Praha 6 ztrácí tvář

Do zastupitelských lavic zasedla občanská sdružení

31. května 2011, 18.00

zveřejněno: 10. června 2012
značky: doprava | památky | platforma o.s. | úřad MČ | veřejný prostor | výstavba | zeleň | životní prostředí

Začátkem dubna čekala v poštovních schránkách asi 65 občanských sdružení na Praze 6 obálka s překvapivým obsahem. Starostka Prahy 6 Ing. Marie Kousalíková navrhla setkání vedení radnice s občanskými sdruženími. Na setkání posledního květnového večera přišlo přes 40 zástupců zhruba 25 sdružení.

Chvilku po osmnácté hodině zahájila setkání v zasedací místnosti v podkroví radnice sama starostka. Na pomoc s sebou vzala několik radních a některé další vedoucí odborů (vizte foto). V úvodním slovu poděkovala za zaslané otázky jednotlivými sdruženími a potvrdila přijetí okruhu námětů několika sdružení s všeobecnými oblastmi blízkými všem sdružením (dokument přiložen pod článkem).

Setkání pokračovalo dle režie radnice, a to celkem zdlouhavým představením radních. Každý z nich chvíli pohovořil o svěřené oblasti. Nejdéle to dokázal "dopravní" radní Pekárek, jako nejzbytečnější byla "přednáška" radního Záruby o bezpečnosti dětí na přechodech u škol a možnostech jejího zajištění. Takto ze setkání bez velkého užitku uběhlo téměř 40 minut. Před otevřením diskuse ještě paní starostka zběžně prošla nastíněné okruhy otázek - jedním z hlavních sdruženími předložených je změna způsobu komunikace "radnice - veřejnost". Sem spadá i nedostatek informací zveřejňovaných na webu - ten byl vysvětlen tím, že na webu všechno je, jen se k tomu špatně prokliká. Podnět však směřoval k tomu, že by na webu měly být zveřejňovány všechny záměry a developerské projekty. Poté vyzval moderátor setkání Jiří Wolf (jinak mluvčí MHMP) k položení prvního dotazu.

Namísto něj hned v úvodu obdržela paní starostka seznam rozšiřujících konkrétních společných návrhů a požadavků od širší platformy občanských sdružení. Těžištěm návrhů je zahájení moderní komunikace a další spolupráce radnice a sdružení (dokument pod článkem). Základ této platformy vznikl v únoru letošního roku (blíže např. zde). Tím se poměrně rozšířil seznam témat k diskuzi (již při potvrzení účasti každé sdružení zaslalo okruhy svých místních otázek a problémů) - nebylo samozřejmě možné na místě vše probrat - bylo přislíbeno, že radnice na vše odpoví a vyjádří se. V mnohých dalších příspěvcích zazněla kritika právě způsobu radniční komunikace; na přímé otázky dostávají tazatelé mnohdy mlhavé odpovědi, získat různé dokumenty je obtížné. Radnice nezveřejňuje žádné projekty ani záměry, které se na území městské části chystají (např. projekt budov PPF na Kulaťáku, Lordshipu na Špejchaře a další), neposkytuje o nich žádné informace.

Padl i hořce úsměvný názor, že radnice vypouští pohodové "obrázky ze života", avšak pro sdružení by byly "lepší" ty "horší" informace - kde se jaká stavba plánuje. Byl prezentován i postřeh, že radnice mnohdy nedodržuje kontinuitu ve svých názorech - dříve odmítané stavby postupně povoluje. Několikrát zazněly přání a vůle sdružení s radnicí spolupracovat při přípravě a hodnocení nejrůznějších záměrů na Praze 6, zaznělo i vyjádření, že není cílem sdružení s radnicí a jejími úředníky bojovat. Ke spolupráci jsou však zapotřebí dosud chybějící informace a ochota radnice je sdělovat.

V diskusi došlo i na konkrétní témata: na Břevnovskou radiálu nejsou peníze, ale zůstává v plánech MČ, podobně chce radnice P+R na Dlouhé Míli (čeká na spásu modernizované železnice ve zkrácené verzi Kladno - Veleslavín), naopak s velkolepou zástavbou okolí metra Veleslavín nepočítá. Radnice chce alespoň trošku spasit vřed MÚK Malovanka jejím zazeleněním. V závěru pak radní Záruba předvedl několik malůvek etapizace zavedení parkovacích zón.

Setkání vymezená hodina a půl se protáhla na hodiny dvě, a zřejmě by bylo o čem diskutovat ještě déle. Setkání na radnici možná působilo trošku rozpačitě či ustrnule, někdo byl možná možností jednat s radnicí "zaskočen". Příspěvky v diskuzi vyzněly k práci radnice spíše kriticky, nad vším se vznášel hlavní problém: radnice neinformuje o záměrech a projektech. Určitě bylo setkání užitečné, "sdruženáři" potvrdili, že nejsou neteční a že jim není lhostejný vývoj obce. Rozhodně musela paní starostka a snad i alespoň někteří radní vycítit a pochopit zájem a starost přítomných o prostředí, ve kterém žijí. Bohužel trošku v mlze zůstala několikrát zmíněná myšlenka v započatých setkáních pokračovat - konkrétní termín dalšího setkání nebyl stanoven. Věříme, že právě proběhnuté prvního kolo setkání na této úrovni nebylo poslední a díky paní starostce bude mít vbrzku pokračování :-)
Přidat do fóra komentář ke článku

Připojené dokumenty:

Pozvání paní starostky na setkání (2. dubna 2012)  (soubor PDF, 126 kB)
Společný okruh námětů sdružení pro jednání s paní starostkou (zasláno před setkáním)  (soubor PDF, 33 kB)
Konkrétní společné návrhy a požadavky širší platformy občanských sdružení předložené na setkání 31. května 2012  (soubor PDF, 46 kB)
Dopis občanských sdružení Prahy 4 primátorovi ke zveřejnění tzv. "modrých desek", který je zmíněn v předložených návrzích  (soubor PDF, 2005 kB)