Praha 6 ztrácí tvář

Fórum - strukturovaně

2. března 2012 15.59 přidat komentář Projednávání celoměstsky významných změn pokračuje (článek)
Ve čtvrtek 1. března ve 13 hodin se sejde Výbor územního rozvoje ZHMP mj. k projednání návrhu celoměstsky významných změn. Jednání je veřejné. Na Šestce se jedná zvláště o zástavbu Strnadova zahradnictví, výstavbu na Malovance a novou čtvrť v Sedlci. Strnad s Malovankou hoří, Sedlec je zatím u ledu.
1. března 2012 8.38 odpovědětRE: Projednávání celoměstsky významných změn pokračuje (Jiří Antonín Votýpka)
Celé zmíněné území, včetně nejbližšího okolí jsou archeologicky významná, možná nejvýznamnější oblasti s výskytem artefaktů z období 3-8.století. Dosud zde nebyl prováděn v novější době archeologický průzkum.Nálezy jsou zde i ze starších dob, ve vrstvách bývalých cihelen a hlavně na sedlecké straně z doby neo až paleolitické. Nálezy pochází z let kolem roku 1900, jsou prezentovány např. v brněnském museu Anthropos.Všude kolem je mnoho cihlářské a sochařské hlíny, svahy jsou také významné z hlediska vodohospodářského, je předpoklad že dojde narušení hladiny spodní vody i na území nad Sedlecem - Suchdolské terase.V celé oblasti je velmi nevhodné posílit velkoměstské urbanizační změny.
J.A.Votýpka,1.3.2012