V současné době jsme velmi znepokojeni připravovanými stavbami na tomto území. Úřad městské části Prahy 6 – odbor výstavby v současné době projednává dvě stavební řízení, která se týkají nejstarší, historické a památkově chráněné zóny části starého Bubenče:
 
1) Gotthardská 4, č.p.37 Bubeneč, Praha 6
2) Wolkerova 7, č.p.10 Bubeneč, Praha 6
 
Obě tyto stavební akce představují demolici stávajících objektů a výstavbu nových rozsáhlých rezidenčních projektů.
 
Pro nás jsou stavby takového objemu a rozsahu zcela nepřijatelné, vnímáme to jako návrat k době minulé, kdy se hrubě zasáhlo do tohoto jedinečného území „sovětskou“ výstavbou. Předpokládané stavby by necitelně a nenávratně likvidovaly charakter tohoto území. Mimo to plánovaná výstavba přímo staticky ohrožuje sousední stavby, památkově chráněné objekty i ostatní budovy.
 
Předpokládaná výstavba Gotthardská 4, č.p. 37 je v přímém sousedství tří okolo stojících památkově chráněných budov. Zde se předpokládá výstavba rezidenčního domu se sedmi velkometrážními byty, s podzemními garážemi, s výrazným nárůstem objemové hmoty.
 
Předpokládaná výstavba Wolkerova 7 č.p.10., je součástí bloku tří domů, kde sousední dva jsou památkově chráněné patrové domy s podkrovím. Dům je původně z roku 1869 a přestavěn v roce 1935 ve stylu konstruktivismu významným arch. Jaroslavem Vančurou. Zde se předpokládá demolice a výstavba rezidenčního šesti podlažního domu, včetně podzemní garáže. Zásadní nárůst objemu stavby, zcela mění charakter území ulice Wolkerova bez sebemenší snahy o objemovou jednotu se sousedními památkově chráněnými, se kterými tvoří troj-dům.
 
HLM Praha se svojí Vyhláškou č.10/1993 Sb. přihlásila k důsledné ochraně tohoto historického území. Předpokládáme, že toto je zcela v souladu s úmysly a záměry městské části Prahy 6, protože genius loci Prahy 6 si zaslouží ochranu.
 
My, níže podepsaní, protestujeme proti předpokládaným stavebním zásahům v rozsahu, který zásadně ovlivní tvář tohoto památkově chráněného území. Žádáme, aby bylo jednáno s plným respektem k tomuto území, které je unikátní.
 
Vážený pane starosto,
vyzýváme Vás, abyste se zasadil o to, aby Městská část Praha 6 vyjádřila svůj nesouhlas k navrhovaným odstraněním staveb stávajících a k nově plánovaným a stavbám v předpokládaném objemu v příslušných stavebních řízeních a jednala v souladu s přáním obyvatel tohoto území Prahy 6, což potvrzujeme níže svým podpisem.

 
Petiční výbor ve složení:
Veronika Kuncová, Gotthardská 2, Praha 6- Bubeneč
Ing. Jan Voda, Wolkerova 9, Praha 6- Bubeneč
Libor Záruba, Wolkerova 1, Praha 6- Bubeneč
Petiční výbor zastupuje Veronika KuncováKomentářů ve fóru: 4, přidat nový

Připojené dokumenty:

Text petice „Za záchranu nejcennějších částí starého Bubenče!“ s podpisovými archy  (soubor PDF, 45 kB)
[12. 11. 2014] Oznámení zahájení řízení o odstranění stavby Wolkerova 7  (soubor PDF, 317 kB)
Zdroj: Úřední deska MČ Praha 6
[3. 3. 2015] Oznámení zahájení územního řízení Gothardská 4  (soubor PDF, 933 kB)
Zdroj: Úřední deska MČ Praha 6
[31. 3. 2015] Zápis komise územního rozvoje s projednávaným bodem Gothardská 4  (soubor PDF, 172 kB)
Zdroj: Praha 6