Praha 6 ztrácí tvář

Divadlo veřejného projednávání změn ÚP skončilo

3. srpna 2011, 9.00 (Magistrát)

zveřejněno: 6. srpna 2011
značky: Ruzyně | Sedlec | Střešovice | Veleslavín | Vokovice | magistrát | územní plán | výstavba | Strnadovo zahradnictví

Uprostřed léta se konalo veřejné projednávání tzv. I. a II. vlny celopražsky významných změn územního plánu HMP. Celý podivný postup prosazování změn mimo rámec přípravy nového konceptu ÚP se odrazil i na podivnosti veřejného projednávání.

Samotný proces pořizování změn je pro běžného smrtelníka poněkud nepřehledný. Stačí si přečíst pojmy na stránkách magistrátu věnovaných ÚP: pořízení změn, samostatný režim, návrh zadání, přepracovaný návrh zadání, upravené návrhy zadání, upravené na základě projednávání, opatření obecné povahy, před konceptem, po konceptu... Samotné označení "vlna změn" napovídá, že je na územním plánování něco shnilého (už se chystá vlna římská III!).

Veřejné projednávání začalo podle plánu v 9 hodin odborným výkladem a prezentací vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (SEA). Výklad spočíval v deklamaci čísel změn, názvů dotčených území a stručného výtažku informací, které jsou dostupné na internetu, podobně při závěrech SEA účastníci vyslechli opět stejný seznam lokalit a stručný přehled výsledků. Obě prezentace byly připraveny mizerně, promítané informace byly špatně čitelné, spoustu času by ušetřily rozdané písemné podklady alespoň se seznamem změn.

Za magistrát byla přítomna ředitelka odboru územního plánování Ing. Jitka Cvetlerová, pořizovatelka územně plánovacích podkladů a dokumentací Mgr. Zdeňka Sýkorová, dále zpracovatel SEA Ing. Jan Dřevíkovský, jméno posledního - "předčítače" změn - uniklo. Je s podivem, že jednání se nezúčastnil žádný z magistrátních politiků.

Nudné předčítání změn bylo několikrát přerušeno pádnými připomínkami, další diskutující hodnotili práci státních úředníků velice příkře, nezdráhali se pojmenovat i politické pozadí prosazovaných změn.

Stručně přehled argumentů zpoza předsednického stolu:

Stručně z připomínek z řad občanů a občanských sdružení

Na závěr si přečtěte "velice sdílnou" a informacemi doslova nabitou tiskovou zprávu magistrátu k ukončení veřejného projednávání vln I + II. Poněkud více se dozvíte v článku Arniky Veřejné projednání? Fraška na hraně zákona.

Ještě uveďme všechny změny týkající se Prahy 6 (na webu magistrátu pod uvedenými čísly):

Z vlny I a II byly na Praze 6 vypuštěny změny (na webu magistrátu pod uvedenými čísly):

Přidat do fóra komentář ke článku