Praha 6 ztrácí tvář

Veleslavín - domy místo slíbeného parku

Arnika - výstava

zveřejněno: 18. srpna 2009
značky: Střešovice | Veleslavín | Vokovice | úřad MČ | územní plán | zeleň | životní prostředí | Strnadovo zahradnictví

Z výstavy Nenechávejte svůj strom bez dohledu... nebo zmizí!

Městská část: Praha 6 - Veleslavín / Vokovice
Místo: pozemky někdejšího Strnadova zahradnictví
Doba ohrožení: 2007 – dosud
Dotčená zeleň: více než 5 ha zelených pozemků
Dnešní stav: projednává se změna územního plánu pro obytnou výstavbu

Na okraji Veleslavína nechal zahradník Strnad kolem roku 1910 vysázet stromy a založil zde zahradnictví, z něhož se do současnosti zachovalo více než 5 hektarů zahradních ploch s dnes již opuštěnými stavbami. V zastavěném území na hranici s Vokovicemi, mezi rušnými ulicemi Evropskou a Na Petřinách, se tak nachází rozsáhlá plocha zeleně, kterou navíc protéká stromy lemovaný Dejvický, jinak též Veleslavínský potok, jenž je významným krajinným prvkem. V programovém prohlášení Rady Městské části Praha 6 pro období 2006-2010 je jednou z priorit v oblasti parků vznik Centrálního parku Veleslavín právě v tomto prostoru. Starosta tehdy na předvolebních setkáních mluvil o „Stromovce Prahy 6“. Také volební program místní organizace ODS počítá se založením parku mezi školou Na Dlouhém lánu a železniční tratí, tedy v horní části bývalého zahradnictví. V říjnu 2007 byl ale obecní radou odsouhlasen podnět na změnu funkce pozemků „za účelem rekultivace daného území, sestávající z výstavby rezidenčního bydlení včetně základního vybavení obchodů a vybudování moderního parku s botanickou zahradou“. Cílem tedy najednou nemá být park jako takový, ale hlavně zástavba.

Navrhovaná změna územního plánu má nahradit dosavadní kombinované plochy zahradnictví, obytné, parkové a přírodní pouze obytnou funkcí, ostatní zůstává nespecifikováno. Koeficient využití území je určen písmenem F (6. stupněm z 11 s charakterem městské zástavby). Jako součást tzv. celoměstsky významných změn územního plánu tento návrh 18. září 2008 schválilo pražské zastupitelstvo.

Praha 6 pořádá již několik let výstavy „Praha 6 mění tvář“, na nichž jsou optimisticky prezentovány záměry radnice nebo soukromých investorů. Na podzim 2008, jako bezprostřední reakce na 4. ročník výstavy, vznikla iniciativa „Praha 6 ztrácí tvář“. Podnětem k ní bylo vyjádření jednoho z návštěvníků výstavy Jiřího Krejčíka ml. vložené do návštěvní knihy, jež se stalo i prohlášením nové iniciativy. Kritizuje mj. předimenzovanou zástavbu posledních volných prostranství a úbytek zeleně i celkový přístup k zeleným plochám.

Pro území, jehož využití je teprve ve stadiu změn územního plánu, existuje konkrétní projekt. Pozemky již několik let vlastní společnosti provázané s developerskou firmou Devo Group, která na svých webových stránkách zmiňuje plán vystavět v Praze 6 „unikátní rezidenční projekt“ na pozemcích o rozloze odpovídající ploše bývalého zahradnictví.

Z Prahy 6 zejména kvůli výstavbě městského okruhu výrazně mizejí stromy, které přitom rostoucí znečištění z automobilové dopravy dokáží alespoň do určité míry omezit. Podle vedení úřadu městské části by však uvnitř pražského okruhu, jenž má být novodobými „hradbami“ města, mělo být upřednostňováno urbanizované prostředí, což podle dosavadního vývoje znamená minimální prostor pro zeleň. Přístup k místům, jako je Thákurova ulice nebo Veleslavín, to potvrzuje.

Rozhovor s Annou Matouškovou, jednou z iniciátorek prohlášení Praha 6 ztrácí tvářodkaz na jiný server

• Výstavu Nenechávejte svůj strom bez dohleduodkaz na jiný server si můžete prohlédnout také na Internetu na stránkách Arniky.
Přidat do fóra komentář ke článku