Praha 6 ztrácí tvář

Pražané si vymohli odložení několika změn územního plánu

Arnika, 2. března 2012

zveřejněno: 2. března 2012
značky: Břevnov | Veleslavín | Vokovice | Malovanka | magistrát | územní plán | výstavba | zeleň | životní prostředí | Strnadovo zahradnictví

Ve čtvrtek 1. března 2012 na MHMP zasedal výbor územního rozvoje - projednával několik tzv. "celoměstsky významných změn" územního plánu. Zástavba Strnadova zahradnictví byla pozastavena, operační centrum na Malovance dostalo ale zelenou.

Zasedání výboru územního rozvoje provázel ve čtvrtek 1. března zájem občanů i zástupců městských částí. Na programu bylo totiž projednávání několika zásadních změn územního plánu. Občané zde na rozdíl od mnoha předchozích jednání dostali možnost říci svůj názor, který byl vyslyšen. O balíku změn nehlasovali pak členové výboru najednou (jak bylo dříve zvykem), ale rozhodovali o každé změně zvlášť. Několik záměrů, proti kterým místní obyvatelé protestovali, zastupitelé odložili s tím, že je nutné je dále posoudit. Patří mezi ně i případ bývalého Strnadova zahradnictví ve Vokovicích.

Zastupitelka z Prahy 13 Zuzana Drhová (v minulém volebním období zastupitelka hl.m. Prahy) položila tradiční otázku všech jednání posledních let: jaký je harmonogram přípravy nového územního plánu? Ani nový radní Tomáš Hudeček na otázku nedokázal odpovědět. Řekl jen, že územní plán se podle zákona musí schválit do konce roku 2015 a magistrát bude jednotlivé kroky činit v takových termínech, aby se to stihlo. „Nebylo by fér od toho nového radního odrazovat. Je však třeba si uvědomit, že za Pavla Béma se příprava nového územního plánu dostala za celé volební období pouze do druhé fáze ze tří. Hudeček, který přišel s novým, tzv. metropolitním plánem, teď má na všechny tři fáze čtyři roky, ale do této doby zasáhnou nové komunální volby," říká Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika, který se jednání zúčastnil.

Zatímco nový územní plán se tak na zasedání podařilo odbýt jednou větou, další tři hodiny se jednalo už pouze o změnách současného územního plánu. Jejich přípravu zahájil magistrát ještě za primátorování Pavla Béma zpravidla na přání developerů. Proč v nich pokračuje i nové vedení města, zůstává záhadou.

Členové výboru vyslyšeli přání obyvatel Vokovic, kteří chtějí zabránit komerční zástavbě plochy bývalého Strnadova zahradnictví, a neschválili změnu územního plánu, která by výstavbu umožnila. Podle dřívějšího slibu radnice Prahy 6 zde totiž měl vzniknout nový park navazující na zahrady dvou tamních škol. Celý záměr se tak bude dále posuzovat.

Oproti dřívějším jednáním výboru byl značný posun už v tom, že zástupkyně obyvatel mohla promluvit a někdo ji poslouchal. Výbor navíc nehlasoval o celém balíku změn územního plánu najednou, ale každá změna se řešila jednotlivě. Mimo jiné je tak možné zjistit, jak hlasoval konkrétní zastupitel o konkrétním záměru.

Občané se přišli vyslovit také proti výstavbě operačního střediska tunelu Blanka na Malovance, kde měl podle dřívějšího slibu primátora rovněž vzniknout park. Výbor ale občany nepodpořil s tím, že provoz tunelu je důležitější.

Mluvilo se také o rozšiřování skládky v Ďáblicích. Také tento záměr zůstal mezi přerušenými změnami a bude se o něm dále jednat stejně jako o developerské výstavbě v Sedlci.

Výbor naopak doporučil zastupitelům ke schválení mimo jiné zástavbu parku kolem Vršovické radnice nebo Muzea hlavního města Prahy. Další desítky změn územního plánu se budou projednávat na příštím zasedání výboru v polovině dubna. Změny, které výbor 1. března schválil, se mohou dostat již na program příštího jednání zastupitelstva.
Přidat do fóra komentář ke článku