Praha 6 ztrácí tvář

P6 mění tvář - beseda č. 1: Stavby sociálního charakteru

12. listopadu 2012, 17.30 (Skleňák)

zveřejněno: 16. listopadu 2012
značky: úřad MČ | výstava | Panorama Červený vrch | Rakovnická

V rámci konání výstavy P6 mění tvář vyhradila radnice všechny pondělky sál ve Skleňáku besedám v několika tématických okruzích. První se dotýkala chystaných sociálních staveb na Praze 6.

Na první plánovanou tematickou besedu přišlo zájemců spíše méně, v sále zbyly ještě volné židle.  Postupně se počet volných židlí zvyšoval. Není ale pravda, že by byla beseda nezajímavá, méně přitažlivé bylo spíše téma sociálních staveb. Po nezbytném uvítání se přítomní přesunuli do Šáreckého údolí. Usedlost Šatovku má Praha 6 ve své správě a hodlá ji využít pro sociální účely. Ještě se přesně neví, jaká bude cílová skupina, a proto radnice zadala hned několik studií. V diskuzi zazněly pochybnosti, zda senioři do údolí patří - v okolí není žádný obchod, možnosti vycházek v údolí jsou omezené, zbývá řídké autobusové spojení. Paní starostka připomněla, že se opravdu jedná pouze o studie.

Z publika padl i dotaz, zda budou vystavené studie a prezentace i k pozdějšímu prohlédnutí na webu. Nový tiskový mluvčí odpověděl, že nevidí důvod, proč by tomu tak být nemělo. Za svoji odpověď byl publikem pochválen, ale současně dal popud k dalšímu dotazu - je sice pěkné, že radnice vystaví tyto studie, ale proč se stejným způsobem nezachovala v případě budovy PPF na Kulaťáku (asi nejkontroverznějšího projektu letošní výstavy) a 2 roky o projektu mlčí a nyní už probíhá řízení EIA. Odpověď vedoucího odboru územního rozvoje byla v dosavadních radničních zvyklostech: radnice zveřejňuje pouze projekty, které platí ona, nikoliv ty developerské. Argumentem také bylo, že projekt zveřejněn na internetu byl (ano, opravdu - na webu České komory architektů jsme ho v květnu 2011 vyšťourali a okamžitě zveřejnili). Na besedě předvedené studie Šatovky byly na webu Prahy 6 promptně vystaveny, avšak pouze jednotlivé obrázky, nikoliv celé prezentace. Další projekty večera jsou k vidění jenom na "čerstvém" vzduchu před Skleňákem.

Druhým navštíveným místem byl Červený Vrch. Projekt Panorama jsme už na našem webu zmiňovali. Mají vyrůst dva osmipatrové domy s náplní lůžkové oddělení LDN a domov seniorů. Byly předvedeny hlavně detaily na plánku jednoho podlaží LDN. Při prezentaci bylo přiznáno i 5 dalších bytových domů. Jejich stavbu by umožňovala v září schválená změna ÚP Z1223 z území veřejného vybavení  na všeobecně obytné (OV) s předepsánou mírou využití C (4+1 ustupující podlaží). Zbytek pod dvěma osmipatráky zůstal jako plocha VV. Původně byla v návrhu i varianta změny Z1223, kdy se mělo přeměnit celé území VV na OV.

Přihlížející vznesli několik dotazů k projektu. Poukazovali na nepřiměřenou výšku zástavby na pokraji Šárky i nepřiměřenost vůči okolním domům. Pro domov důchodců by očekávali stavbu jiného charakteru, než osmipatrový věžák. Nabízí se i srovnání s případem vyprojektovaného, postaveného a zkolaudovaného domu pro seniory v bubenečské ulici Charlese de Gaulle, kde je nyní pozemek VV převáděn jako změna Z2783 ÚP na plochu čistě obytnou OB. MUDr. Gebouský však ujistil, že dva domy projektu Panorama jsou projektovány, budou postaveny, zkolaudovány a také provozovány jako LDN a domov seniorů.

Do besedy chtěli přítomní přispět i sdělením svých názorů, snaha o usměrnění do "žádoucích" kolejí (občané, jen se ptejte, my vám odpovíme) nakonec nevyšla a názory z publika zaznít mohly. Z řad občanů byla připomenuta nedořešená dopravní obslužnost projektu. Dozvěděli jsme se o rozhodnutí správy CHKO o nezastavitelnosti západní části pozemku, kde měl majitel uloženu povinnost vybudovat náhradní biotop pro chráněné plazy. Přednášející odpověděl ve smyslu, že o chráněných živočiších ví, rozumí si s nimi a že výstavba žádnému neuškodí. To přijala jedna z návštěvnic nelibě a proti výsměšnému způsobu vyjádření se ohradila. Na vznesené argumenty přítomní zástupci radnice nereagovali.

Do třetice jsme zavítali do Ruzyně, kde MČ spravuje 4 pozemky. Plán zní - další dům pro seniory, ale spojený se startovacími byty pro mladé. Jako jedna z výhod projektu bylo uvedeno odhlučnění stávající zástavby od železnice, avšak na severní straně domu (u tratě) počítá projekt před domem s klidovým parterem. Přítomné vůbec nezaujal architektonický návrh, dvě oddělené budovy působí ve svém okolí poměrně robustně a neohrabaně.

Jako poslední se předvedl nový kulturáček ve Vokovicích. Přízemní budova určená k nejrozličnějšímu využití místních byla přijata vcelku vřele, připomínkovány byly jenom drobnosti typu svítící pylon v noci. Zatím není jasné, kdo bude kulturáček provozovat.

První beseda předvedla 3 vytipované lokality pro bydlení seniorů či umístění LDN. Podobné stavby jsou poslední dobou poněkud v módě. Po pondělním večeru se nabízí řada otázek: jaký bude další osud státní LDN v Chittussiho ulici v Bubenči (na pozemku MČ)? Bude po vybudování LDN na Červeňáku přestěhována? Co se v tom případě stane s pozemkem v Bubenči? Jaké budou ceny za pobyt v LDN v objektu soukromého investora? Čas příští vše ukáže.
Poznámka: jména přednášejících a další informace naleznete v popiscích pod obrázky.
Přidat do fóra komentář ke článku