Praha 6 ztrácí tvář

Zachovejme Praze 6 přívětivou tvář - 2015zveřejněno: 22. ledna 2015
značky: tento web | úřad MČ

Po komunálních volbách na podzim 2014 došlo k zásadním změnám v rozložení politických sil na radnici. I novému vedení předkládáme naši dřívější výzvu. Věříme, že nová radnice učiní vše pro to, aby Praha 6 svou stále ještě přívětivou tvář nadále neztrácela.

Při příležitosti změn ve vedení a zatupitelstvu radnice Prahy 6 zasíláme všem zastupitelům tento otevřený dopis.

 

Vážený pane starosto, vážení radní, vážení zastupitelé,

naše iniciativa s trošku ironizujícím názvem „Praha 6 ztrácí tvář“ vznikla spontánně na podzim roku 2008 pod dojmem radniční výstavy „Praha 6 mění tvář“. Změny tváře Prahy 6 prezentované na výstavě jsme totiž nevnímali tak růžově, jak byly veřejnosti radnicí předloženy.

Po našem prvotním prohlášení jsme v dalších letech oběma předchozím vedením radnice zaslali výzvu „Zachovejme Praze 6 přívětivou tvář“, kde jsme vyjádřili znepokojení nad vývojem podoby Prahy 6 a vyzvali k podrobnějšímu a otevřenějšímu zveřejňování informací a k širší diskusi o zamýšlených změnách na naší „dobré adrese“. Naše výzvy bohužel nepadly na úrodnou půdu a nalezly odezvu jen u několika (tehdy opozičních) zastupitelů.

Koncem minulého roku došlo ve vedení radnice Prahy 6 k zásadní změně. Jsme přesvědčeni, že dobrým směrem.

Dovolujeme si Vás, pane starosto, radní i zastupitelé, upozornit na naše dřívější prohlášení a výzvy. Domníváme se, že obsahují řadu racionálních zásad. S velkou nadějí očekáváme, že se tvář Prahy 6 přestane křivit a že i v programovém prohlášení právě započatého nového období se objeví podobně znějící myšlenky.

Zmíněné materiály jsou veřejně přístupné na webu naší iniciativy.

Věříme, že ani vám není budoucnost a tvář Prahy 6 lhostejná a že se budete naší výzvou zabývat.

Za občanskou iniciativu "Praha 6 ztrácí tvář"
 
Mgr. Jiří Krejčík ml. - Střešovice
Mgr. Barbora Krutáková - Břevnov
ak. mal. Anna Matoušková - Dejvice
Ing. Jan Miškovský - Veleslavín
Ing. Jiří Škvor- Bubeneč
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

[22. 1. 2015] Otevřený dopis starostovi Ondřeji Kolářovi, radě a zastupitelům  (soubor PDF, 268 kB)
[3. 7. 2012] Výzva „Zachovejme Praze 6 přívětivou tvář“ (otevřený dopis starostce M. Kousalíkové, radě a zastupitelům)  (soubor PDF, 67 kB)
[8. 11. 2012] Prezentace naší iniciativy na setkání Platformy o.s.  (soubor PPSX, 4359 kB)
[prosinec 2009] Vyjádření MČ P6 ke KÚP, výtažek s vyjádřením k našemu námětu. Označen za proklamativní.  (soubor PDF, 60 kB)
[11. 11. 2009] Výzva „Zachovejme Praze 6 přívětivou tvář“ (otevřený dopis starostovi T. Chalupovi, radě a zastupitelům)  (soubor PDF, 65 kB)
[14. 10. 2008] Prohlášení Praha 6 ztrácí tvář (po výstavě P6 mění tvář v r. 2008)  (soubor PDF, 73 kB)