Praha 6 ztrácí tvář

Fórum - strukturovaně

20. června 2012 13.13 přidat komentář Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (článek)
Tak se ptala radnice Prahy 6 v roce 2003 a odpovídala rozhodně NE. Dnes však obrací a říká ANO, a to komplexu ještě většího objemu. Velký developerský projekt se chystá poblíž křižovatky Špejchar na místě vybydlených i opravených vil, uvnitř Městské památkové zóny "Dejvice, Bubeneč, Horní Holešovice".
20. června 2012 13.12 odpovědětRE: Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (E. Dobiášová)
Odpověď na tuto otázku zdá se být absurdní - "Ano, může." Tak, jako mohou stát 3 lofty mezi rezidencí amerického velvyslance a velvyslanectvím Číny, může stát vedle Kotěrovy, Jurkovičovy, Suchardovy, Maškovy či Koulovy vily osmipatrové Letná Bussines Centre. Pokud radnice projekt, který dřív tak energicky odmítala, teď schválí, dá jasně najevo, koho a co v Praze 6 preferuje. Zatím my, obyvatelé sousední Slavíčkovy ulice (jež je "galerií architektury pod širým nebem" „a učebnicí architektury vývoje rodinného domu", viz www.ceskatelevize.cz a které hrozí odpis), máme naději, že radnice Prahy 6 preferuje zachování českého kulturního dědictví před finančními zájmy zahraničního developera a že jí záleží na tom, aby si památková a rezidenční zóna Bubeneč , přes všechny v poslední době utržené šrámy, udržela svůj punc výjimečnosti.E. Dobiášová
22. června 2012 13.37 odpovědětRE: Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (Edvard Outrata)
Souhlasím s komentářem Eleny Dobiášové uvedeným výše.
24. června 2012 13.06 odpovědětRE: Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (V.Čermáková)
Myslím,že může. Jiná otázka je jestli to dává smysl. A to, alespoň mně, nedává.
Léta jsem jezdila kolem letenských vil a říkala si, kdy už se jejich majitelé odhodlají k opravě nebo kdy se do situace vloží úřady, aby zabránili chátrání objektů v Městské památkové zóně. A teď se dozvídám, že tyto vily mají ustoupit stavbě výškové budovy s komerčně-administrativním využitím. (A to v situaci, kdy jsou již několik let bezúspěšně rovněž ke "komerčně- administrativnímu" pronájmu obrovské prostory na Hradčanské). Ze zápisu Komise pro územní rozvoj Prahy 6 se dozvídám, že dopravní obslužnost této budovy se 4! patry podzemního parkování by měla vést Slavíčkovou ulicí- tou tichou ulicí prvorepublikových i starších vil! Bylo pro mě tedy velkou úlevou, když jsem si přečetla postoj Útvaru rozvoje Hlavního města Prahy k plánované stavbě (viz níže připojené dokumenty). Že by přece jen mohl občas zvítězit zdravý rozum a veřejný zájem nad rozumem pokřiveným osobními či lokálními zájmy?
25. června 2012 9.23 odpovědětRE: Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (Jana Outratová, Ing. CSc)
Určitě NE.
a) Celá oblast od Špejcharské křižovatky směrem k ulici Pod kaštany je vybudovaná na přelomu 19. a 20. století. Její krásné a mnohdy památkově chráněné vily jsou chloubou Prahy i celé naší země. Mnozí diplomaté nás informují, že tolik kvality a krásy na jednom místě neviděli nikde jinde na světě. Kancelářský monolit by svým stylem a zejména svou mohutností znamenal hrubé narušení této unikátní zóny.
b)Pro tuto zónu existuje omezení výšky nových staveb, které by tímto bylo porušeno.
c) Po celém městě vidím na kancelářských budovách inzerce k pronájmu volných prostor. Proč budovat další, pokud existující budovy nejsou plně využity?
26. června 2012 12.39 odpovědětRE: Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (ing.arch. Michal Ibl)
Neměl by rozhodně stát z několika důvodů, které již byly správně vyjmenovány v níže uvedených komentářích, ale také z dalšího důvodu:
Při stavbě tunelu Blanka byla jeho trasa vedena právě mezi těmito vilami a vilami na druhé straně ulice Milady Horákové ( Indická ambasáda, Církev posledních dní Ježíše Krista) tak, aby mohly tyto vily zůstat na svém místě a byla zde urbanistická kontinuita vilové čtvrti plynule přecházející do Letenského parku. Projektantem Tunelu Blanka firmou Satra byly dokonce naprojektovány specielní a nákladná opatření pro záchranu těchto vil, která byla i následně provedena z kapes daňových poplatníků.
Nerozumím tomu, proč tyto vily mohly přežít náročnou a nákladnou stavbu tunelu pod nimi a nemohou přežít spekulativní tlak investorů ?? Pakliže před několika lety existovala společenská a politická shoda na zachování těchto objektů měla by existovat i nadále, protože do jejich záchrany bylo již nemálo investováno!!
2. července 2012 11.14 odpovědětRE: Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (Stegbauerová Irena)
My všichni - kteří žijeme v tomto státě kontinuálně od "sametové" - víme, že může. Zdaleka to nebude první(ani poslední)zrůdnost, která se námi zvoleným zastupitelům (na všech stupních), podaří a podařila. Bezvýhradně souhlasím se všemi příspěvky na fóru, všechny námitky, které bych za sebe chtěla vznést, byly vzneseny. Ve Slavíčkově ulici jsem žila 59let, z rodinných důvodů jsem ji v loňském roce - slzíc - opustila, měla bych tedy být ráda, že jsem to "stihla"?? Zůstala jsem na šestce - v Liboci, náhodou i tady se má nesmyslně stavět a tím, pro změnu, zničit krásný přírodní kout. Chci jen dodat: mám 'jen' střední všeobecné a zdravotnické vzdělání, ale kdybych kdysi naslouchala svým pacientům a pečovala o ně - tedy pracovala tak, jak pečuje - pracuje většina našeho zastupitelstva, jsem přesvědčena, že bych díky příbuzným či pozůstalým skončila v soudní síni. Nezbývá, než věřit a doufat, že rozum, hrdost, cit a krása zvitězí dřív, než bude úplně pozdě.
15. srpna 2012 13.07 odpovědětRE: Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (petr příhoda)
Všímám si, jak podnikatelské iniciativy proměňují českou krajinu k jejímu neprospěchu. Zejména v blízkém okolí velkých měst. Snad i proto, že zdejší méně početné obyvatelstvo nestačí na účinný odpor. Že by ale v Praze v lokalitě „Na špejchaře“ mohlo vzniknout osmipatrové monstrum, které by se stalo protiváhou Hradčan, je těžko uvěřitelné. Vždyť Pražanů, kteří by se proti tomu mohli (a měli) ozvat, je tady dost! Nebo snad ne?
Petr Příhoda
16. srpna 2012 23.02 odpovědětRE: Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (L. Horáková)
Rozhodně ne. Je to nehorázné. Je tolik argumentů proti realizaci této stavby. Majitelé domů v této lokalitě jsou omezováni přísnými regulacemi zásahů a úprav domů, developer nechává vily záměrně zchátrat a měl by mít povolení dvě a možná i více vil (v plánech je možné rozšíření až k Hradčanské, to znam. zbourání dalších vilových objektů) zdemolovat a na jejich místě postavit skleněno-kovový kolos, který jen přispěje k unifikaci a odcizení prostoru, a další část Prahy tak bude podobná jakémukoliv shopping či business centre kdekoliv na světě?
Jde o historické budovy, které jsou součástí pražské památkové zóny a součástí unikátního vilového pásma. Jedna vila je dílem funkcionalistického architekta Kamila Roškota (autor mj. hrobky českých králů v katedrále sv. Víta) a druhá je vila s neorenesanční fásadou. Praha by společně s nimi ztratila další kus svého ojedinělého charakteru a krásy.
16. srpna 2012 23.03 odpovědětRE: Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (L. Horáková)
Díky výstavbě čtyřpodlažního suterénního parkoviště se doprava opět nakupí do centra města, bude také např. narušen celkový pohled na Prahu, ... Proti podobným stavbám se v různých částech Prahy (Karlín, Letná) její obyvatelé, lidé, kterých se stavba nejvíce dotkne, bouří, a přesto se zdá, jakoby vlastně vůbec nešlo o spokojenost lidí, kteří ve městě žijí.. I nadále tedy budeme pokračovat v trendu utváření města, a tím i našeho života, krátkozrakým schématem, jehož hlavním cílem je finanční zisk developera, pod diktátem peněz, který opomíjí kulturní, sociální a ekologický dopad?
28. listopadu 2012 15.58 odpovědětRE: RE: Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (Josef Eliáš)
Plně s Vámi souhlasím ,
současné zastupitelstvo nebere ohledy na historii,
zeleň ani na názory a přání občanů Prahy 6. Nejlepe vše zbourat a obestavět Pražský hrad a okolí mamutími stavbami.
Možná některý z nich byl na služební cestě ve Francii , kde takto vypadá průmyslové centrum,
ale nevšiml si , že je až na okraji Paříže a ne
u Vítězného oblouku nebo Eifelovky.
Jak píšete správně , když developer platí , tak proč bychom se nepřiživili a na lidi kašlem.
16. srpna 2012 23.04 odpovědětRE: Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (L. Horáková)
Doufám, že ne, a vyzývám všechny k záchraně těchto domů. Nedovolme, prosím, aby v tomto případě, tak jako v jiných, bylo na nás, Pražany, uvaleno informační embargo, kdy nevíme o tom, co se plánuje s naším městem. Zahajme veřejný dialog, konkrétně o této plánované stavbě, řekněme o tom svým známým, šiřme informace, podepišme otevřené dopisy, petice. Nenechávejme rozhodovat o nás a bez nás, ale rozhodujme o našem městě, o životě v našem městě, a tvořme město, ve kterém bychom žili rádi my i naše děti.
21. srpna 2012 23.46 odpovědětRE: Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (Magdalena a Luboš Nováčkovi)
Je nám smutno z toho, co se děje na Praze 6. Také je nám smutno z toho, že se nenajde síla, která by dokázala udělat to jediné správné, a to opravit ruiny krásných vil, které na tomto místě stojí. Ani my nechceme další uniformní krabice, zcela bezduché a zaměnitelné mezi sebou, jež zaplavují naše hlavní město, aniž by v něm zanechaly skutečnou stopu tvůrčího ducha. Paní starostko, jak je možné, že si za tímto můžete stát???
1. září 2012 14.07 odpovědětRE: Může na Špejchaře stát kancelářský monolit? (Petra Lustigová, Mgr.)
Radnice Prahy 6 zřejmě ztrácí pamětˇ. Ztráta paměti se touto zemí šíří jako mor. Bylo by úctyhodné kdyby se radnice Prahy 6 i památkáři opět rozpomenuli co je to Městská památková zóna! Tohle určitě ne. Souhlasím se všemi předešlými příspěvky.