Praha 6 ztrácí tvář

Co zaznělo na setkání radnice s občany ve Vokovicích

23. listopadu 2009

zveřejněno: 23. listopadu 2009
značky: Červený vrch | Střešovice | Veleslavín | Vokovice | doprava | úřad MČ | územní plán | životní prostředí | metro A prodloužení | Strnadovo zahradnictví

Stručné shrnutí průběhu diskuse na dalším z řady setkání radnice s občany, tentokrát s obyvateli Vokovic a Veleslavína.

Na toto setkání jako kdyby radnice občany zvát chtěla a nechtěla: miniaturní noticka v Šestce, pozvánka na webu těžko k nalezení, letáčky s pozvánkou roznášené do domů necelý týden před konáním akce… Přesto lidí, kteří na setkání dorazili, nebylo nijak málo. Mnozí z nich měli totiž dost pádný důvod, proč chtít mluvit se starostou a radními.

Diskuse v jídelně gymnázia Arabská trvala dvě hodiny a nejvíc pozornosti věnovali diskutující dvěma tématům: stavbě prodloužení metra A a budoucímu osudu Strnadova zahradnictví.

Plán prodloužit metro A v navržené trase už dlouho vyvolává kontroverze, takže nebylo divu, když se další objevily právě na tomto setkání. Obyvatelé části sídliště Červený Vrch se totiž v souvislosti s probíhající pasportizací jejich domů dozvěděli o tom, že v části sídliště bude tunel metra procházet přímo pod domy. O této skutečnosti dříve nevěděli, a proto se právem cítili zaskočeni. Na setkání proto sdělili starostovi a radním své obavy z plánované stavby. V místech, kudy má tunel procházet, je totiž vysoká hladina spodních vod. Starousedlíci z Červeného Vrchu si dodnes vzpomínají na doby, kdy například ze sklepů jejich domů museli hasiči opakovaně odčerpávat vodu, která do nich prosakovala. Zmínili se i o určitých problémech se statikou jednoho z domů. Obyvatelé této části Červeného Vrchu jsou přesvědčení, že projektant neprovedl v daném místě dostatečně podrobný hydrologický průzkum a žádali proto od starosty, aby se radnice o takový průzkum postarala alespoň dodatečně. Starosta těmto lidem slíbil, že si vyžádá stanovisko odboru městského investora, projektanta i Dopravního podniku a po jeho získání je v dotyčných domech zveřejní.

Další téma, o kterém se diskutovalo poměrně dlouho, byl záměr změnit území bývalého Strnadova zahradnictví na obytnou čtvrť. Diskutující poukazovali na to, že jak ODS ve svém volebním plánu z posledních komunálních voleb slíbila vybudovat park „mezi školou Dlouhý lán a tratí“, tak Programové prohlášení Rady městské části na období 2006 – 2009 obsahuje záměr „zřízení centrálního parku Veleslavín: akce zahrnuje majetkoprávní řešení v oblasti ploch bývalého Strnadova zahradnictví a zelených pásů na ně navazujících a zřízení centrálního parku pro sídelní část Veleslavína s rekreačními aktivitami navazujícími na sportovní areál ZŠ Na dlouhém lánu.“ Navzdory tomu se už dlouho mluví o tom, že bývalé Strnadovo zahradnictví má být přeměněno na novou obytnou čtvrť a v současné době se pracuje i na zanesení tohoto záměru do nového územního plánu Prahy.

Obyvatelé Veleslavína proto od starosty požadovali vysvětlení, jakým způsobem chce radnice naplnit svůj úmysl vybudovat na daném území velký park. Starosta poskytl standardní odpověď: pozemky mají soukromého majitele a radnice mu nemůže určovat, jak se svým vlastnictvím naloží. Může s ním pouze diskutovat o tom, jak velké procento zeleně bude do jeho projektu zahrnuto. Starosta dokonce výslovně prohlásil, že radnice nikdy neslibovala, že pozemek Strnadova zahradnictví vykoupí. A tak se zdá, že velkorysý záměr centrálního parku se nám před očima scvrkává na malý parčík, kterým investor vyhoví požadavku radnice, když předtím veškerou ostatní plochu v maximální možné míře zastaví…

Problém se zástavbou Strnadova zahradnictví upozornil na jeden velmi častý jev: radnice se zhusta odvolává na to, že na území Prahy 6 „téměř nic nevlastní“, tedy nepatří jí žádné pozemky, a má proto jen omezený vliv na to, co se s tím kterým pozemkem stane. Nemůže přece soukromým vlastníkům mluvit do toho, jak budou nakládat se svým majetkem! Nicméně, tak naprostý „bezzemek“ radnice přece jen není. Tu a tam jí některý pozemek patří - radnice však takové pozemky zhusta prodává nebo alespoň pronajímá. A posléze argumentuje, že soukromý majitel pozemku si může se svým majetkem nakládat podle vlastního uvážení... Mezi situací, kdy radnici nějaký pozemek patří, ale ona se ho zbaví, a případem, kdy radnice vlastníkem konkrétního pozemku není (jako je tomu u Strnadova zahradnictví) je pak vlastně jen velmi malý rozdíl.

Plánovaná zástavba Strnadova zahradnictví však, jak se zdá, zapadá do představ starosty Chalupy o takzvaném rozvoji městské části. Tento rozvoj by se dal lapidárně popsat slovy: zastavět každou plochu, kde to jen trochu jde. Znovu svůj postoj dal najevo zmínkou o záměru postavit novou obytnou zástavbu a studentské městečko v Ruzyni namísto stávajících skladových a vojenských objektů. Podle starosty totiž kasárna a podobné budovy nepatří do města, nýbrž za jeho hranice. A dokonce prý do města nepatří ani žádná zahradnictví, prý – doslova – „nemají tam co dělat!“. Podle starosty zkrátka na každý volný prostor, který zatím ještě nepadl za oběť současné přebujelé a nekontrolované výstavbě „patří město“. Otázka zní, jak se asi v takovém městě bude žít těm, kterým bude bujet okolo jejich současných domovů, včetně všeho nepříznivého, co s sebou další zahušťování zástavby přináší.

-bk-
Přidat do fóra komentář ke článku