Praha 6 ztrácí tvář

Projednávání celoměstsky významných změn pokračuje

Arnika, 28. února 2012

zveřejněno: 28. února 2012
značky: Břevnov | Sedlec | Suchdol | Veleslavín | Vokovice | Malovanka | magistrát | úřad MČ | územní plán | veřejný prostor | výstavba | zeleň | Strnadovo zahradnictví

Ve čtvrtek 1. března ve 13 hodin se sejde Výbor územního rozvoje ZHMP mj. k projednání návrhu celoměstsky významných změn. Jednání je veřejné. Na Šestce se jedná zvláště o zástavbu Strnadova zahradnictví, výstavbu na Malovance a novou čtvrť v Sedlci. Strnad s Malovankou hoří, Sedlec je zatím u ledu.

Změna s číselným označením 2590 patří mezi návrhy doporučené ke schválení, rovněž tak výstavba multifunkčního centra Malovanka. Přerušeno je zatím projednání návrhu na nový sídelní celek v Sedlci. Z podkladů pro výše uvedené jednání vyjímáme:

Změna 2590 - vybudování obytného souboru s centrálním náměstím a parkem

Změna 2500 - výstavba objektu Multifunkčního operačního střediska Malovanka

Změna 1774 - zklidnění území, vybudování obytné zástavby

Uvedené naleznete též v přiložených souborech (změny týkající se Prahy 6). Dokumenty se všemi změnami naleznete na stránce Arniky. Kdybyste chtěli vidět častý výskyt slovního spojení "Námitce nebude vyhověno", potom se podívejte do souboru s vyhodnocením námitek na navržené změny.

Jednání Výboru územního rozvoje ZHMP se koná ve čtvrtek 1. března od 13 hodin a je veřejné.
Komentářů ve fóru: 1, přidat nový

Připojené dokumenty:

Pozvánka na 2. jednání Výboru územního rozvoje ZHMP, čtvrtek dne 1. března 2012 od 13.00 hodin  (soubor PDF, 24 kB)
Seznam návrhů celoměstsky významných změn doporučených ke schválení  (soubor PDF, 32 kB)
Seznam návrhů celoměstsky významných změn s přerušeným pořizováním  (soubor PDF, 31 kB)
Vyhodnocení námitek vlastníků a zástupců veřejnosti k celoměstsky významným změnám  (soubor PDF, 235 kB)