Praha 6 ztrácí tvář

Na Mydlářce školka nevyroste, pozemek prodán PPF. A školek je málo a přecpaných.zveřejněno: 7. října 2014
značky: Dejvice | Mydlářka | školství | úřad MČ | veřejný prostor

Před nedávnem jsme informovali o záměru prodat obecní pozemky na Mydlářce, podle nás možné místo pro novou školku. Poslední zastupitelstvo tohoto volebního období rozhodlo jinak. Školek i pozemků pro ně máme ale pořád málo.

O prodeji pozemku

Podle dostupných informací o prodej pozemku parc. č. 3161/27 o výměře 3041 m2 zažádala firma Maraflex Limited (součást impréria PPF), která je i majitelem sousedních pozemků kolem již bývalého hotelu Praha. Maraflex současně žádal koupit i několik dalších "nudliček" pozemků sousedících po okraji, podstatně menší výměry (dostal ale jiné nudličky). Ty při prodeji hotelu Praha v roce 2002 z neznámých důvodů zůstaly ve vlastnictví Prahy 6. K prodeji pozemků Marafexu byla MČ od počátku nakloněna, po zpracování znaleckého posudku byl prodej projednán na mimořádném zasedání Rady MČ Praha 6 3. září 2014. Předkládal Štěpán Stupčuk (ČSSD), odpovědný za nakládání s majetkem MČ. Rada prodej jednomyslně schválila 6-0-0. (Složení rady lze i po předbvolebním zběhnutí 3 členů z ODS uvažovat 6x ODS + 2x ČSSD). Na řadě bylo zastupitelstvo - 19. září 2014 prodej  poměrně hladce schválilo. Průběh projednání tohoto bodu včetně argumentací odpůrců prodeje i zastánců (přidala se TOP09) můžete shlédnout na zázamu.

Ocenění pozemku

Do rady šlo dvojí ocenění pozemků. Jednak z cenové mapy a jednak cena dle znaleckého posudku. V dalším ponechme stranou menší nudličky kolem "hotelu Praha", i když - i tam, pokud zabřednete hlouběji do podkladů, jsou nesrovnalosti ve výměrách a cenách; nadále se věnujme jen pozemku největšímu 3161/27. Když se podíváte na cenovou mapu, je vidět, že pozemek patří mezi pozemky označené písmenem "N", tedy jeko neoceněné. Podle vyhlášky se tak zpravidla (ne)oceňují některé pozemky veřejné správy, školství, kultury, zdravotnictví, bezpečnosti, obrany, komunikací a dalšího technického vybavení. Pozemku však byla přiřazena cena nesprávně podle pozemků umístěných východně - 11.560 Kč/m2. Soudní znalec Ing. P. Ort, Ph.D. přisoudil pozemku cenu "pro vlastníka sousední nemovitosti" 15.929 Kč/m2. Přitom pozemky logicky související, již patřící Maraflexu, mají v cenové mapě uvedeno 16.450 Kč/m2. Rozdíl je hned jeden a půl milionu.

Jistě Vás také napadne, kolik by MČ obdržela za pozemek, pokud by se prodával někomu dalšímu. Soudní znalec pravil, že třetí osobě je možné prodat pouze za 5.257 Kč/m2 z důvodu, že pozemek není přístupný z veřejné komunikace. Při pohledu na mapu (či fotografie), vidíte, že pozemek od veřejné komunikace odděluje pouze zeď. Vytvoření přístupu - vjezdu z ulice Na Vlčnovce není nikterak složitá technická záležitost. Komplikaci podle slov materiál předkládajícího Stupčuka představuje smlouva o prodeji hotelu Praha z roku 2002, ze které údajně plyne, že zeď patří k pozemku hotelu, tedy již patří Maraflexu. Tedy - ač stojí na obecním pozemku, obci zeď nepatří... Opravdu to nemá řešení?

Prodej pozemku v médiích

O prodeji prodeji pozemku informovala i mnohá média, např. Hospodářské noviny: Zástupci skupiny PPF zastupitelům řekli, že bez pozemku by se otevření školy mohlo zpozdit o rok.  Zelení na zastupitelstvu poukazovali na sporný prodej těsně před volbami. Místostarosta Stupčuk (ČSSD) argumentoval nepřístupností pozemku (pozn. red.: problém vlastnictví zdi), prý zde neexistuje možnost výstavby nějaké obecně prospěšné stavby, a konečně pozemek má všemožné zátěže, pozemek nám zůstane a co s ním budeme dělat (pozn. red.: na téma zátěží se lze dočíst v zápisu ze zastupitelstva - je tam historické podsklepení bývalé usedlosti údajně v tragickém stavu).

Na zastupitelstvu zazněly i další "zajímavosti", např. využití pozemku je sporné z důvodu omezení územním plánem (OB-A), které znamená možnost minimálního využití. Jako bychom neznali, že se jinde mění územní plán jako na běžícím pásu, zde to nejde. Zelení upozornili, že ještě před jednáním rady komise majetkové politiky prodej pozemku nedoporučila, k čemuž místostarosta Stupčuk zmínil, že ono jednání bylo ovlivněno "výraznou neúčastí kolaičních zástupců". Dodáváme :-). Starostka Kousalíková projevila radost, že zde Open Gate postaví. "Já aspoň jsem ráda, protože si myslím, že naše děti, šestkové děti, si zaslouží, aby zde takové školy vyrůstaly."

A jak jsme na tom s novými školkami?

Radnice uvádí, že letos rozšířila kapacitu mateřských školek o víc jak 600 míst. Je pravda, že vyrostly některé nové a pěkné školky, např. na Velvarské. I tak by ale rodiče předškoláků by mohli vyprávět nejrůznější story o období zápisu, a to se stále ještě nevešlo asi 400 dětí. Radnice namísto studování a sledování demografického vývoje jednoduše zaspala. Radní pro oblast školství Ondřej Balatka (ODS) shání místa, kde se dá. Navyšuje se mnohdy nepřiměřeně kapacita stávajících školek, mnohé se od září rozběhly ještě za dokončované rekonstrukce, například MŠ Čínská, kde kvůli rekonstrukci bere za své i před dvěma roky rekonstruovaná zahrada. Další třídy mateřinek se přilepují k základním školám.

Podobně je tomu v ZŠ Emy Destinové na náměstí Svobody. Sama budova základky už poměrně praská ve švech, už se učí i v suterénu. Nyní ještě přibydou 2 třídy po 15 dětech v hlavní budově školy (25 potom v budově Českomalínská). Aby se do školy vešla ještě mateřinka, ubývá ve škole dosud běžné zázemí - musí se uskrovnit i učitelé; aby bylo místo, přicházejí o své kabinety. Samozřejmě, že k provozu MŠ je zapotřebí také patřičná venkovní plocha ke hraní dětí. Ta se samozřejmě na nám. Svobody dá najít jen těžko, respektive nedá najít vůbec. Radní Balatka říká, že "budou využívat veřejná hřiště v dochozí vzdálenosti, která budou modernizována a rozšířena". Radnice tedy hledala "vhodné" místo - a našla: na Puškiňáku! Vznikla tam dvě nová oplocená dětská hřiště, v místě dosud volné travnaté plochy. Ač se zdá účel chvályhodný, přesto posuzujeme tuto akci jako nepřiměřené vybrakování veřejného prostoru. Čerstvý Alexandr Sergejevič se jistě nudit nebude, nebudou se nudit ani místní.

Pikantní také je, že (jako jinde), ani v ZŠ Emy Destinové není mateřinka připravena včas se začátkem školního roku. Na Facebooku se sice ODS pyšní, píše, že "navyšování kapacit školek je dlouhodobé" a "není na poslední chvíli". Mrkneme-li na web ZŠ+MŠ Emy Destinové, potom se dozvíme, že ani do voleb hotovo nebude: "Předpokládaný termín dokončení stavebních prací a následné kolaudace tříd MŠ bude ve druhé polovině října 2014."

Je to zkrátka se školkami potíž. Plánují se i další školky - již jsme zmínili tu v blízkosti Mydlářky, ta má vzniknout na úkor veřejného dětského hřiště. Dále byla vyprojektována MŠ Petynka, pro změnu na úkor beach-volejbalového hřiště na koupališti Petynka (a nedaleko Blančina komínu Na Octárně). Radnice očividně nedisponuje seznamem volných pozemků, které by se pro výstavbu podobných zařízení hodily. Možná po výprodeji obecního majetku už ani nejsou... Myslíme si, že 50 milionů utržených od PPF za údajně nevyužitelný pozemek na Mydlářce není tak jednoznačná výhra, jak se může zdát. Jistě by se našel vyjednávací prostor třeba pro získání jiného pozemku vhodného ke stavbě školky.
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Stenografický záznam z projednávání prodeje pozemků na Mydlářce na zastupitelstvu 19. září 2014  (soubor PDF, 364 kB)
Zdroj: Praha 6

Související odkazy:

Praha 6
Video z projednávání prodeje pozemků na Mydlářce na zastupitelstvu 19. září 2014