Praha 6 ztrácí tvář

Fórum - podle data

28. listopadu 2010 1.42 odpovědětRE: RE: Místo výstavby v ortofotomapě... (Anna Matoušková)
V případě ve fázi návrhu projednávané celoměstsky významné změny územního plánu Z2590 Obytný soubor u Strnadových zahrad(Vokovice, Veleslavín)radnice Prahy 6 rovněž odůvodňuje svůj souhlasný postoj k tomuto developerskému záměru výskytem bezdomovců ve zpustlém areálu bývalého zahradnictví.Skutečně stojí zato shlédnout tento videozáznam č. 18 ze zasedání zatupitelstva 26.10 2007 www.praha6.cz . Tehdy bylo odhlasováno,že MČ podá tento podnět na změnu územního plánu na magistrát. Aniž by to komukoliv z přítomných vadilo pan starosta zdůvodnil zástavbu na téměř šesti hektarech těmito slovy: „Dalším bodem je č. 8 – bez zásadní důvodové zprávy, jenom doporučuju všem se tam přijít podívat, je to nejzanedbanější prostor na Praze 6, tedy kromě Kajetánky. Nikdo nic? Není návrh na individuální hlasování.“ Vše doprovozeno promítnutím několika účelově vybraných obrázků - pohledů na rozbité skleníky a doupě bezdomovců.
26. listopadu 2010 5.04 přidat komentář Místo výstavby v ortofotomapě. Údajně jd... (obrázek)
Místo výstavby v ortofotomapě. Údajně jde o "izolovaný park", který "není veřejností využíván a je vyhledáván bezdomovci". Výstavba centra "bude mít pozitivní vliv na rekreační využití přírodního parku a nádrže Džbán"
Související článek:
Senátor Bratský a radnice Prahy 13 "staví" ve vokovické zeleni administrativní budovu
26. listopadu 2010 4.37 odpovědětRE: Místo výstavby v ortofotomapě... (Meisner)
Rušení vegetace argumentem bezdomovců je dnes v Praze časté a samo o sobě nemravné. V tomto případě dvojnásob stupidní, vytěsňování "bezdomovců" (pokud tam vůbec nějací byli) novostavbou znamená jen jejich přesun o kousek dál,tedy k Šárce. Domyšleno do konce-absurdní představa postupného vytěsnění "bezdomovců" za Nebušice zastavěním Horní Šárky (přestřešit a přeměnit na atraktivní obchodní mall s butiky,kasíny,kongres.centry a hotely budoucího rozšířeného letiště).