Praha 6 ztrácí tvář

Metro A nesmí vést pod věžáky, zastal se ombudsman lidí z Červeného vrchu

iDnes, 14. prosince 2010

zveřejněno: 16. prosince 2010
značky: Červený vrch | metro A prodloužení

Veřejný ochránce práv Pavel Varvařovský se zastal Občanského sdružení Červený vrch. To už rok a půl upozorňuje, že stavba metra A v této části Prahy 6 není v souladu s platným územním plánem a že tunely pod jejich domy ohrozí stabilitu budov. Varvařovský navrhl nejvyšší státní zástupkyni podání žaloby k ochraně veřejného zájmu.

Sdružení chce, aby se trasa metra A vrátila z rizikové zóny pod domy do polohy, v jaké byla zakreslena v územním plánu a schválena. Jenže metro už se razí a kvůli kanalizaci, která by podle stavbařů trasu ohrozila, se počítá s variantou, která může ovlivnit pět obytných výškových domů.

"Upozorňujeme na to už dlouho, jenže úřady nás ignorují. Nejprve se trasa metra husté zástavbě vyhýbala. Aniž by nás někdo informoval, územní plán se změnil. Když jsme s odbornými průzkumy v ruce upozorňovali na problémy, nejdříve nám řekli, že nic nehrozí. Pak argumentovali kanalizační stokou. Je podivné, že to proběhlo v tichosti, čisté to nebude," míní předseda sdružení Zdeněk Stehlík (více o problému čtěte zde).

Po neúspěšné komunikaci s úřady kontaktovalo sdružení v květnu i ombudsmana. A veřejný ochránce práv mu po přezkoumání potřebných dokumentů dal za pravdu. Obrátil se na Nejvyšší státní zastupitelství a požádal je, aby podalo správní žalobu proti rozhodnutí pražského magistrátu a městského úřadu Prahy 6, které povolily prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická do stanice Motol.


Výtky ombudsmana

    Ochránce kritizoval stavební úřad, že v rámci územního řízení akceptoval vyjádření magistrátu z roku 2007, kdy v územním plánu nebyla schválena definitivní trasa metra, a nevyžádal si nové, aktuální stanovisko. Vytkl také stavebnímu úřadu, že v územním rozhodnutí výslovně nezmínil také pozemky pod sídlištěm Červený vrch, pod nímž má stavba vést. Podle ochránce také správní úřady selhaly, když ve spolupráci se stavebníkem neinformovaly občany, že z důvodu geologických podmínek v území je třeba vést metro ve vychýlené trase oproti trase předpokládané územním plánem, takže má vést pod sídlištěm Červený vrch. Obavy Občanského sdružení Červený vrch považuje veřejný ochránce práv za oprávněné.

"Vzhledem k tomu, že v současné době již nelze využít žádného řádného ani mimořádného opravného prostředku k přezkoumání územního rozhodnutí na shora uvedenou stavbu, rozhodl jsem se využít svého zvláštního oprávnění a navrhnout nejvyšší státní zástupkyni podání žaloby k ochraně veřejného zájmu," uvádí ve zprávě Renátě Vesecké Varvařovský. Žádá tak o zrušení stavebního povolení a územního rozhodnutí, které jsou v rozporu s platnou závaznou částí pražského územního plánu, tedy v rozporu se zákonem.

"Je třeba vysvětlit, že zákon, který platí pro kteréhokoli stavebníka, jasně stanovuje, že nelze vydat stavební povolení pro stavbu, která je v rozporu s platným územním plánem. Přesně k tomu však v tomto případě došlo. Občanské sdružení Červený vrch na tento rozpor opakovaně upozornilo a současně poukázalo na rizika spojená s výstavbou metra trasy A pod bytovými domy," doplnila mluvčí ombudsmana Iva Hrazdílková.

Vesecká rozhodne v březnu

Státní zástupkyně dostala podnět od ombudsmana 2. prosince. Na své stanovisko má tři měsíce, pokud ombudsmanovi nevyhoví, musí to nějak odůvodnit.    "Nejvyšší státní zastupitelství se podnětem již zabývá. Jakmile budou k dispozici všechny podklady podstatné pro posouzení podmínek k podání žaloby, bude o podnětu rozhodnuto. V současné době však nelze odhadnout, kdy bude šetření skončeno," uvedla mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Renata Malinová.    Renáta Vesecká by podle ministra spravedlnosti měla skončit ke konci roku, případem se tedy nejspíše bude zabývat i její nástupce. Pokud Varvařovskému vyhoví, budou celou věc řešit soudy. Metro se nadále razí a rozhodnutí může přijít až ve chvíli, kdy už bude téměř dokončeno.

    Pražský Dopravní podnik ani pražský magistrát situaci komentovat až do rozhodnutí nechtějí. "Je strašně předčasné cokoliv předjímat. Jednat budeme podle rozhodnutí nejvyšší státní zástupkyně. Nyní vše pokračuje tak, jako by se nic nedělo," uvedla mluvčí DPP Ilona Vysoudilová.

    Problém už se pod koberec nezamete

    Podle Zdeňka Stehlíka z občanského sdružení je důležité, že se o problému ví.     "Je to pro nás obrovské zadostiučinění. My bychom tu sílu neměli, abychom celý případ dotáhli až sem, proto jsme rádi, že se věci ujal ombudsman. I kdyby se stavbu do původní trasy navrátit nepodařilo, kolem problému se spustil veřejný humbuk a už to nejde zamést pod stůl. Pokud se stane něco podobného jako při stavbě Blanky, někdo teď ponese následky," míní Stehlík.

Martina Procházková, iDNES.cz

Další informace: Občanské sdružení Červený Vrch

Přidat do fóra komentář ke článku