Praha 6 ztrácí tvář

Co vykrystalizuje na Bořislavce? Místní sbírají podpisy pod petici!zveřejněno: 27. ledna 2015
značky: Dejvice | Vokovice | Bořislavka | úřad MČ | výstavba | životní prostředí

Již několik developerů si dělalo zálusk na svažitý pozemek mezi Bořindou a křižovatkou Horoměřická. Bylo vypracováno již několik projektů, vydána řada povolení. Posledním v této pestré řadě jsou krystaly finanční skupiny KKCG Karla Komárka. Na Bořislavce již vyrostla stavební ohrada. Proti způsobu využití pozemku a nadměrnému zastavění prostoru vznikla i petice.

Troška z historie projektu

Připomeňme si alespoň stručně všechny předchůdce dnešních krystalů a některé úřední souvislosti. Tedy alespoň ty podstatné, které jsou nám známy. První zmínka o zástavbě spadá do minulého tisíciletí. Projekt z roku 1991 nesl název "The European Gate". Bohužel nalézáme jen kusé informace s minimem vizualizací. Rozeseté "kostky" zaplnily i obratiště autobusů na Bořislavce. Velmi zajímavé je, že zástavba směla být pouze dvoupatrová. V průběhu dění se v roce 2000 objevuje změna směrné části územního plánu č. 009, kdy magistrát zcela zrušil míru využití území - tím tak veškerá moc nad využitím (tedy vytěžením) pozemku byla v rukou Prahy 6. Tím vznikl prostor pro velkopalác "Rezidenční a administrativně-obchodní centrum Evropská" firmy Paleg a.s., s oválnou červenou věží v nároží u Horoměřické. Později byl přejmenován na "Evropská City". Součástí mělo být i 200 bytů u Kladenské. Následníkem je v roce 2006 Shopping and Office Centrum Bořislavka, obejkt tvoří v podstatě dva mnohostěnné kvádry, připraven byl ve dvou podobách. Na tu druhou už proběhla EIA, a to s kladným stanoviskem. Nyní jsou aktuálně připraveny Krystaly a mají taktéž kladný závěr zjišťovacího řízení EIA. Aktuálně je ve hře (opět pouze) změna územního rozhodnutí.

Místní protestují - interpelují na zastupitelstvu

Nově zvolení zastupitelé a radní si hned na prosincovém zasedání vyslechli několik interpelací místních se závažnými připomínkami vůči chystané výstavbě na Bořislavce. Trnem v oku je především nepřiměřený objem stavby, který může znehodnotit nemovistosti v okolí. Ač se v materiálech EIA píše, že "výška navrhovaného záměru nepřesahuje nivelitu zástavby v okolí" a uvádí 7 pater, vyzvihuje na svém webu developer přednosti kanceláří umístěných v 8. patře, samozřejmě s náležitým výhledem (na Hradčany). Nelíbí se vznik dalších kanceláří, jejichž výměra přesahuje limity dané územním plánem, přičemž v místě chybí řada služeb. Současně byly promítnuty obrázky ukazující, jak Krystaly převýší okolní zástavbu.

V interpelacích také byla připomenuta poměrně "pohnutá" historie všech záměrů na pozemku a podivnosti s nejrůznějšími povoleními. Je téměř neuvěřitelné, že stavební povolení bylo vydáno už před více jak 20 lety (11. 3. 1994). Stavba nebyla zahájena včas, úřad P6 povolení zrušil, avšak magistrát byl jiného názoru a vrátil ho zpět do hry. Postupně byly vydávány změny územních rozhodnutí, prodlužovány lhůty dokončení výstavby, povolení změny stavby před dokončením, dokonce byla schválena změna funkčního využití území a změna míry využití pozemku. Celý proces proběhlých řízení je tedy velmi nejasný a zmatený.

V interpelacích zazněly další námitky proti Krystalům na Bořislavce. A to týkající se životního protředí. Na Krystaly proběhla EIA, ta však shledala, že Krystaly nebudou mít významný vliv na životní prostředí a obyvatelstvo. Tedy tzv. "velká EIA" není údajně nutná. Místní se však přesto obávají zvýšeného znečištění smogem, prachovými částicemi i hlukem a světelným smogem nejen po dobu výstavby, ale i při provozu centra. Upozorňují, že se při posuzování nehledí na souběh s dalšími záměry v bližším i vzdálenějším okolí. Dále upozornili, že Hygienická stanice HMP vydala nejprve nesouhlasné stanovisko (2. 5. 2014), ale o dva měsíce později (1. 7. 2014) překvapivě toto stanovisko mění (!) a souhlasí. Musíme připomenout, že čísla vyjadřující zatížení jak emisemi, tak hlukové, jsou v dokumentech EIA stanovena pouze na základě modelových výpočtů bez provedení měření aktuálního stavu. Také prognózy intezit budoucí dopravy se ukazují jako hra s čísly, některá jsou z EIA vytažena v našem dřívějším článku.

Sympatické na jednání zastupitelstva bylo, že se k problematice vyjádřil ihned pan starosta a pan radní za ŽP Nechvátal. Starosta Kolář vstřícně nabídl stavbou dotčeným pohovory se všemi radními, kteří mají s problematikou co do činění. Radní Nechvátal připomněl, že ještě jako opozičník nebyl spokojen pouze se zjišťovacím řízením EIA, ale požadoval plnou EIA. Též dle jeho sdělení MČ zadá vlastní dopravní studii. Oba za svá slova sklidli potlesk z řad přítomných občanů.
 
Poznamenejme, že o projektu, petici i interpelacích vyšel v lednovém čísle časopisu Šestka článek Plánovaná výstavba na Bořislavce opět budí emoce. V dalším článku téhož čísla Lžeme sami sobě, pro každé pravidlo vymyslíme výjimku se k projektu celkem obsáhle vyjadřuje zástupkyně starosty pro územní rozvoj Ing. arch. Smutná, a její vyjádření je kritické.

Možný malý zádrhel - pietní místo

Do času interpelací se nevešla ještě informace o pohnutých událostech konce 2. světové války v místě. Došlo zde k masové vraždě německých občanů, údajně se někde na dotčeném pozemku nachází hromadný hrob. Neexistují žádné informace a doklady, co se v místě dělo potom. O události natočila ČT i pořad "Zabíjení po česku". Zcela jistě by měl ještě před zahájením stavby proběhnout seriózní archeologický průzkum lokality, zvláště s ohledem na tyto události. Za nově postavenou ohradou však již na několika místech "hrábl" bagr.

Petice!

Proti výstavbě rozjeli místní elektronickou petici. Za měsíc a půl se pod ní objevilo přes 700 podpisů. Existuje však i v tištěné podobě a můžete ji podepsat na níže uvedených místech. Petice s podpisy bude předána na radnici.

Zachraňte Bořislavku!

Stalo se smutným zvykem zastavovat poslední zelené plochy v Praze administrativně-obchodními monstry. Podobně necitlivým způsobem se rozhodla zohyzdit naši Bořislavku developerská společnost KKCG Real Estate. Plánované Centrum Bořislavka negativně ovlivní Vaše životy více, než si myslíte.

Co je v sázce?

Hrají s námi fér?

Více než dvacetiletou historii plánované výstavby centra charakterizuje střídání developerů, „překvapivé“ změny stavebních dokumentů, nepravdivé informace, chyby v materiálech, „náhlé obraty“ hygieniků a památkářů. Celý proces je zmatečný a neprůhledný. Nenechte se klamat zkreslujícími líbivými vizualizacemi. Nejde primárně o služby, ale o kanceláře. V situaci, kdy je na Praze 6 obrovský přebytek kancelářských ploch, nabídne přerostlé osmipatrové monstrum hlavně nové luxusní kanceláře s výhledem na Pražský hrad.

Co chceme?

Zachování rezidenčního charakteru lokality. Vytvoření ucelené koncepce pro tuto oblast s důrazem na klidné bydlení, rozumnou občanskou vybavenost a zachování zeleně. Vypracování nezávislé studie dopadu na životní prostředí a kvalitu života. Snížení objemu a podlažnosti Centra Bořislavka. Předložení řešení dopravní situace v okolí Centra Bořislavka. Korigování počtu projíždějících aut vedlejšími ulicemi kolem Evropské.

Jak toho chceme dosáhnout?

Tlakem na starostu, zastupitele MČP6, aby zajistili prošetření výše zmíněných nejasností, aby zajistili vypracování výše zmíněné studie a koncepce a nepovolili stavbu v takovém rozsahu. Připomínkováním řízení o změně územního rozhodnutí, jakmile bude vypsáno na úřední desce MČP6.

Kdo nás podporuje?

Elektronickou petici proti Centru Bořislavka podepsalo k 27. 1. již 757 lidí a mnoho dalších připojilo svůj podpis na tištěnou verzi. Podporují nás i další uskupení, např. Praha 6 ztrácí tvář.
Tento text je též ke stažení pod článkem.
 
 
Podívejte se na další obrázky k problematice:Komentářů ve fóru: 12, přidat nový

Připojené dokumenty:

Leták "Zachraňte Bořislavku" - petice  (soubor PDF, 62 kB)
[19. 12. 2014] Interpelace paní Dvořáčkové  (soubor PDF, 135 kB)
Zdroj: Praha 6
[21. 1. 2015] Odpověď radní Ing. arch. Evy Smutné na interpelaci paní Dvořáčkové  (soubor PDF, 167 kB)
Zdroj: Praha 6
[19. 12. 2014] Interpelace paní Konicarové  (soubor PDF, 137 kB)
Zdroj: Praha 6
[21. 1. 2015] Odpověď radní Ing. arch. Evy Smutné na interpelaci paní Konicarové  (soubor PDF, 63 kB)
Zdroj: Praha 6
[19. 12. 2014] Interpelace paní Vackové  (soubor PDF, 134 kB)
Zdroj: Praha 6
[21. 1. 2015] Odpověď radního MUDr. Antonína Nechvátala na interpelaci paní Vackové  (soubor PDF, 202 kB)
Zdroj: Praha 6

Související odkazy:

Bořislavka
Stránky projektu Shopping and office centrum Bořislavka
Aulík Fišer architekti (AFA)
Vizualizace záměru na stránkách architektonické kanceláře Aulík Fišer architekti
Praha 6
[19. 12. 2014] Interpelace občanů ve věci centra na Bořislavce
e-petice
Elektronická petice proti záměru výstavby na Bořislavce
Portál EIA
[2007] EIA na předchozí verzi projektu (ADNS)
Portál EIA
[2014] EIA na Shopping and office centrum Bořislavka
ČT
Dokumentární pořad ČT "Zabíjení po česku", události na Bořislavce v květnu 1945