Praha 6 ztrácí tvář

Na letiště vlakem: objevení Ameriky?zveřejněno: 24. dubna 2011
značky: Ruzyně | magistrát | úřad MČ | veřejná doprava | letiště | metro A prodloužení | rychlodráha

Zdá se, že pražský magistrát objevil Ameriku. Po letech diskusí o prodloužení trasy metra A, které radní vytrvale odůvodňovali nutností lépe dopravně obsloužit ruzyňské letiště, najednou docházejí k závěru, že metro na letiště vlastně není nejvhodnější a lepší bude železnice. Toto zjištění vyplynulo ze studie, kterou vypracoval jeden z útvarů magistrátu - Útvar rozvoje hlavního města.

Pro ty, kteří se o toto téma zajímají, však myšlenka železniční dopravy na letiště není nijak nová. Modernizace a dostavba takzvané Buštěhradské dráhy, která by mohla obsloužit kromě cestujících z Kladna i letiště, byla ve hře už před lety. Odklon od této možnosti byl však v přímé souvislosti s urputnou snahou především tehdejšího starosty Prahy 6 Tomáše Chalupy prosadit, aby na letiště místo vlaku jezdilo metro. Za účelem prosazení tohoto záměru dokonce neváhal vyzvat obyvatele Prahy 6, aby mu „pomohli“. Vzniklo tak občanské sdružení „Chceme metro, ne rychlodráhu“ a plán prodloužit trasu metra A začal nabývat konkrétnějších obrysů.

Kdyby se býval plán prodloužení metra A držel původně deklarovaného záměru, tj. především zajistit na letiště rychlou kolejovou dopravu, mohl by snad mít nějaký smysl. Trasa by mohla být vedena co nejkratší a nejpřímější cestou k letišti a účel by byl splněn. Bohužel, stavba a následný provoz metra je velmi drahá záležitost a je tedy nutné, aby nové úseky byly co nejvíce využívané. Naneštěstí ale mezi dosavadní konečnou na Dejvické a ruzyňským letištěm leží rozsáhlé území, kde je poměrně málo obytné zástavby a potřeba dalších stanic metra tedy není nikterak naléhavá. A tak se „projektanti“ metra z řad pražských politiků začali zabývat snahou vymyslet pro nový úsek metra takové trasování a množství stanic, které by budily dojem, že bez prodlouženého metra je bydlení v Praze 6 téměř neúnosné. To byl počátek projektu prodloužené trasy metra, pro kterou se s ohledem na jejího hlavního zastánce vžilo výstižné pojmenování „Chalupoida“.

„Chalupoida“ je nový úsek metra A, který je proti všem pravidlům, jež jsou obvykle při stavbě podzemní dráhy uplatňována, trasován naprosto nelogickým způsobem velkou oklikou přes kus Prahy 6, dokonce i s odbočením na území Prahy 5 (přičemž jeden z dalších deklarovaných důvodů pro prodloužení metra byla dopravní obsluha Prahy 6, nikoliv jiných městských částí!). Na letiště by se tak metro dostalo nikoliv přímo a rychle, jak se od podzemní dráhy očekává, nýbrž až na konci okružní jízdy přes velkou část Prahy. Na naprostou nesmyslnost takového projektu, který popírá veškerou logiku, upozorňovali dopravní odborníci už v dobách, kdy byl pouhým záměrem. Jak s těmito nesouhlasnými názory souvisí pozdější zrušení nezávislého Ústavu dopravního inženýrství, odkud se – mimo jiné - tyto hlasy ozývaly, můžeme jen spekulovat.

Pojem „nový úsek metra“ zní mnoha uším libozvučněji než „rychlodráha“ (u níž navíc panují obavy z hlučnosti provozu), a politikům přináší body. Nejinak tomu bylo i v případě volby mezi stavbou nového a nesmírně drahého úseku metra A ( jehož budoucí účelnost je více než sporná) a výrazně levnější, přitom však podstatně efektivnější modernizací a úpravou už existující Buštěhradské dráhy. Politika zkrátka zvítězila nad zdravým rozumem, logikou a odbornými názory. Prodloužená část trasy metra A se už staví, a teprve v tu chvíli pražští radní zjišťují, že ona vlastně až na letiště vést nemusí…

I přesto, že část „Chalupoidy“ tak – jak se zdá – zůstane jen na papíře, hrozí nadále nový úsek metra tím, že obyvatelům nejen Prahy 6 používání MHD nikoliv usnadní, ale naopak zkomplikuje. Za stanicí Petřiny se staví obratová kolej, což přímo vybízí k úvaze, že se na tomto novém úseku metra od samého začátku počítá s tzv. pásmovým provozem a že na konečnou v Motole nebude jezdit zdaleka každý vlak. A proč by také měl, když do nemocnice – kvůli níž je údajně tato část trasy nezbytná – rozhodně nejezdí cestující během celé doby provozu metra v takovém počtu, který by nutnost metra odůvodňoval? Ať se to „politickým projektantům“ nové části metra líbí nebo ne, Motol je pro většinu obyvatel Prahy mnohem přístupnější  z opačného směru, tedy od Smíchova, a bude zřejmě jen málo těch, kterým bude připadat smysluplné, aby při cestě do této nemocnice objeli půl Prahy metrem.

Cesta do motolské nemocnice tramvají + autobusem, jak je tomu dnes, zůstane proto pravděpodobně i nadále pro mnohé cestující tou nejlogičtější a nejúčelnější. Nový úsek metra však už bude stát a vysoké náklady na jeho provoz bude muset město hradit. Jak se to promítne do dalších dopravních vztahů v dotčených oblastech, v nichž se po zprovoznění metra počítá s omezením povrchové dopravy, se teprve dozvíme. Dosavadní zkušenosti s nejrůznějšími „úpravami“ MHD, motivovanými převážně finančními hledisky, však velké důvody k optimismu nenabízejí.

Odborník žasne, laik se diví. Po letech diskusí, v nichž bylo bohužel více sluchu dopřáváno hlasům politickým, nikoliv hlasům odborníků, dospěl magistrát ke zjištění, že pro dopravu na letiště je efektivita metra v porovnání se železnicí téměř minimální. Rychlodráha tedy nakonec, jak se zdá, bude. Navzdory hnutí, které „chtělo metro, ne rychlodráhu“, navzdory obrovským finančním částkám „utopených“ ve stavbě nesmyslného metra. Mohli bychom snad být rádi, že alespoň doprava na letiště bude  jednou doufejme opravdu účelná. Nelogičnosti v systému dopravy, které pro mnohé části Prahy 6 vyplynou z uvedení nové části metra do provozu, však už půjde napravit jen těžko. Z nového úseku metra A se tak může – podobně, jako ze stanice metra C v Letňanech – velmi snadno stát další symbol dopravní stavby, jejíž projekt byl veden zájmy politickými a dost možná i finančními, nikoliv však tím jediným zájmem, kterým by podobné stavby měly být motivovány především: zájmem poskytnout obyvatelům i návštěvníkům Prahy kvalitní veřejnou dopravu. 

-bk-
Komentářů ve fóru: 4, přidat nový