Praha 6 ztrácí tvář

Zahrádkářským koloniím v Praze hrozí zánik

Aktuálně.cz, 14. prosince 2009

zveřejněno: 14. prosince 2009
značky: územní plán | životní prostředí

Pokud by pražští zastupitelé schválili současný návrh nového územního plánu, otevře se úřadům snadná cesta k tomu, jak zlikvidovat zahrádkářské kolonie.

Pokud by pražští zastupitelé schválili současný návrh nového územního plánu, otevře se úřadům snadná cesta k tomu, jak zlikvidovat zahrádkářské kolonie.

V konceptu plánu, který vymezuje rozvoj Prahy na 15 let, jsou mnohé osady zařazeny do kolonky "nepřípustné či podmíněně přípustné využití". Na některých zahrádkách se přímo počítá s novou výstavbou nebo jejich zásadní proměnou.

"Předpokládáme, že zahrádkářské kolonie budou zlikvidované," řekl Aktuálně.cz Martin Skalský z ekologického sdružení Arnika, které se pražským územním plánem dlouhodobě zabývá. Po Praze jsou přitom stovky různě velkých osad a kolonií, fungují desítky let.

Zahrádky brání i vědec z Akademie věd

Jako příklad uvedl Skalský osadu Jenerálka, kde úřady počítají z části se stavbou luxusních vil, z části se vznikem nového parku. Zmizet mají podle Skalského i zahrádky na Ořechovce nebo nejstarší česká zahrádkářská kolonie na Libeňském ostrově, která vznikala od roku 1923.

Proti likvidaci pražských zahrádek se postavil i Radim Šrám, předseda ekologické sekce Akademie věd. "Jsou to oblasti zeleně, je škoda je zrušit," konstatoval Šrám.

Radní: Není to celopražský problém

Radní pražského magistrátu Martin Langmajer odmítl, že by nový územní plán vedl k masivní likvidaci zahrádek. "Není to celopražský problém," tvrdí Langmajer.

Dodal, že někteří starostové pražských městských částí jsou s využitím zahrádkářských kolonií nespokojeni, protože některé osady už neplní svůj účel.

"Národnostní menšiny si tam staví domy, je tam velký nepořádek," řekl Aktuálně.cz Langmajer a jako příklad uvedl kolonii v Uhříněvsi.

Podle Langmajera zálěží na dohodě mezi pražskými radnicemi a zahrádkáři, co s koloniemi dál. "Někde se ani nemusí domlouvat, protože žijí v normální symbióze," konstatoval pražský radní, podle něhož jsou problematických jen asi pět procent zahrádek.

Praha 8 chce zahrádky zrušit

Například Praha 8 ovšem plánuje likvidaci kolonií. Starosta Josef Nosek to vysvětluje tím, že chce umožnit i ostatním obyvatelům přístup do zeleně. "Dle mého názoru by se zahrádkářské kolonie měly, jsou-li uprostřed zastavěné plochy, proměnit v parky plné stromů. Žádná výstavba, ale stromy, lavičky, keře a trávníky. Samozřejmě, bylo by dobré nabídnout zahrádkářům adekvátní pozemky," napsal Nosek v místním měsíčníku Osmička.

Zastupitel Prahy 8 Petr Vilgus ovšem upozornil na to, že provoz parků je velmi drahý. "O zahrádky se starají jejich nájemci, kteří navíc městu platí za pronajatou plochu. Jde tedy o zeleň, kterou obhospodařují jednotlivci, která však přináší užitek i lidem v jejich okolí," uvedl Vilgus v měsíčníku Osmička.

Stejně hovoří zahrádkáři v osadě Košinka ve čtvrti Libeň, které také hrozí zánik, i když má bezproblémové vztahy s okolními domy. "Na vlastní náklady se staráme o jinak těžko využitelné pozemky v prudkém svahu," uvádí se ve stanovisku tamního zahrádkářského sdružení.

"Obec nemá s údržbou Košinky žádné náklady a naopak má zisk z nájemného, které pravidelně platíme. V kolonii je vysazeno několik set stromů, z nichž většinu tvoří stromy ovocné. Zahrádkáři tak prospívají nejen sami sobě, ale i svému širokému okolí," uvedli zahrádkáři.


Komentářů ve fóru: 1, přidat nový