Praha 6 ztrácí tvář

Odpověď PPF na otevřený dopis P. Kellnerovi

8. července 2013

zveřejněno: 28. července 2013
značky: Bubeneč | Kulaťák | úřad MČ | veřejný prostor | výstavba | Line - Lední medvěd

Před měsícem zaslala Koalice občanských sdružení a iniciativ Prahy 6 otevřený dopis Petru Kellnerovi s výzvou na přehodnocení záměru postavit na Kulaťáku Ledního medvěda. Nyní přišla odpověď.

Poznámka ke zveřejnění dopisu: odpověď od PPF obdržel na svoji adresu odesílatel původního dopisu P. Kellnerovi (ten, kdo doporučený dopis na poště pouze podával). Koalice občanských sdružení a iniciativ Prahy 6 je volné a dobrovolné seskupení, které nemá předsedu, adresu, ani IČ. Proto jsou údaje o adresátovi dopisu začerněny a neuvádíme je ani v textovém přepisu dopisu.


Koalice občanských sdružení a iniciativ Prahy 6

 
V Praze dne 8. července 2013
 
Vážený pane,
 
dovolte, abych Vám poděkoval za Váš dopis ze dne 25. května letošního roku, adresovaný panu Kellnerovi a omlouvám se za pozdní reakci.
 
Vážíme si Vašeho zájmu o náš projekt Line, tzv. Lední medvěd, společnosti Vítězné náměstí a.s. ze skupiny PPF Real Estate Holding. A jsme rádi, že lidem není lhostejné, co se děje v jejich okolí a v jakém městě žijí.
 
Vaše kritika projektu bohužel ale vychází z nesprávných premis a nesprávných faktů. Architektonický návrh vzešel už v roce 2010 jako vítězný ze soutěže pořádané podle pravidel České komory architektů, což bylo komorou také písemně potvrzeno, kde právě jedním z kritérii bylo dosažení vhodnosti umístění takového objektu v celku Vítězného náměstí. Navíc jeho vhodnost zakomponování do koncepce A. Engela jednoznačně podporují také světově uznávaní architekti, jejichž reference uvádíme mj. na webové stránce projektu.
 
Tvrdíte, že projekt nesplňuje veškeré zásady regulace. Není to ale pravda. Naopak, projekt veškeré zásady regulace splňuje, což jsme doložili vyjádřením MČ P6 — OÚR a OŽDP ze dne 21. 9. 2012, kdy detaily řešení byly upravovány mj. i na základě závěrů a požadavků komise územního rozvoje městské části Prahy 6, právě tak aby regulaci splňoval bezezbytku a vyjádřemími MHMP - Odboru územního plánu ze dne 19. 6. 2012, 30. 1. a 18. 2. 2013. Rovněž projekt oproti Vašemu tvrzeni splňuje podmínky památkové ochrany. Od MHMP - Odboru památkové péče projekt získal souhlasné stanovisko 9. 3. 2012, které navíc bylo potvrzeno závěrem přezkoumání tohoto stanoviska Ministerstvem kultury ze dne 21. 2. 2013.
 
Dále se vracíte k argumentu o nevhodnosti jeho umístění tvrzením, že „svojí výškou i hmotou, stejně jako použitými výrazovými prostředky nekoresponduje s okolní zástavbou“. Opět musíme oponovat námi již dříve předloženými a známými fakty: výška budovy nedosahuje ani ve svém nejvýše položeném bodě úrovně horní hrany dominující budovy Generálního štábu. Také prostorové sladění fasády se stěnami navazujicich domů ulic Verdunská a Jugoslávských partyzánů je řešeno citlivě tak, aby moderní budova Ledního medvěda harmonicky navazovala na tradiční zástavbu.
 
Na závěr chci Vaše občanská sdruženi ujistit, že kromé Vašich názorů samozřejmě jako investor projektu dostáváme od místních obyvatel i jiné, velmi příznivé, ohlasy. Považujeme za logické a  normální, že někomu se projekt renomovaného architekta Radana Hubičky v daném místě libí, jinému nikoliv. Váš názor jako zástupců občanských sdruženi je pro nás důležitý,  ale stejně tak jsou pro nás cenné názory odborníků, uznávaných architektů a urbanistů, kteří vyhodnotili zakomponování této stavby do Engelovy koncepce „kulaťáku“ jako vhodné, kontextuální a současně moderní. Neméně důležitý je pro nás i fakt, že projekt vzešel z řádné architektonické soutěže, jejíž výsledky byly veřejně dostupné a hodláme je nadále respektovat a současně se domníváme, že by od nás bylo velmi nekorektní závěry nezávislé poroty zpochybňovat nebo měnit, což by popřelo celý smysl architektonické soutěže.
 
Ujišťuji Vás, že nás mrzí, že v tomto nenalézáme shodu, ale souhlas všech asi není nikdy možné získat.
 
S úctou a přáním příjemného léta
 
Radek Stavěl
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Odpověď PPF na otevřený dopis Koalice občanských sdružení a iniciativ Prahy 6 Petru Kellnerovi  (soubor PDF, 376 kB)
[9. 3. 2012] Závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP k Medvědovi - Jan Kněžínek  (soubor PDF, 2085 kB)
[21. 2. 2013] Vyjádření Památkové inspekce Ministerstva kultury ČR k podání Klubu za starou Prahu ve věci ledního medvěda  (soubor PDF, 273 kB)