Praha 6 ztrácí tvář

Aktuálně ze Strnadova zahradnictví. Co na to radnice?zveřejněno: 18. prosince 2012
značky: Veleslavín | Vokovice | magistrát | úřad MČ | výstavba | zeleň | životní prostředí | Strnadovo zahradnictví

Zhruba od začátku listopadu začlo být v Strnadově zahradnictví rušno. Přijel obrbagr a jal se srovnávat skleníky se zemí. Velká železa odvezli, menší zbytky, podezdívky i skla byly rozhrnuty do roviny. Náklaďáky přivážely suť i jiné harampádí, vše nakonec skryto pod navezenou zeminu.

Pro dokreslení přinášíme několik obrázků i z dřívějška a doplňujeme dalšími aktuálními fotografiemi. O kauze Strnadova nahradnictví jsme zveřejnili již více článků. Na základě zjištěného jsme informovali příslušné úředníky na radnici Prahy 6 (vedoucí odboru dopravy a životního prostředí, vedoucí odboru výstavby), magistrátu (odbor životního prostředí) i Archeologický ústav ČAV (též přílohy pod článkem).

Vážená paní Ing. Charvátová, vážený pane Ing. Malotine,
 
jako obyvatelé oblasti kolem školy Na dlouhém lánu a ul. Pod Novým lesem pozorujeme již několik týdnů demoliční činnost, průřez a kácení dřevin a zavážku sutí za přítomnosti těžké techniky v prostorách bývalého Strnadova zahradnictví. Podávám dotaz na Odbor výstavby a na Odbor dopravy a životního prostředí ohledně činnosti v oblasti Strnadova zahradnictví navazující na předchozí dotazy pan Radka Letka a interpelaci přednesenou ing. Jiřím Škvorem na zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2012. Zároveň společně žádáme o urychlené místní šetření a zastavení prácí spojených s plošným mýcením porostů a použitím těžké techniky v prostoru parcel na katastru Veleslavína a především Vokovic do doby, než bude proveden biologický průzkum lokality. Prosíme o jasné vymezení ploch ZMK a ochranného pásma potoka a dohled nad jeho respektováním.

Zdůvodnění:

Děkujeme, že budete této záležitosti věnovat náležitou pozornost a že nás budete informovat o podniknutých krocích, hrozí nenávratné škody z prodlení.
 
S pozdravem
Anna Matoušková, ak. mal.
 
V Praze dne 17. prosince 2012Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Dopis na odbor výstavby a odbor dopravy a ŽP MČ Praha 6  (soubor PDF, 28 kB)
Dopis na odbor životního prostředí MHMP  (soubor PDF, 788 kB)