Praha 6 ztrácí tvář

Malovanka: předvolební procitnutí?zveřejněno: 11. října 2010
značky: Břevnov | Malovanka | životní prostředí | městský okruh

V květnu a červnu představila na výstavě Městské zásahy řada autorů projekty, kterými se snaží zlepšit problematická místa veřejného prostoru. Jedním z nich je i projekt na "polidštění" kontroverzní Malovanky - před několika týdny se ho "ujala" radnice Prahy 6.

Mimoúrovňová křižovatka Malovanka je posledních zhruba 10 let prezentována jako spása severního předpolí Strahovského tunelu a bující individuální dopravy vůbec. Za 1,2 miliardy to přeci spása být musí. Okouzlení Malovankou bylo tak veliké, že se MÚK Malovanka dokonce dostala jako hlavní motiv na plakát radniční výstavy Praha 6 mění tvář v roce 2004.

Na křižovatku (ani na navazující úsek MO) nebylo zpracováno posouzení vlivu na životní prostředí (EIA).  "Doprava u Strahovského tunelu je nyní katastrofální, všichni doufáme, že bude méně zplodin a hluku, až se křižovatka vybuduje," říká starosta Chalupa koncem roku 2005. Přitom v dokumentaci ke stavebnímu povolení MÚK Malovanka se mj. uvádí, že po dokončení stavby křižovatky "bude oblast obytné zástavby, umístěná podél východní větve ul. Patočkova - Myslbekova, kritickým územím zasaženým nadlimitními dopady znečištění ovzduší od automobilové dopravy", a dále že "v úvodu prací na stavbě musí být provedena výměna oken obytných objektů a zařízení pro nucené větrání v obytných objektech u jižní strany ul. Patočkova". Nepřekvapí, že zmiňované domy byly radnicí Prahy 6 privatizovány.

Umístění ohromné mimoúrovňové křižovatky do obytné zóny města je nevhodné, výhrady k MÚK Malovanka vyjádřil i tehdejší senátor pražského volebního obvodu Karel Schwarzenberg. Postupně se ozývala s kritickým názorem i řada architektů a urbanistů. Na letošní výstavě Městské zásahy Jiří Opočenský a Štěpán Valouch v doprovodném textu svého projektu uvedli, že "nadzemní vyústění a mimoúrovňové křižovatky vznikají bez veřejné debaty či architektonické soutěže." Konkrétně "křižovatka Malovanka ... svým charakterem připomíná mimopražskou periferii... její rozsáhlá plocha ... se ... rozlévá těsně za hradbami historické Prahy. Křižovatka jako otevřená rána škodí městu. Přerušuje pás veřejných parků...".

Na Facebooku Prahy 6 se můžete dočíst: Víceúrovňová křižovatka Malovanka, která v budoucnu propojí stávající strahovský tunel s tunelem Blanka, by mohla radikálně změnit svou industriální podobu. Městská část Praha 6 totiž koupila od architektů Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha studii na její krášlení a zatravnění a nechala ji od těchto architektů rozpracovat. Zatravnění Malovanky musí chtít především místní obyvatelé, neboť to budou především oni, kteří budou v budoucnu s touto stavbou žít v každodenním kontaktu. Veřejnost má možnost napsat starostovi na emailovou adresu tchalupa@praha6.cz, zda by takový projekt uvítala.

Praha 6 vzala teď, když je Malovanka před dokončením, názor architektů za svůj, a snaží se tak alespoň přelepit náplastí zmiňovanou "otevřenou ránu městu". Dojemně působí slova na Facebooku Prahy 6 "Zatravnění Malovanky musí chtít především místní obyvatelé, neboť to budou především oni, kteří budou v budoucnu s touto stavbou žít v každodenním kontaktu". Teď mají tedy místní úžasnou volbu - bohužel ji neměli, když se stavba chystala. Pyšná princezna z Facebooku přisuzuje za projekt radnici pokrokovost; škoda, že nebyla radnice pokrokovější dříve.

Zazelenalá Malovanka je určitě projekt zajímavý, i když šrám zcela neodstraní. Bude znamenat změny dokončované stavby, není zatím známo, kolik bude visutá síť stát, zda popínavé psí víno, snášející znečištěné ovzduší, přečká i provoz na Malovance, jak dokáže utlumit hluk, co v zimě, když opadá. Z navržených visutých cest či chodníků se zřejmě nestane vyhledávaná promenáda, spíše technická zajímavost a možnost pro místní, jak překonat rozlehlou křižovatku.
Přidat do fóra komentář ke článku