Praha 6 ztrácí tvář

Zpráva sdružení Tiliazveřejněno: 26. března 2012
značky: Dejvice | magistrát | úřad MČ | veřejný prostor | zeleň | životní prostředí | alej Thákurova

Večer v den kácení lip v Thákurově jsme obdrželi od o.s. Tilia zprávu, kterou přetiskujeme. Na závěr přikládáme i zmiňované dokumenty těsně předcházející kácení a upozornění na jednání ZHMP 29. března.

Vážení přátelé příznivého životního prostředí a odpůrci úřednické zvůle,

navzdory příslibu primátora Svobody 15-ti o.s. vč. STUŽ, navzdory naším o.s. Tilia Thákurova přijaté výzvě od náměstka Noska k převzetí správy parku, navzdory našim opakovaným výzvám k jednání o konkrétní podobě smlouvy, která by byla v souladu s právním řádem (i když pro Město výhodná) a dobrými mravy (náš návrh prováděcí smlouvy jsme minulý týden zaslali), navzdory podnětu zástupkyně ombudsmana - setrvalo HMP a TSK na tvrzení, že občanům nabídlo smluvní převzetí parku do správy a oni nepřevzali, proto TSK nic nebránilo ve vykácení parku.

Dnes nastoupila početná grupa kácečů, za podpory asi 20 městských strážníků s antonem, zlikvidovala během několika hodin polovinu parku a okamžitě odvezla důkazy (zcela zdravé kmeny stromů). Novinářům pak předváděla jeden kmen s dutinou (z hlediska stability bezvýznamnou) s tvrzením, že takto vypadaly všechny stromy (několik novinářů fotilo, rovněž místní - fotodokumentace proto bude v nejbližší doběk dispozici).

Nehorázné svinstvo, hra kočky s myší, nepokryté vydírání občanů, dementi všeho,co představitelé Města slíbili, dementi všeho, k čemu nás vyzvali, neustálé lhaní do médií, až po nenávratné zničení našeho domova, nesmí zůstat bez odezvy. Nadto TSK dnes do médií prohlásila, že dnešním kácením provedla první etapu revitalizace parku, tj. zbytek stromů míní zničit v druhé etapě.

Poselství TSK je jasné: Občané za žádných okolností nebudou mluvit do veřejného prostoru, veřejných parků. Iniciativa o.s. Tilia Thákurova vymanit park ze správy TSK byla pro moloch TSK nebezpečná,  impérium mizerného látače silnic se tak mohlo začít drolit (kde nejsou velké spravované pozemky, tam nejsou velké zakázky, tam nejsou ani velké provize), proto jsme museli být exemplárně potrestáni.


Přátelé,
chtěla bych napsat ostrý otevřený dopis primátorovi (který ještě ve čtvrtek při interpelacích na Pražském fóru otázky ke svému slibu ve věci Thákurovy ulice "minul"), tento dopis bude následován (doufám, co nejdříve) přípisem z kanceláře ombudsmana. Prosím o Vaše poznámky, náměty, dále - víte-li o jakémkoli dalším o.s. či občanské iniciativě, které by se chtěly přidal k odsuzující kritice zadupávání konstruktivních občanských aktivit do země mafiánskými úředníky a jejich poslušnými loutkami - politickými představiteli Města, prosím o kontakt.


Děkuji předem za Vaši spolupráci a podporu
M. Jelínková

P.S: Dovolím si Vás v nejbližších dnech informovat o akcích a právních krocích, které podnikneme. Jsme téměř zvyklí na tupé ničení veřejné zeleně, parků atd. pod záminkami "revitalizací", bezpečnosti atd. Tento případ se přesto vymyká - občané jednohlasně odmítli tvrzení TSK o nebezpečnosti stromů, odmítali "revitalizaci" v podobě vymlácení hodnotných stromů, sepisovali petice, protestní listiny, dopisy, vyvinuli obrovské úsilí, nabídli konstruktivní řešení, obrovský dar na péči, park převzali do vlastní péče do puntíku tak, jak jim Nosek a TSK nařídili  - odpovědí jim bylo vysmívání, lži, vydírání, jedno dementi prohlášení městských představitelů za druhým.


Ve čtvrtek 29. března 2012 se od 12.30 hodin koná pravidelné jednání zastupitelstva na velké radnici. Přijďte podpořit občanská sdružení při vyjádření nespokojenosti s postupem úřadů ve věci kácení lip v Thákurově, s postupem, který se projevuje i v jiných kauzách.

Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

(16. 1. 2012) Naše výzva výzva primátorovi hl. města Prahy - alej Thákurova  (soubor PDF, 116 kB)
(7. 2. 2012) Odpověď TSK naší iniciativě  (soubor PDF, 330 kB)
(16. 2. 2012) Odpověď náměstka primátora pro o.s. Tilia  (soubor PDF, 1427 kB)
(22. 2. 2012) Notářský zápis o příjetí nabídky převzetí správy stromořadí v Thákurově ulici  (soubor PDF, 2379 kB)
(6. 2. 2012) Dopis náměstka Noska k dříve nabízenému převzetí správy  (soubor PDF, 628 kB)
(1. 3. 2012) Návrh o.s. Tilia na jednání s HMP, TSK a MČ Praha 6  (soubor PDF, 50 kB)
(10. 3. 20212) Návrh smlouvy od TSK o správě stromořadí a převzetí odpovědnosti   (soubor PDF, 1501 kB)
(14. 3. 2012) Dopis o.s. Tilia primátorovi, jeho náměstkovi a starostce P6 k jednání 15.3. a vyjádření k návrhu smlouvy od TSK  (soubor PDF, 98 kB)