Praha 6 ztrácí tvář

Fórum - strukturovaně

18. února 2013 21.08 odpovědětRADIMOVA 50 (Petrn)
2.2. k.ú. Břevnov - RADIMOVA 50 – doplněná variantní studie

Varianta 1 - výškové parametry 11NP(resp. 12) + 4PP(resp. 3), natočení objektu dle Radimovy ulice, akcentování pěší osy na fasádě objektu, úprava parteru,
max. výška + 356,500 m.n.m
Varianta 2 - půdorysné zmenšení nástavby, max. výška + 356,500 m.n.m
Varianta 3 - snížení objektu o 2 podlaží, max. výška + 350,500 m.n.m


Tohle jsou dvě patra goo.gl

10pater by mohl schválit jen někdo kdo se na tom dost obohatí. Ty co hlasovali pro, by bylo dobré si proklepnout.